Innovation Forum Norway, Norges ledende nettverk for innovative virksomheter, arrangerte onsdag sitt siste medlemstreff før julen. I den anledning har 3in-redaksjonen tatt seg en prat med de to dyktige innovasjonsdirektørene som innleder møtet, Henrik Lervold fra KLP og Kathrine Duun Moen fra Statkraft.

Vårt spørsmål var enkelt; Hvorfor dette fokuset på nytenkning og innovasjon?

Klekkeriet_27 - Copy

– Statkraft har fokus på kontinuerlig utvikling av eksisterende virksomhet for å maksimere verdiskapning og minimere risiko. Samtidig må vi sørge for at virksomheten er ro

bust i forhold til endringene som skjer i markedet. Forståelse av hvordan energisystemet utvikler seg og evne til nytenkning er viktigere enn noen gang.I 2025 kommer nok energisystemet til å være mer komplekst, med flere energibærere og mindre dominans av sentral energiproduksjon. Energiselskapene som skal lykkes i fremtiden må tilpasse seg dette og dessuten lære seg å mestre raskere innovasjonssykluser.

Hvordan kan dere være så sikre på at det blir så store endringer?
– Endringene har allerede begynt – bare se på utviklingen av distribuert energi i Tyskland de siste 2-3 årene. En eksplosjon av fornybar energi har kommet inn i markedet og denne kommer i hovedsak fra distribuerte energikilder – noe som har endret markedet betydelig.

 

Hva er så oppskriften for å lykkes med innovasjon?

For å lykkes med innovasjon må man ha langsiktighet og god struktur. I tillegg handler det om gjennomføringsevne – gode ideer er lite verdt uten denne evnen. Ettersom innovasjon også handler om en god del motgang, bør jeg vel ta med at det er viktig at folk som jobber med innovasjon har en god porsjon med ”stayer-evne”, avslutter Duun Moen.

En av de som har jobbet mye og strukturert med innovasjon er leder av innovasjon i KLP, Henrik Lervold. Han har på vegne av KLP, Norges ukjente forsikringsgigant klare meninger om hvor vi er på vei. Som ansatt i en av landets største virksomheter er du en av de som er bedre informert om trender enn de fleste. Hva mener du vil være de viktigste endringene vi skal forholde oss til frem mot 2025?

KLP meg

For egen virksomhet er det nok mulige endringer i selve pensjonsproduktet. både på grunn av høye kostnader for arbeidsgivere og fordi offentlig tjenestepensjon ikke gir gode nok incentiver til å stå lenger i arbeid. Det er grunn til å tro at man langt der fremme vil kunne se for seg at ordningene i kommunal og privat sektor blir likere. Mer overordnet tror jeg vi kan se for oss to mulige utviklingsretninger innen bank/finans.

1) spesialisering av tjenester hvor ikke alle finanskonsern tilbyr alt, men spesialisere seg på distribusjon eller forvaltning

2) en iTunes-modell for finans, hvor man som kunde får tilgang til et vell av tjenester som sammen med gode og konkurransedyktige finansprodukter gjør livet litt enklere, som reiser, strøm, tv og bredbånd for å nevne noen.

Det blir på mange måter et stort fordelsprogram hvor totalen av innholdet gir merverdi utover “bare” betingelser på lån og forsikringer. Da vil man også en gang for alle se at myten om at bank og finans er lavinteresse ikke stemmer!

Jeg tror at vi i fremtiden vil se flere ”mash-ups” i produktutvikling, i likhet med hva vi har sett innen teknologi. For eksempel samarbeidet mellom DnB og Telenor innen betalingsløsning. Den type “unlikely partners, viable business” vil komme mer og mer, også innenfor forsikringsverdenen.

Andre eksempler, innenfor skadeforsikring, er muligheten med forsikring som følger forbruk, i likhet med strømforbruk som kan ha ulik prissetting i løpet av et døgn. Prismodeller tror jeg vil endre seg på lik linje med bensinpriser som endres kontinuerlig. Med utviklingen innen Big Data vil forsikringspriser kunne endre seg som følge av hvor og når du kjører, altså; mye trafikk er lik høyere risiko som igjen gir høyere priser.

På helt makronivå må vi klare å skape lønnsomhet i det vi har snakket om i lang tid nå; grønn energi – det være seg thorium, vind, bølge eller el-industrien.

I hvilken grad er innovasjon bransjeuavhengig, konkret tror du KLP har noe å lære av andre bransjer?

 

Jeg tror vi kan lære av alle bransjer. Det viktigste er å utvikle produkter og tjenester som tar utgangspunkt i kundenes behov, ikke våre. Vi må våge å tro på egen kompetanse og innsikt å lansere nye produkter & tjenester raskere. Da får vi kortere ”feedback-loops” og vi slipper å bruke masse ressurser på konsekvensutredninger, de finner vi når vi lanserer!

Hva er Norges viktigste utfordringer innovasjons- og forsikringsmessig slik du ser det?

 

Et bredere innovasjonsmiljø For å sette ting veldig på spissen, så går mye av innovasjonskraften fra NTNU til oljebransjen. Vi må sikre at det er incentiver ogrisikokapital tilgjengelig som kan finne veien også til innovasjon i alle bransjer. Den mest substansielle innovasjonen skjer ikke i gründerbedrifter, men i allerede etablerte selskaper.

Hvorfor stiller ikke staten med sitt 75 % eierskap i Statoil krav til at 10 % av overskuddet eller driftsbudsjettet blir brukt på å utvikle fremtidens grønne energi? Norge kunnet bygget opp vårt egen Manhattan-prosjekt hvor de skarpeste hjernene i verden ble samlet for å utvikle fremtidens energikilder.

Jeg tror at vi innen forsikring vi vil se en tendens til å mindre risikofelleskap og individuell prising, som i et solidaritets- og brede velferdsordninger-perspektiv er synd, men som tar opp i seg det faktum at vi er forskjellige og dermed ikke har samme risikoprofil. Kanskje vi i stedet for å prise risiko per objekt, som bil, båt, hus, innbo, liv, heller forsikrer en hel person. La oss si at Ole Olsen forsikrer seg for 10 millioner og det dekker både liv- og tingskade.

 

Min bratte, men gode læring her i KLP  er at dersom man skal lykkes med innovasjon må man ikke se på innovasjon som et mål i seg selv, men som et verktøy, eller et rammeverk for å manøvrere organisasjonen til ny forretning og nye penger. Og så er det viktig å gi innovasjon en tydelig organisatorisk plassering – helst som eget profittsenter, på utsiden av, men linket til kjernevirksomheten.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here