Torsdag denne uken samlet rundt 200 nøkkelpersoner og beslutningstakere fra samferdselssektoren seg for å diskutere og inspirere hverandre til mer deling av transportdata. Målet var økt samarbeid som skulle gjøre at fellesskapets ressurser kunne brukes mer effektivt, bedre beslutninger kunne tas, og bedre tjenester samt relevant informasjon kunne leveres til Norges innbyggere.

Det ble pekt på hvordan det kunne gagne både reisende med kollektivtrafikk og personbiler dersom sektoren delte mer data med hverandre. Målet var å finne gode løsninger for hvordan vi sammen kunne tilrettelegge for mer deling av data, og hvordan bruk av data kunne skape verdi, et smidigere transportsystem og bedre tjenester for de reisende, også videre. Det var faglige og inspirerende innlegg og paneldiskusjoner rundt politiske, økonomiske og kulturelle utfordringer.

Konferansen ble arrangert av Det tverrsektorielle datasamarbeidet som jobber for økt deling og utnyttelse av data i samferdselssektoren. Samarbeidets ambisjon er å:

«Tilrettelegge for bedre og mer effektive tjenester og beslutningsgrunnlag for innbyggerne, transportvirksomheter og øvrige beslutningstagere i samfunnet.»

Samarbeidet er initiert og finansiert av Samferdselsdepartementet og består av Avinor, Bane NOR, Entur AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. Entur har fått ansvaret for å koordinere samarbeidet, et samarbeid som åpenbart vil innebære store fordeler for oss reisende i tiden fremover.

Vi gjør oppmerksom på at både Avinor, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen er medlemmer av Open Innovation Lab of Norway, som støtter arbeidet vi i InnoMag gjør for å øke synligheten av alt det flotte som skjer på innovasjonsfronten her til lands.