En voksende eldre befolkning fører til at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt. Kommunene vil ikke ha det samme økonomiske handlingsrommet som tidligere og vil være nødt til å tenke annerledes i fremtiden. 

(InnoMag opplyser om at Kommuneforlaget er en del av content marketing-programmet vårt INSPIRE.)

Ifølge rapporten «Smarte kommuner – Hva er gevinstpotensialet?» har kommunene milliarder å spare på å digitalisere.

I 2017 var kommunale driftskostnader 430 milliarder kroner. I 2014 hadde alle store og nesten alle mellomstore kommuner satt digitalisering på dagsordenen. Kun 23 % av de minste hadde gjort det samme. Det betyr at det er et stort potensial spesielt i de minste kommunene.

I 2018 er det, ifølge rapporten, 230 digitaliseringsprosjekter i norske kommuner. 64 % av kommunene sier de forventer en gevinstrealisering av dette. Kommunens kostnader vil ikke nødvendigvis falle, men gevinstene tas ut ved at kommunen kan tilby forbedrede tjenester.

Digitalisering skaper nye muligheter for kommunen til å levere nye innovative tjenester. Digitale tjenester gir også gevinster for næringslivet ved at den offentlige forvaltningen blir mer effektiv og prosessene går hurtigere. Kommuner som lykkes med denne effektiviseringen, vil oppleves som attraktive for næringslivet.

Per Nyborg i Kommuneforlaget, en aktør som har mange års erfaring med å levere digitale løsninger til Kommune-Norge, forteller at han merker en økende etterspørsel etter nye digitale verktøy.

– Kommune-Norge har blitt mer digitalt modne år for år, og man har merket en større etterspørsel etter verktøy som kan forenkle hverdagen for de ansatte og innbyggere til kommunene, sier Per Olav Nyborg, Utviklings- og leveransesjef / COO i Kommuneforlaget.

COO Per Olav Nyborg sier han merker en økt etterspørsel etter digitale verktøy blant kommunene.

Å tilrettelegge for en god dialog med innbyggerne, er ifølge Nyborg en av de største utfordringene til kommunene. Innbyggeren ønsker i større grad automatiserte og selvbetjente løsninger når de henvender seg til kommunen, forklarer han.

– Det som etterspørres stadig mer, er KF Chatbot. Vår KF Chatbot er en robot som hjelper innbyggerne med å finne den informasjonen de trenger, når de trenger den. Kommunen tilbyr med dette en rask og døgnåpen svartjeneste som effektiviserer og moderniserer dialogen med innbyggerne.

– Vi ser at KF Chatbot frigjør tiden de ansatte bruker på å besvare enkle spørsmål på telefon og e-post, da den har et omfattende innhold om kommunale tjenester som enkelt kan tilpasses lokalt. I tillegg tilpasses navn og designfarger etter kommunens lokale identitet og ønske, legger Nyborg til.

I Hadsel kommune har de for eksempel valgt å kalle chatboten «Bottolf» 

”Bottolf’ begrenser antall telefoner inn til kommunen betraktelig. Vi opplever masse positiv respons fra innbyggere som får svar på det de lurer på når de trenger det 24 timer i døgnet. I tillegg er han alltid blid, hyggelig og høflig mot våre innbyggere hver dag, sier prosjektleder i digitalisering Elise Andreassen i Hadsel kommune.

På høy tid

Det er ofte vanskelig å få øye på de umiddelbare fordelene ved digitalisering. Ifølge rapporten vil majoriteten av gevinstene komme etter 2024, da det tar tid å implementere. Gevinstene vil øke, utviklingen vil preges av eksponentiell vekst siden verktøyene blir mer utbredt og mer brukervennlig.

– Kommuner som ikke lykkes med digitaliseringen, kan komme til å oppleve økonomiske utfordringer, det er derfor på høy tid for alle kommuner å sette dette på dagsordenen, avslutter Nyborg.