I juni lanserer DigitalNorway en rekke veivisere, som skal bidra til å øke kompetansen rundt digitalisering hos ansatte og ledere i landets mange små og mellomstore bedrifter.

– Det disse veiviserne representerer, er den digitale grunnkompetansen som enhver arbeidstaker må forholde seg til i 2020, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

I arbeidet med å utvikle disse veiviserne, har DigitalNorway fått finansiell støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling. Denne stiftelsen støtter konkrete innovasjonsprosjekter rettet mot det norske SMB-markedet, du kan lese mer her.

– Disse veiviserne byr på praktisk innføring og informasjon om hvordan man skal gå fram for å tilegne seg nyttig og nødvendig kunnskap. Dette er noe vi ser det er et stort behov for i mange små og mellomstore bedrifter, sier Grete Hals i Stiftelsen Teknologiformidling.

Fire veivisere

Det er snakk om fire veivisere i første omgang, og de tar for seg områder som  nyskaping, teknologi, effektivisering og ledelse for nyskaping og vekst.

– Selv om du ikke nødvendigvis blir ekspert på de forskjellige feltene, er dette basiskunnskap som alle bør ha for nødvendig omstillingsevne, sier Dingsør.

Hun påpeker at digital transformasjon setter krav til større grad av tverrfaglighet og samhandling med nye aktører:

– Da må man som arbeidstaker forholde seg til større bredde i virksomheten. Et annet hovedpoeng med disse veiviserne er derfor å øke bestillerkompetansen. Da vil du kunne bevege deg fra ny innsikt, til å forstå hva du må gjøre for å ta bedriften til neste steg i en riktig kontekst. Det er ikke sikkert alle oppgaver verken kan eller skal gjøres internt i bedriften, men da er det viktig å vite hva du skal spørre etter.

Dette er noe Grete Hals støtter oppunder:

– Kjenner du til noe, har du også lettere for å vite hva du skal spørre om. Samtidig vil du da ha en større forståelse av hvorfor det kan lønne seg å kanskje jobbe på en litt annen måte enn du alltid har gjort, sier hun.

– Det ligger jo i veiviser-navnet: Her er målet å vise vei gjennom det mange opplever som en teknologijungel – og vise hvordan det å jobbe på nye og mer effektive måter også kan skape mer verdi for de ansatte og bedriften.

Læring tilpasset en travel hverdag

Hals sier hun liker spesielt godt hvordan veiviserne «holder deg i hånden» gjennom de aktuelle temaene.

– Det er veldig bra hvordan løpet er lagt opp slik at du kan få hjelp når du ønsker det, og peker i riktig retning når det trengs. Kombinasjonen av å få et generelt høyere kunnskapsnivå, samtidig som du kan stoppe opp og fordype deg i enkelte temaer, tror vi er veldig effektivt i en læringsprosess.

Samtidig påpeker Hals hvordan små og mellomstore bedrifter gjerne er veldig positive til slike læringstiltak – i teorien.

– Men når det kommer til stykket, så er det dette med tiden – og så planlegges det strategimøter til høsten og så videre. Sånn har SMB-er alltid vært, og sånn vil de være også fremover. Målet med disse veiviserne er derfor å sørge for at terskelen ikke blir for høy for at folk skal engasjere seg, sier Hals.

Hun påpeker at det i dag er stadig flere aktører som ønsker å gjøre læringsinnhold mer tilgjengelig via nettet.

– Men samtidig opplever de gjerne at det er vanskelig å få de store massene til å engasjere seg. Vi håper og tror at disse veiviserne kan være en praktisk og god måte for å gjøre kunnskap og innsikt tilgjengelig for et bredere publikum.

Lanserer åpen læringsportal

Med forretningsmodeller i stadig endring, er mange små og mellomstore bedrifter hindret fra å omstille seg på grunn av begrensninger i kapasitet og intern kompetanse, mener Dingsør – en utfordring hun nå ønsker å ta på strak arm i rollen som ny daglig leder i DigitalNorway.

– Vi koordinerer allerede en nasjonal satsing på digital kompetanse sammen med våre eiere, universitets- og høyskolesektoren og andre fagmiljøer, og deler løpende og åpent nye kurs og kompetanseformater via våre kanaler, sier Dingsør.

Å være en fasilitator for kunnskap om digitalisering handler imidlertid om mer enn bare læringsinnholdet som produseres, påpeker hun:

– Det handler også om hvordan det praktisk og konkret treffer målgruppen i deres hverdag. I juni lanserer vi derfor en åpen læringsportal tilgjengelig for alle, med stor fleksibilitet og en skalerbar innholdssatsing hvor vi kan tilgjengeliggjøre kompetanseinnhold fra ulike kilder i en kuratert setting, sier Dingsør.

Hun forteller videre at flere miljøer allerede ser store synergier i å koble seg på denne læringsportalen, i stedet for å utvikle sine egne løsninger.

– Det er altså bare å ta kontakt om du sitter på kompetanseinnhold du ønsker å dele med resten av norsk næringsliv!

InnoMag gjør oppmerksom på at denne saken først ble publisert på www. DigitalNorway.no