Sopra Steria presenteres i dag som nytt medlem i Open Innovation Lab of Norway, Norges ledende nettverk for innovative virksomheter.

– Det er med glede vi ønsker Sopra Steria velkommen som partner av Open Innovation Lab of Norway, sier Truls Berg som leder forumet i en kommentar.

I Open Innovation Lab of Norway samles innovasjonsledere fra 50 av Norges mest innovative virksomheter på tvers av sektorer og tradisjonelle skillelinjer for felles dialog, kunnskaps- og erfaringsutveksling.

– Sopra Sterias satsing på åpen innovasjon gjennom Sopra Steria Scale up; FoU og generell verdiskaping i Norge, vil føre med seg en unik innsikt og læring som resten av medlemmene i forumet vil kunne lære mye av, sier Berg.

Forumet fungerer som en uavhengig møteplass for de som jobber dedikert med innovasjon, og bidrar til å sette fokus på viktige utfordringer og muligheter som norske virksomheter må forholde seg til.

– Vi i Sopra Steria gleder oss til å dele av vår erfaring og lære fra andre. Vi skal bruke partnerskapet aktivt for å bli bedre innovatører og øke innovasjonskraften hos andre medlemmer, våre kunder og i samfunnet, sier Tobias Studer Andersson, leder av Sopra Steria Scale up Skandinavia og innovasjonsdirektør i Sopra Steria.

I en rapport som Sopra Steria nylig lanserte, ble Norge rangert blant de dårligste i Europa på åpen innovasjon, altså samarbeid mellom etablerte virksomheter i privat og offentlig sektor, og fremadstormende oppstartsbedrifter. Det vil Studer Andersson gjøre noe med:

– I en kunnskapsbasert økonomi er innovasjon i økende grad et resultat av virksomhetenes samspill med sine omgivelser. Ideer, impulser og nye teknologiske løsninger kommer fra kunder, leverandører, konkurrenter, forsknings- og kunnskapsmiljøer. Skal vi utvikle morgendagens produkter og tjenester må vi derfor bli bedre på samarbeide, sier Studer Andersson.

Truls Berg er enig:

– Vi er overbevist om at samarbeid, sammen med økt kunnskap og bedre informasjonsdeling er nøkkelen til å skape mer innovasjon i Norge. Vi er imponert over det engasjementet våre medlemmer utviser for å øke verdiskapningen i sine og andres virksomheter, og håper at arbeidet vårt er med på å øke innovasjonstakten i Norge. Dog er det forstemmende å se at politikerne fortsatt i stor grad sover i timen og virker mer opptatt av å bevare status quo, avslutter Berg.

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Målet er å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Selskapet 3000 medarbeidere i Norge og har gjennom en årrekke vært rangert som en av Norges beste arbeidsplasser.

Open Innovation Lab of Norway Norges ledende forum for åpen innovasjon. Forumet består av en rekke av Norges ledende innovatører. Medlemmene inviteres inn basert på komittment til innovasjon fra ledelsesnivået, og kommer fra både offentlig sektor og fra næringslivet, og favner alt fra Posten Norge, DNB og Telenor med enorme ressurser til mellomstore innovative fyrtårn som Gelato og Jets.

Forumet kjennetegnes av en felles erkjennelse av at de fleste virksomheter sitter på en gullgruve av ubenyttede ideer som ved intelligent bruk kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter.