Oslo kommune og Innovasjon Norge inviterte i dag næringsliv, innovasjonsmiljøer og entreprenører til samarbeid om innovasjon i offentlige anskaffelser. Drøyt 350 bedrifter stilte for å høre om Oslos ambisjoner og gi sine innspill til hvordan kommunen kan rigges for innovasjon etter at nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017.

– Oslo kommune har store forventninger til at innovative anskaffelser vil bidra sterkt til gode innbyggertjenester, økt næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner årlig Det er et enormt viktig – for ikke å si avgjørende – virkemiddel i næringspolitikken, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (A) i en pressemelding.

Oslo er en kompakt by med korte avstander geografisk, mellom folk og makt fra ord til handling, mellom kjønn og økonomi. Ønsket er å fremstå som en banebrytende, berikende og innovativ by.

Samtidig står Oslo som by foran en rekke utfordringer; urbaniseringstrenden gjør Oslo til en av Europas raskest voksende hovedsteder, vi har galopperende klimautfordringer og helsefarlig luftforurensning. I tillegg fører teknologiskift og digitalisering til store omstillingsbehov i nærings- og arbeidsliv.

– Vi lever lenger – og det er bra. Men av oss politikere kreves en stor omlegging av blant annet eldreomsorgen, slik at vi kan gjøre byen tryggere og bedre tilpasset en befolkning som blir stadig eldre. Disse utviklingstrekkene krever av oss i Oslo kommune at vi tenker og agerer smartere og stadig mer innovativt. Og alle smarte byer tenker integrerende, på tvers av sektorer, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

Det er tre viktige endringsprosjekter i Oslo kommune, som skal svare på noen av byens utfordringer. Det er Smart by-strategi for et smartere Oslo, utviklingen av Oslo som en digital by og en ny anskaffelsesstrategi.

– Disse prosjektene handler først og fremst om nye muligheter til å sette innbyggerne i sentrum, og derigjennom skape muligheter for gode liv og nye arbeidsplasser, sier Lippestad.

Nytt regelverk, nye muligheter


I forbindelse med offentlige anskaffelser har det vært stilt strenge krav stilles til bl.a. skatteattest, dokumentasjon på internkontroll og referanser. Ettersom de fleste småbedrifter har liten administrasjon, kan dokumentasjonskravene bli oppfattet som arbeidskrevende. Skatteattest for de 3 siste årene har også ekskludert nye bedrifter. Et egenerklæringsskjema er den største forenklingen, et foreløpig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier over EØS-terskelverdier.

Terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det gjør at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler, noe som betyr en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert eneste år.

Innkjøp under terskelverdien må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført

De nye reglene har også lagt til rette for mer innovasjon i offentlige anskaffelser. En egen prosedyre om innovasjonspartnerskap er blant annet utarbeidet.

– Innenfor de nye rammene, ønsker Oslo kommune å bli flinkere til å åpne for delleveranser – mindre bedrifter har vært ekskludert fra enkelte leveranser fordi de ikke kan levere alt. Oslo skal definere behovet og sammen med næringslivet skal vi finne riktige løsninger. Slik sørger vi for å etterspørre fremtidens produkter og tjenester, samtidig som vi bidrar til næringsutvikling og vekst, sier Lippestad

Byrådet vil at det fremover etableres en langt bedre interaksjon med næringslivet for enklere å samarbeide med kommunens etater og foretak.

– Vi ønsker også at kommunens virksomheter skal være åpne for at næringslivet skal kunne teste ut og demonstrere sine produkter og løsninger til kommunen. Det skal arrangeres flere Hackathons på områder hvor kommunen trenger innspill på løsninger og tjenester- innenfor alle de viktige sektorene i Oslo. Involveringsprosesser trenger ikke alltid ende opp i en innovativ anskaffelse, men en innovativ anskaffelse skal alltid ha en bred involveringsprosess i forkant, sier Robert Steen, byråd for finans.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here