I dag presenterer Seed Forum både norske og internasjonale vekstselskaper som ennå tilhører tidligfasen. I tillegg er det også fokus på den enorme utviklingen i det russiske innovasjonssystemet. Les Seed Forums råd til en vellykket investorpitch.

Seed Forum er med på å hjelpe virksomheter slik at de skal bli mer attraktive  for potensielle investorer Her trener de deg i pitching, hva investorene vil vite, og hvordan du kan formidle dette på en bra måte.

Presentasjonen skal starte med en PowerPitch som er de første 30 sekundene. Powerpitchen skal forklare forretningskonseptet med maksimalt 15 ord og deretter svare på spørsmålet: Hvorfor skal en investor investere i selskapet?

Budskapet i investorpitchen må være klart. Pitchen skal være et verktøy for å skape interesse og leads for videre samtaler i den påfølgende nettverksbyggingen.

Du er selgeren og investor er kunden. Du skal ikke selge produktet ditt, men eierskap til aksjer i selskapet. Investor ser etter selskaper med høyt vekstpotensial og et team som vil lykkes. Husk at investor mottar en mengde gode investeringstilbud hele tiden. En detaljert presentasjon kan bli presentert i separate møter etter networkingen hvis pitchen har skapt interesse. Det må være kun en person som fremfører pitchen, og du må unngå tekniske uttrykk, snarveier og detaljer. Pitchen er en finansiell presentasjon – ikke en teknologipitch eller en salgspitch for salg av selskapets produkt eller tjenester.

Overordnet fokus i pitchen er verdidriverne som enten kan bli listet opp i en powerpointslide eller presentert som ”trigger points” gjennom hele pitchen.

Presentasjonen skal være en Power Point-presentasjon med maksimalt 10-12 slides som følger:

1) Hva er forretningskonseptet?
Dette er en powerpitch som en innledende teaser. Den må forklare konseptet med inntil 15 ord og fokusere på verdidriverne som er hovedårsakene til hvorfor investor vil investere.

2) Hvem er i teamet?
Presenter de fremtredende medlemmene i teamet. Fokuser på nøkkelpersoner i teamet. samt relevant kompetanse som for eksempel tidligere gründererfaring, exit erfaring, finansiell og kommersiell kompetanse.

3) Hva er markedet?
Hvor er markedet og hvor stort er det? Hvem er kundene? Har du et definert markedssegment? Hva er distribusjonsstrategien?

4) Hva er konkurransefordelene?
Hvilket problem løser du for kundene? Hva er behovet i markedet? Har du konkurrenter og i så tilfelle hvem er de og hva gjør de? Kanskje du kan sammenlikne med konkurrentene i en matrix? Har du funnet et ”blått hav?”

5) Hva er unikt?
Hva er din IP (intellectual property)? Hva med patent og varemerkebeskyttelse? Hva er din IP-strategi?

6) Hva er forretningsmodellen?
Hvordan tjener du penger?

7) Hva er nøkkeltall i budsjettet?
Hva er din finansielle status? Kan du vise historiske tall for omsetning de siste 3 år? Fremstill hovedtallene i budsjettet for omsetning og overskudd de neste 3 år.

8) Hva er kapitalbehovet og hvordan vil investerte midler bli benyttet?
Anslå kapitalbehovet og hovedformålene for hvordan investeringen vil bli benyttet.

9) Hva er risikofaktorene?
Hvis du skal inkludere risikofaktorer må du i så tilfelle forklare hvordan hver av dem blir eliminert. Ikke inkluder generelle risikofaktorer men kun særlige risikofaktorer relatert til forretningskonseptet eller bransjen.

10) Hva er exit-strategi?
Er det en industriell exit (trade sale)? Initial Public Offering (IPO) eller annet? Hvis det er en industriell exit må du gi en antakelse om slike muligheter. Du trenger ikke å anslå en særlig ROI (Retur On Investment) med bakgrunn i verdivurdering.

Seed Forum Oslo går av stabelen for 24. gang tirsdag 12. november kl. 09.00 hos PwC i Bjørvika. Det vil bli arrangert en mottakelse på kvelden fra kl. 18.00 – 20.00 på den Russiske ambassaden, og Late Night Seed Forum fra kl. 20.00 på Gründernes Hus

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here