“Innovasjon er helt avgjørende for at vi skal lykkes”

Sommerintervju: Enoro-sjef Anders Lier ser for seg at produsenter av elektronikk, biler og detaljhandelsaktører vil bli en del av økosystemet i kraftbransjen. For å håndtere endringene er innovasjon satt høyest på agendaen. 

(Ukens sommerintervju er med Anders Lier i Enoro. Lier er også styreleder i Innovation Forum Norway og vil holde innlegg på  Innovasjonsdagen 8. september.)

1. Hvordan ser ditt selskap ut i 2020? 

Samfunnet går mot et lavutslippssamfunn hvor alle må forvalte verdens naturressurser langt mer effektivt enn i dag.  Fremover kan vi ikke lenger snakke om vekst i tradisjonell forstand. Vi må snakke om grønn vekst.

Ved å spare strøm når vi trenger det, produsere strøm når vi trenger det og implementere nye tekniske løsninger kan vi alle bli mer energieffektive. Enoro kommer til å ta en sentral rolle i energisektoren for at grønn vekst som er energieffektiv kommer til å skje. Forbrukeren kommer til i økende grad ønske strøm fra fornybare energikilder og selv produsere strøm fra fornybare energikilder som sol.

Disse plusskundene kommer til å komplementere strømtilførselen på strømnettet og skifte mellom forbruk og produksjon på ulike tider av døgnet og på ulike årstider. Denne nye modellen gjør at elektrisitet og informasjon strømmer begge veier mellom forbrukeren og produsenten.

Med energieffektivisering og desentralisering av strømproduksjonen, må strømprodusentene også bli strømtjenesteleverandører for fremdeles å være relevante.

Enoro kommer til å lede an i denne utviklingen. Vi kommer til å jobbe tett med våre kunder for å realisere energieffektiviseringen. Igjennom vår norske historie og nordiske base kommer vi til å realisere våre internasjonale vekstplaner.

I 2020 er vi en betydelig internasjonal aktør og en stor eksportør av software og kompetanse fra den norske kraftklyngen. Med de aller beste ingeniørene og løsningen gir vi forbruker-, forretnings- og samfunnsverdi.

2. Hva/hvem er din fremste inspirasjon for å håndtere endringene som kommer?

Jeg inspireres av mennesker som utfordrer det bestående, er nysgjerrige og ønsker å skape utvikling. Mennsker som stiller spørsmål. Ellers vil jeg si at jeg blir veldig inspirert to mennesketyper:

A.) De som bidrar til å skape et bedre samfunn, er et ansvarlig medlem av det samfunnet de bor og jobber i.

B.) De som henter ut den aller beste utgaven av seg selv, av andre og uselvisk jobber uten tanke på egne vinning.

Disse menneskene inspirerer andre til å bruke sin kunnskap, kompetanse og nettverk til å være med på å gjøre en forskjell.

anderslier
Enoro-sjef Anders Lier.

3. Hvilke bransjer/aktører (utenfor din egen bransje) ser du som de største utfordrerne? (evt. også hvilke stor aktør tror du vil forsvinne i din bransje?)

Kraftbransjens økosystem kommer til å bli større. Vi kommer til å se at utradisjonelle aktører blir en del av kraftbransjen. Bransjene kommer til å gli inn i hverandre de neste 10 årene. Da kan vi ikke se i bakspeilet på hva energisektoren har gjort de siste 10 årene for å forutsi fremtiden.

Vi kommer til å se at produsenter av elektronikk, biler og utstyr bli en del av økosystemet i kraftbransjen. Det samme gjelder for detaljhandel som f.eks IKEA, COOP eller XXL.

4. På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i din virksomhet?

En klokkeren 10. Innovasjon er helt avgjørende for at vi skal lykkes i fremtiden. Enoro har gjennom 23 år sikret effektivitet og innovasjon for norske og europeiske energiselskaper. Vi skal fortsatt drive en sterk kunde drevet innovasjon. Innovasjon vil gi oss muligheten til å ta et personlig ansvar for og bidra til bærekraft.

Når kundene forandrer seg, teknologien utvikler seg, så må også strømleverandørene endre seg.  I tillegg til å produsere strøm, må de bistå plusskunder med å spare energi.  Istedenfor å forbli energiprodusenter må de bli energipartnere. Sammen vil de skape nye prosesser, produkter og modeller. Innovasjon vil være grunnlaget for å vokse.

Det eneste som er sikkert er at det vil bli betydelige endringer i fremtiden. Vi må skape en kultur hvor vi hele tiden utfordrer det bestående, hvor det er lov til å feile så lenge vi lærer fra feilene. Vi må tenke stort men teste ut våre løsninger i liten skala med høy fart.

5. Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?

Våre kunder, partnere og kollegaer. Vi holder oss godt oppdatert gjennom bransje organisasjoner og EU. Men jeg det er utrolig viktig å søke informasjon utenfor vår bransje. Det er mye å lære fra andre sektorer.

Bransjene kommer til å gli inn i hverandre de neste 10 årene. Da kan vi ikke se i bakspeilet på hva energisektoren har gjort de siste 10 årene for å forutsi fremtiden.

6. Hvordan endres ditt selskaps kommunikasjonsstrategi som følge av den digitale revolusjonen?

Det har endret oss allerede. Kommunikasjon er strategisk for oss. Gjennom lang erfaring, gode samarbeidspartnere og research har vi tydelige synspunkter på hvordan markedet utvikler seg. Vi ser det på som vårt ansvar å dele disse synspunktene, utfordre våre kunder til å fornye seg og skape nye løsninger. Vi engasjerer våre kolleager til å kommunisere våre innsikter og synspunkter igjennom Enoros og personlige sosiale mediekanaler, vår blogg og direkte kanaler til våre kunder. I tillegg snakker vi med pressen internasjonalt og i Norge, og deltar på paneler og ved konferanse.

Idag er er det lite som skiller intern og eksternkommunikasjon hos oss – åpenhet er vår pådriver for aktiv informasjonsdeling.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »