Omstillingsbarometer varsler mange oppoverbakker for Norge

Svak offentlig digitalisering, for få med spisskompetanse og lav motivasjon til å starte egen bedrift, er noe av funnene.

– Det mest bekymringsfulle med årets barometer er at vi ikke ser fremgang på viktige områder for omstilling, men også at vi går noe tilbake på flere av dem. Det gjøres mye bra i Norge, men andre land gjør mye mer, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli i en pressemelding.

Abelias Omstillingsbarometer, som er utarbeidet av NyAnalyse, ble første gang gitt ut i 2016, og er en årlig rapport som sammenligner Norge med andre land. Barometeret har som formål å vise hvor forberedt Norge er på en fremtid uten én dominerende råvaresektor.

Rapporten følger rundt 100 sentrale indikatorer som er avgjørende for omstilling og innovasjon, og som gir et mer helhetlig bilde av tilstanden enn enkeltstående internasjonale rangeringer. Resultatene oppsummeres i fire hoveddimensjoner: Humankapital, Entreprenørskap, Innovasjon og FoU, og Teknologi og digitalisering.

– Vi har bredde i utdanningen, men lite spisskompetanse. Vi er godt skolert, men mangler eksperter, spesielt innen teknologi. Vi har også noe svakere tilgang på internasjonal kompetanse.

– Når det kommer til entreprenørskap, har Norge gode oppstartsmuligheter, men scorer svakt på tilgang på kapital og motivasjon for gründerskap.

På motivasjon får Norge en score på 17 av 100, mens for eksempel USA ligger på over 80, viser undersøkelsen.

Scorer svakt på offentlig digitalisering

Ifølge barometeret øker FoU-investeringer i næringslivet. Innsatsen er derimot på gjennomsnittet.

– Samarbeid mellom næringsliv og akademia har blitt svakere. Vi må opprettholde offentlige FoU-investeringer som stimulerer forskning i næringslivet, som igjen gir omstilling.

Når det gjelder digitalisering er norske forbrukere i den digitale verdenstoppen, og næringslivet følger godt med, viser barometeret.

– Vi scorer imidlertid overraskende svakt på offentlig digitalisering, et område der Norge lenge var ledende. Rapporten er kalddusj for alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

Til tross for resultatene mener Haugli likevel at det ikke er behov for svartmaling.

– Norge er gode på makroøkonomisk stabilitet, har en digitalt kyndig befolkning og tillit mellom ansatte og ledelsen. Det gir et godt grunnlag for innovasjon og satsing, men vi må legge mer til rette for at både privat og offentlig sektor kan bli bedre, avslutter han.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »