Rekordvekst i norsk solkraftmarked

Rekordvekst i norsk solkraft

En markedsrapport utført av Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen viser en rekordvekst i det norske solkraftmarkedet.

I 2019 ble det installert over 51 Megawatt (MW) med solceller i Norge. Dette er altså mer enn dobbelt så mye som i 2018. Tallene fra 2019 viser at omtrent 60% av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg. 35% ble installert i private husholdninger. Totalt i Norge er det registrert omtrent 120 MW med solceller ved utgangen av 2019.

Solenergi er det foretrukne valget fremover

Asplan Viak er partner i Solenergiklyngen og fikk oppdraget med å utarbeide en rapport om hvilke jobber som skapes i solenergibransjen. Markedsrapporten gir en status på markedet og teknologiutviklingen, og viser det store bildet for solenergi de neste årene.

– At økning i markedet fortsetter viser at både husholdninger og næringslivet har en økende bevissthet rundt hva solkraft er. Man har sett hva som kommer til å skje globalt. Dette innebærer dramatiske endringer. Solenergi blir det foretrukne valget på grunn av lav pris og av klimahensyn, sier Peter Bernhard, Sivilingeniør Energi og miljø i Asplan Viak. 

Mot et fullelektrifisert samfunn

Aktører på solenergimarkedet har vært i vekst i 2019, både i antall firma og i solenergivolum.

– Nå er tiden inne for å legge til rette for den veksten i solenergi vi trenger for å bli et fullelektrifisert samfunn. På den måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av koronakrisen, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

Offentlige initiativer, eksempelvis Plusskundeordningen og støtteordninger for husholdningsanlegg er noe av forklaringen på rekordveksten vi ser i norsk solkraftmarked. En sterkt økende etterspørsel både fra private og offentlige aktører bidrar også til dette.

– Ser vi bare på solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge er den nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Dette kommer ikke som noen overraskelse på oss. Vi ser at solkraft vokser raskt i Norge akkurat som i våre naboland og resten av verden, sier avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jarand Hole.

Pressemelding, Asplan Viak. 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »