Finkornet sandstrand, stekende sol og herlig sydentemperatur – eller Norge på langs? Vi drømmer – og reiser! Nordmenn dynges ned av billige flybilletter og flyr avgårde som aldri før. Reiseaktiviteten er rekordhøy.

 

 

Siden 2004 har antall utenlandsreiser økt med hele 56 prosent, mens innenlandsreiser har hatt en mer beskjeden økning på 2 prosent, de siste ti årene.

De ferske tallene fra SSB viser at det er innenlandstrafikken som økte mest fra 2012 til 2013. I fjor gjennomførte vi hele 15,1millioner innenlandsreiser med overnatting. Dette er en økning på 13 prosent. Antall utenlandsreiser var nesten uendret i forhold til 2012. Ser vi utenlands- og innenlandsreiser under ett, er reiseaktiviteten rekordhøy.

Antall overnattingsreiser totalt har økt med 17 prosent siden 2004.

 Noen flere innenlandsreiser i 4. kvartal

I 4. kvartal 2013 gjennomførte vi 5,2 millioner reiser, hvorav 3,3 millioner var reiser i Norge, mens nesten 1,9 millioner var reiser til utlandet. Sammenlignet med 4. kvartal 2012 økte antall reiser i Norge noe, mens antall utenlandsreiser gikk ned med 10 prosent.

Flere personer på reiser, men noe færre turer

Om lag 2,3 millioner nordmenn i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 4. kvartal i 2013. Dette er 3 prosent flere enn i samme kvartal året før. Vi gjennomførte 5,2 millioner reiser totalt, noe som innebærer at hver reisende nordmann i gjennomsnitt var på 2,2 reiser i dette kvartalet. Tilsvarende tall for 4. kvartal året før var 2,3. Dette betyr både at noen flere nordmenn faktisk reiste samtidig som de reiselystne i gjennomsnitt dro hjemmefra noe sjeldnere enn mot slutten av 2012.

Flyr utenlands, kjører hjemme

Når det gjelder våre valg av hovedtransportmiddel på reisen, fortsetter trenden som før: Med en andel på 58 prosent i 4. kvartal 2013 er bilen – både privat og leid kjøretøy – det mest brukte transportmiddelet på våre innenlandsreiser. På utenlandsreisene og på reiser i yrkessammenheng er fly mest benyttet, med en andel på henholdsvis 78 og 63 prosent.

Overnatter på hotell i utlandet

Trenden med valg av hotell som overnattingssted på yrkesreisene og på utenlandsreisene våre fortsetter: I 4. kvartal 2013 var hotell hovedovernattingsmåte på 92 prosent av yrkesreisene og 65 prosent av utenlandsreisene. På innenlandsreisene og på feriereisene våre var det høyest andel overnattinger i privat regi, med henholdsvis 52 prosent og 57 prosent.

 

Kilde: SSB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here