-I høstens akseleratorprogram leter vi etter startups som ønsker å være en del av sirkuleringsbølgen, forklarer Fredrik Brodkorp som leder RE:Startup i Asker.

-Sirkulære forretningsmodeller bryter med den tradisjonelle lineære tilnærmingen ved å fokusere på å skape et kretsløp der materialer gjenbrukes, resirkuleres og forlenges i levetiden, forklarer Fredrik oss.

Med sentrale partnere som den globale Asker bedriften Tomra og innovasjonsnettverket Open Innovation Lab of Norway med på laget ønsker Asker miljøet som allerede har hjulpet over 30 innovative virksomheter å tiltrekke seg spennende sirkulære aktører fra hele landet.

-Økt grad av gjenbruk er avgjørende for å bevare ressurser, redusere avfall og minimere miljøpåvirkningen når man skal utvikle nye ideer og produkter. Ved å innføre slike modeller kan vi bygge en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid for kommende generasjoner, fortsetter Fredrik engasjert.

-Dette er årsaken til at vi i RE:Asker nå søker sirkulære startups til RE:USE Akselerator programmet som starter til høsten.

Hvem er det dere i første rekke ønsker skal søke?

-Vi ser etter selskaper innenfor følgende fem hovedkategorier:

  • Sirkulære forsyningskjeder: Fokus på produktdesign som legger til rette for gjenvinning og bruk av fornybare ressurser i produksjonen.
  • Gjenvinning og resirkulering: Modeller som utnytter verdien av brukte materialer og avfall, bidrar til å redusere avfallsmengden og ressursforbruket.
  • Delingsplattform: Disse modellene muliggjør deling av ressurser og øker utnyttelsen av eksisterende ressurser.
  • Produktlivsforlengelse: Modeller som forlenger levetiden til produkter gjennom reparasjoner, oppgraderinger og bruktsalg, reduserer behovet for nyproduksjon.
  • Produkt som tjeneste (PaaS): Modeller som fokuserer på å tilby tjenester eller resultater istedenfor selve produktet, fremmer effektiv ressursbruk og bidrar til å minimere avfall.

Selve programmet går over 7 måneder og alle som er interessert kan lese mer om dette her.