Hvert år markerer over en milliard mennesker Earth Day for å sette fokus på behovet for en renere planet og miljøvern Navnet og konseptet “Jordens dag” ble utviklet allerede for 60 år siden, samme år som Neil Armstrong tok sitt lille skritt som samtidig innebar et gigantisk skritt fremover for oss mennesker.

Ideen om at vi hører sammen og bør sloss sammen for å redde den ene kloden som vi så vidt henger fast i, mens den farer rundt i rommet har etter hvert fått global støtte, og i år var over 193 land med på aktivitetene. Dagen var den 22. april, her hjemme var de fleste langt mer opptatt av påskehjemfarten…

Ellers har uka bydd på spennende aktiviteter som NM for ungdomsvirksomheter, IKT Norges årsmøtekonferanse og Bootcamp for innovasjonsledere med NHH’s dyktige Tor W. Andreassen og Goggle’s tidligere Nord Europa leder, Alfred Tolle. Sistnevnte leder nå Wisdom Together. Begge to reiste en advarende pekefinger når det gjelder vår evne til å fylle døgnet med vel mye digital støy. De fikk torsdag følge av verdens helseorganisasjon, WHO – som i en rapport går til det skritt å advare mot overdreven bruk av nettbrett, mobil og digitale forstyrrelser.  Rapporten har fokus på (u)vanene vi lærer våre barn, men konklusjonene gjelder alle aldre. Tallene viser alarmerende nok at 1 av 4 voksne, og at over 80% av vår ungdom sitter for stille og får for lite fysisk aktivitet, for lite stilletid og for lite diskusjonstid med mennesker som mener noe annet enn det de i sine egne bobler oppfatter som riktig. Du kan lese hele rapporten her; http://bit.ly/2whoreport

Open Innovation lab of Norway’s årlige bootcamp for innovasjonsledere var i år lagt til Strømstad og fokus var nettopp på behovet for å putte innovasjon høyere på agendaen, på mer strukturert vis, – samtidig som ledere i større grad må ta inn over seg nye måter å lede på. Peter Druckers kloke ord fra 1968 gjelder fortsatt «So much of what we call management consists of making it difficult for people to work»

Nyskapende ideer kan som kjent være aldri så gode og absolutt ha livets rett, men realiseringen stopper fort opp om man ikke kan trekke veksler på kapital og nødvendig kompetanse for å videreutvikle og kommersialisere ideen. Når evnen, viljen og troen er stor nok, er det fortsatt dem som klarer utfordringen ”alene”. Det står det all mulig respekt av. Men, sannsynligheten for å lykkes mangedobles om man kan nyttiggjøre seg et kompetent og motivert nettverk. En Bootcamp gir for mange et nytt innovasjonsperspektiv!

Dette er også en av årsakene til at vi er blant de som mener at Norges kanskje viktigste NM er denne ukas Norges mesterskap for ungdomsvirksomheter, du kan lese mer om dette her.

Det er jo slett ikke bare unge som starter nye prosjekter. Spørsmålet er nærliggende; Er erfaring og ervervet kunnskap en styrke, når man skal starte egen bedrift?

Eller vil man «klok av skade» vegre seg for å ta den risiko som kreves for å skape en tilstrekkelig oppside? SISU Business og Innovasjon Norge mener voksne gründere har spesielt gode odds og er verdt å satse særskilt på.

Startup-programmet Senior med SISU er skreddersydd for voksne, erfarne mennesker som vil teste ut om entreprenørskap kan være en aktuell strategi for senkarrieren. AFP, sluttpakke eller usikre tider i bedrifter i omstilling kan vise seg å unnfange kompetente gründere, om man tar Sisu Business ved Kristin Langnes på ordet.

Uka markerte også at en av de små oppstartselskapene som i 1978 ble startet opp, torsdag ble opptatt i den lille eksklusive klubben av selskaper som er verdt over en trillion dollar.  Denne gang var det Microsoft som så vidt klatret over den psykologiske grensen, Apple var det første selskapet som klatret over denne grensen, tett fulgt av Amazon. De fleste spår at Google vil bli neste medlem. Vi kan like eller ikke like det, men utviklingen viser at de største mastodontene nå vokser forbi de fleste land i størrelse og betydning.

Ukas innovasjonsblomst sendes til Tor W. Andreassen, Ungt Entreprenørskap, SISU og Alfred Tolle, rett og slett fordi de er endringsagenter som viser vei, – og fordi de gjør konkrete grep i riktig retning.

Happy friday!