Tidligere finansminister, Siv Jensen, som trakk seg fra rikspolitikken i fjor har skrevet bok og er i gang med sin nye karriere i næringslivet. Nylig kom det frem at hun er valgt inn som nytt styremedlem i PatientSky. Det hersker liten tvil om at det er Jensens betydelige erfaring fra politikken og kompetanse om offentlig forvaltning og norsk helsetjeneste som frister det børsnoterte selskapet PatientSky.

Siden PatientSky ble grunnlagt i 2014 har selskapet blitt den markedsledende e-helseaktøren i Norge. Over 70 prosent av det norske fastlegemarkedet bruker PatientSkys elektroniske journalsystemer.

Selskapet har store ambisjoner for videre vekst, og på generalforsamlingen i desember ble Siv Jensen valgt inn som styremedlem i selskapet. Siv Jensen var Norges finansminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2020. Hun ledet Fremskrittspartiet fram til i fjor.

– Vi er stolte over å få Siv Jensen med på laget! Jeg har stor tro på at Jensens bakgrunn og innsikt vil bidra til å styrke PatientSky som en solid helseaktør som skal adressere utfordringer og muligheter i det norske e-helsemarkedet, sier Kristian Ikast, CEO i PatientSky Group.

Jensen ønsker nå å bruke sin erfaring og kompetanse på å være med å utvikle et av Norges ledende e-helseselskaper.

– PatientSky er allerede en suksesshistorie. Selskapet har bidratt til å forbedre kommunikasjonen mellom leger og pasienter gjennom PatientSky-appen, og ikke minst frigjøre verdifull tid for leger og annet helsepersonell. Gjennom elektroniske journalsystemer kan de bruke mindre tid på administrativt arbeid og mer tid på pasienter. Jeg mener dette er noe av det viktigste man kan bidra til som en digital helseaktør, sier Jensen.

Under pandemien har bruken av digitale verktøy og tjenester eksplodert og langt på vei bidratt til å holde hjulene i gang i samfunnet. Da Norge stengte ned våren 2020, var det nærmere 3000 behandlere som benyttet seg av PatientSkys videomodul, slik at de kunne ha digitale konsultasjoner med pasientene sine.

– Pandemien har vist oss at det er avgjørende å ha gode digitale verktøy i norsk helsetjeneste. På mange områder har vi kommet langt, men det er fortsatt mange utfordringer som må løses knyttet til blant annet samhandling på tvers i sektoren. For å få gode og effektive verktøy er det viktig at kommunene velger å samarbeide med private aktører, og ikke utvikler egne løsninger isolert og bare for seg selv, sier Jensen.

– Med det særlige samfunnsansvaret vi har som foretak er det en klar styrke å få en ressurs som Jensen ombord og det vil styrke oss i arbeidet med å ta en enda tydeligere posisjon innen e-helse sier administrerende direktør Kjell Magne Solli i PatientSky Norge, som også ser frem til å få Jensen med på laget.

PatientSky Norge er en del av PatientSky Group, som har utviklet en digital helseplattform (PaaS), som gjør det mulig for tredjepartsleverandører å utvikle ulike digitale helsetjenester og systemer (SaaS) på plattformen, til glede for helsepersonell og pasienter.