Det nye pallesystemet fra Posten og Bring reduserer antall biler på veiene og medfører CO₂-utslipp Foto: SpaceInvader

Posten med ny innovasjon som reduserer CO2-utslippene

Vare- og lastebiler hos Posten og Bring tar nå i bruk et nyutviklet pallesystem for å øke kjøretøyenes lastekapasitet og optimalisere transportrutene. Satsingen forventes å redusere både antall kjøretøy på veiene og selskapets CO₂-utslipp.

Flere av selskapets biler og terminaler i Nord-Norge har spilt en viktig rolle i uttestingen av det nye pallesystemet som benyttes til å frakte pakker og gods i landsdelen. Erfaringen viser at et mer effektivt pallesystem i bilene kan spare bruken av ett kjøretøy i uken på både den 1450 km lange strekningen mellom Tromsø – Tana t/r og i lokaltrafikken mellom Tana – Kirkenes t/r. Tilsvarende effekter ble oppnådd i linjetrafikken mellom Tromsø – Alta og flere andre steder.

– Med bedre plassutnyttelse øker vi kapasiteten i bilene samtidig som det vil redusere antall biler og containere på veien. Vi opprettholder dagens leveransekvalitet og basert på erfaringene fra Nord-Norge har jeg tro på at dette kan redusere bruken av mange kjøretøy når vi nå får dette på plass flere steder i landet. Vi kan stable sikrere og få mer utnyttelse av høyden. Det ligger mye verdi i å transportere minst mulig luft og mest mulig gods, sier Inge Seljeset, distriktssjef i Posten Norge.

Det nye pallesystemet er utviklet av det danske oppstartsselskapet SpaceInvader. Målet er å optimalisere fraktkapasiteten i forsyningskjeden samtidig som det skal redusere CO₂-avtrykket fra selve transporten.

– Det er en stor anerkjennelse at Posten og Bring, en av Nordens største logistikkselskaper, har valgt vår løsning for å effektivisere logistikken. Vår visjon er å skape sirkulære løsninger som er bra for både økonomien og miljøet, sier Steen Frederiksen, administrerende direktør i SpaceInvader.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!