Sønnens bilulykke ble gründer-idè

En påkjørsel like utenfor huset kunne endt tragisk. Og en bekymret, men ikke handlingslammet mor satte tankene i sving.  Slik ble ideen om en enkel måte å sikre kommunikasjon mellom pårørende, tjenesteytere og omsorgsapparatet til.

 (Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

Ideen til InnoBørs-registrerte CareRing4U oppstod i kjølvannet av sjokket, da Ellen Slyngstadlis utviklingshemmede sønn ble påkjørt av en bil i veien utenfor hjemmet i januar 2017. Foranledningen til ulykken var at han ble satt av fra skoletaxien på motsatt side av veien i forhold til hjemmet.

Kommunikasjonssvikt

– Siden min sønn ikke har evne til å vurdere handling versus konsekvens, gikk han bare rett ut i veien. Utfallet ble dramatisk, men hell-i-uhell gjorde at han tross alt kom fra ulykken med en knust ankel som verste mén, sier Slyngstadli.

Gjennom samtaler med taxisjåføren i ettertid ble det åpenbart at mangel på informasjon og kunnskap var den direkte årsaken til at ulykken skjedde. Slyngstadli begynte å tenke som en gründer: – Hva kan jeg gjøre for å bidra til at slikt ikke skjer igjen? Ideen til CareRing4U begynte så smått å spire.

Problemløser med innsikt og sans for systematikk

– Jeg får spesielt gode skussmål for å identifisere behov og bidra til å sette strømlinjeformede og effektive prosesser i system, sier Slyngstadli.
Hun har tatt aktivt del i utvikling av systemløsninger på flere av sine tidligere arbeidsplasser.

Ellen Slyngstadli har en allsidig bakgrunn å ta med seg inn i gründertilværelsen. Hennes CV strekker seg fra teknisk tegner, innom flere roller innenfor markedsføring og webdesign, prosjektkoordinator og forskjellige roller innenfor HR-faget.

– Det å selv være i målgruppen, gir meg høy troverdighet som gründer av CareRing4U, sier Slyngstadli. Hun har utviklet solid kompetanse gjennom innsikt og forståelse for problemet som skal løses. Kremmerferdighetene kommer til syne ved at hun legger vekt på å være lydhør og å kunne se saker i et større perspektiv.

– Slik kan jeg hele tiden fange opp signaler og tilbakemeldinger, som gjør det mulig for selskapet å utvikle løsningen kontinuerlig. CareRing4U skal oppleves attraktiv, oppdatert og nyttig for brukere og tjenesteytere, forsikrer gründeren.

En jungel av omsorgsaktører

– Å ha et familiemedlem med behov for ekstra omsorg, leder gjerne til en opplevelse av å stå overfor en jungel av etater, operatører og fagpersoner å forholde seg til. I dagens situasjon foregår kommunikasjonen gjennom et virvar av kanaler, og det finnes ingen system for samhandling på tvers av instanser. Min erfaring er at det brukes uforholdsmessig mye tid på å finne frem til rett adressat, når man skal stille et spørsmål eller gi en beskjed, betror gründeren Innomag.

Dette ville Slyngstadli gjøre noe med. Resultatet er den digitale plattformen CareRing4U. Med dette verktøyet lover gründeren at man vil ha tilgang på sikker kommunikasjon og samhandling med hele omsorgsapparatet, også på tvers av instanser – slik at alle kan være trygge på at de får den informasjon de må ha for å behandle den enkelte i henhold til dennes behov og funksjonsnivå.

– Vi vil bort fra dagens silo-baserte løsninger, forenkle prosessene og gjøre det så brukervennlig og enkelt at alle vil finne det naturlig å benytte seg av løsningen vår, sier CareRing4U-gründeren. Hennes kortversjon av tjenestens funksjoner er slik:

  • En pårørende oppretter en profil for personen med et omsorgsbehov
  • Profilen knyttes til et omsorgsnettverk
  • All kommunikasjon og utveksling av informasjon foregå i en lukket ring
  • Hvem som har tilgang til hva kontrolleres av pårørende administrator
  • Administrator har totaloversikt og kan se alt som blir formidlet

Lover enklere hverdag og verdighet

Bruken av CareRing4U skal ifølge selskapet gi mange fordeler. Løsningen skal bidra til verdighet og kontroll for personen med omsorgsbehov og deres pårørende. Videre skal den gi kvalitetssikring, effektivitet og besparelse for det offentlige, og ikke minst informasjon og sikkerhet for den enkelte tjenesteyter.

– CareRing4U er et produkt som vil gjøre store forskjeller i hverdagen til familier der noen har ekstra omsorgsbehov. Vår løsning vil forenkle og trygge. I besvarelsene på vår markedsundersøkelse blant pårørende gikk følgende igjen hele veien:«Dette ville ha forenklet hverdagen vår enormt!» Dermed endte vi opp med slagordet «forenkler hverdagen», beretter gründeren.

Har utviklingspartnere – søker kompetent kapital

Kontrakt om et pilotprosjekt med Sandefjord Kommune ligger klar, og aktørene går i gang med prosjektet så snart midler er tilført selskapet. I tillegg har CareRing4U har søkt Innovasjon Norge om tilskudd til gründere og forventer svar i løpet av de neste to ukene. Selskapet kjører også i gang en folkefinansieringskampanje på Startskudd.no som lanseres medio november.

CareRing4U er ennå i sin oppstartsfase og holder til i kontorfellesskap på Gründeriet i Rådhusgata i Sandefjord som driftes av Sandefjord Næringsforening og Sandefjord kommune. Det er etablert samarbeid med utviklerbedriften Innocode AS, som i tillegg går inn på eiersiden i selskapet.

– I tillegg er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) blant våre utvalgte partnere, og vi er i ferd med å definere et samarbeidsprosjekt. Vi søker også flere gode samarbeidspartnere og seriøse investorer, gjerne personer som ønsker å jobbe aktivt med oss. Vår konkrete plan er på sikt å ta produktet internasjonalt, fastslår sjefen for CareRing4U.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!