Her finner du Norges uavhengige Innovasjonsbørs. InnoBørs er nettstedet hvor gründere og kapital møtes.

Er du gründer?

Ingen lykkes alene! – Sjekk vår gründerguide for de beste tipsene.

Er du investor?

Nye vinnere er underveis! – Oppdag de beste ideene og invester i de DU tror på!

Les hva andre mener om den nye Innovasjonsbørsen som ble offisielt åpnet under Future Insight-konferansen:

“Vi er stolte over å sponse Innovasjonsbørsen og dermed bidra til at gründere får enklere tilgang på kapital.”

Berit Svendsen, adm. dir. Telenor Norge.

“Den åpne innovasjonsbørsen er et spennende tiltak og det er gledelig at næringslivet engasjerer seg for å øke tilgang på tidligfasekapital til gründere. Nærings- og fiskeridepartementet er i gang med å følge opp omtalen av innovasjonsbørs i Sundvollen-erklæringen og vil se på ulike tiltak for å koble gründere med investorer. Private initiativ som dette og offentlig innsats kan supplere hverandre og sammen bidra til flere entreprenører i Norge.”

Statssekretær Eirik Lae Solberg

“Innobørs er et godt tiltak som vi i DNB er stolte av å være hovedsamarbeidspartner til, og som bidrar til å sette gründerne enklere i kontakt med tidligkapital.”

Tom Lehrmann, Innovasjonsansvarlig i DNB

“Dette blir som Idol, Norske Talenter og X-Faktor for norske gründere hver dag, der markedet og folkejuryen kan si sin mening hele tiden på HegnarOnline. Gründere i Norge er like smarte som andre steder i verden så her kan det meget vel dukke opp et nytt industrieventyr.”

Stein Ove Haugen, Ansvarlig redaktør av HegnarOnline

“Som gründer med lite tid, gjør Innovasjonsbørsen det lettere for meg, ved å peke på aktuelle og interessante investorer. En bonus er også nettverket jeg får tilgang til.”

Sven Nico Eger Eppeland – gründer av Snappit

“Innovasjonsbørsen er et utmerket tiltak for å koble gründere med investorer som er åpne for å gjøre tidlige investeringer, og med industrielle aktører som kan være pilot-kunder for å gi dem en flying start. For oss som såkorninvestor vil det kunne være en viktig kilde til å finne fram til de beste gründerne med ideer som har internasjonalt potensiale.”

Erling Maartmann-Moe, Partner, Alliance Venture

“Både som styreleder i Gründerforeningen og stortingspolitiker i finanskomiteen og næringskomiteen, har jeg i mange år blitt kontaktet av gründere som etterspør det Innovasjonsbørsen er. Dette er et konsept jeg virkelig har tro på!”

Jørund H. Rytman, FrPs bedrifts – og handelspolitiske talsmann

“Innovasjonsbørsen er et spennende initiativ som vil øke Norges innovasjonsevne. Nets er glad for å være en av de partnerne som har brakt produktet dit det er i dag. For landets mange håpefulle grundere vil løsningen innebære en enklere hverdag. For oss som partner innebærer dette tilgang til nye idéer, samt et verdifullt innblikk i hvordan ulike aktører forholder seg til disse idéene.”

Per Harald Strøm, Nets

“Movation’s innovasjonsbørs er det mest spennende og kreative som har skjedd for å gjøre det enklere for gründere med gode ideer å finne smart kapital. Jeg applauderer satsningen og ønsker lykke til på ferden.”

Une Amundsen, Superoffice

“Enkel tilgang til gode, innovative prosjekter er en forutsetning for å muliggjøre investeringer fra norske forretningsengler. Innovasjonsbørsen gir nettopp denne muligheten og er derfor en naturlig strategisk samarbeidspartner for vårt landsomfattende nettverk. Det gjør det enklere å få kvalitetssjekket potensielle investeringscases og betydelig lettere å følge opp investeringene.”

Cato Musæus, NorBAN

“Initiativ som Movation’s Innovasjonsbørs er svært velkomne. Norge trenger det og vi i Innovasjon Norge ønsker å bidra til opprettelsen av slike løsninger.”

Vincent Fleicher, Innovasjon Norge

“Innovasjonsbørsen er eit spennande konsept som eg hilsar velkomen. Som tidlegare gründer, som nærings- og finanspolitikar har eg jobba masse med etablering av bedrifter. Ein av dei største utfordringane for alle dei gode ideane er å finna investorar som kan bidra til kommersialisering. Her kommer endelig eit verktøy for både gründer og investor. Ein vinn-vinn situasjon.”

Gunvor Eldegard, Stortingspolitiker (AP)

“Movation’s innovasjonsbørs har for oss i betydelig grad forenklet og forkortet prosessen med å skaffe kapital til utviklingen av nye løsninger. Etter vår oppfatning innebærer Movation’s innovasjonsbørs en revolusjon i måten oppstartsmiljøer med store ambisjoner kan tiltrekke seg kapital og kompetanse på. I tillegg ser vi at notering her bidrar til å åpne dører også internasjonalt – og det er der vi skal lykkes.”

Tom Ruud, seriegrunder

“Innovasjonsbørsen Movation teamet har fått på plass er et godt verktøy for ideeiere på jakt etter kapital, kometanse og kontaktnettverk. Dugnadsånden og det store resursnettverk de rår over gjør dem til en interessant uavhengig innovasjonsarena.”

Hans-Christian Haugli, styreleder Innovation Forum Norway

“Norge er i verdenstoppen innen nyetableringer, men få konverteres til vekstbedrifter. Dette er en utfordring for den fremtidige verdiskapningen. Ironisk nok, er gode ideer og vekstkapital gjensidig avhengig av hverandre. Likevel erfarer norske gründere at det å finne frem til smart kapital, kan oppleves litt som å leke gjemsel i mørke. Innovasjonsbørsen forenkler denne prosessen, gjennom å være en åpen arena hvor gode ideer møter smart kapital. Håper at myndighetene også kommer på banen, og bidrar med virkemidler for å skape et langsiktig og bærekraftig innovasjonsgrunnlag i Norge.”

Fredrik Thrane Holst, serieentreprenør og gründer av Webnodes

“Kreative, innovative vekstskapere bør heies frem. Movation’s InnoBørs er et glimrende tiltak som kan bidra til at flere lykkes i å overvinne hindringene, etablere kontakt til investorer, og utvikles til lønnsomme bedrifter.”

Leif Frode Onarheim, norsk næringslivsnestor

“Høyre ser svært positivt på at norsk næringsliv har satt i gang et privat spleiselag for å skape en nasjonal innovasjonsbørs. Vi støtter helhjertet et slikt godt initiativ, som vi mener vil være til stor hjelp for norske entreprenører, og vi gratulerer Movation med at de har fått med seg også næringslivets A-lag i dette viktige arbeidet!”

Jan Tore Sanner og Svein Flåtten, Høyre

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here