Supertorsdag er en uhøytidelig møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging. 20. oktober er temaet VIRTUELL REALITY – et marked som sammen med Augmented Reality (AR) er i  eksplosiv vekst. Ringeffektene kan bli store … Read More

Hvordan legge tilrette for innovative virksomheter

Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer. Eldrebølgen og lavutslippssamfunnet krever omfattende investeringer samtidig som oljeinntektene reduseres. Dette krever utvikling av nye innovative satsninger og løsninger.  Vi må tenke utenfor boksen … Read More

Rich Dad fra bestselgeren Rich Dad, Poor Dad gjester Køben 1-4 februar

Keith Kunningham er en av verdens ledende autoriteter innen entreprenørskap, selveste rich Dad fra bestselgeren rich dad, poor dad gjester København den 1-4 februar og norske entreprenører inviteres til å høre hemmelighetene gjennom et 4 dager MBA program.