På fabrikken skal Zooca produsere en unik marin olje som har dokumenterte helseeffekter hos mennesker. Satsingen gir allerede nå 100 arbeidsplasser, men ambisjonen er å tidoble produksjonen de neste fem årene. Dermed åpner et nytt og spennende kapittel i Norges stolte historie for bærekraftig utnytting av fiskeriressursene.

Raudåte, en liten hoppekreps, er den største og viktigste marine ressursen på den nordlige halvkulen, men har til nå ikke vært kommersielt utnyttet.

– Det er stor stas å få åpne en helt unik fabrikk her på Holmen i Sortland. Det finnes ikke lignende noe sted i verden, sa statssekretær Trine Danielsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun startet produksjonen ved å kaste frossen raudåte i kverna før videre prosessering i den topp moderne bioraffineringsfabrikken. Danielsen er imponert over innovasjonskraften i næringen, som skaper nye og viktige arbeidsplasser og flere eksportinntekter for Norge.

– Jeg vil takke regjeringen for å ha åpnet for bærekraftig kommersiell fangst av raudåte. Vi hadde ikke kunnet åpne denne fabrikken uten tilgang på tilstrekkelig råstoff. Vi lover å forvalte denne tilliten bærekraftig, og vi lover å skape nye arbeidsplasser og inntekter til Norge, sier adm. dir Siv-Katrin Ramskjell i Zooca.

 

 

Gründer Gunnar Rørstad var entusiastisk i sin åpningstale. Han sa at Zooca har kommet dit man er i dag grunnet kompetansen og engasjementet hos de ansatte, et godt samarbeid med forsknings-miljøene, og en konstruktiv dialog med myndighetene.

– Vi har utviklet en ny industriell verdikjede basert på bærekraftig høsting av raudåte som er Norges viktigste dyr og den største fornybare og høstbare marine ressursen på den nordlige halvkule, sier Rørstad. Han peker på at høsting av ressurser på lavere trofisk nivå vil vokse i omfang, og styrke de eksisterende verdikjedene i sjømatnæringen gjennom mer aktivitet for fiskefartøyene og mer marine fôringredienser i en voksende havbruksnæring.

-Vi har gjennom løpende dialog med kundene, utviklet unike helse- og ernæringsprodukter for voksende globale markeder. Vi har vist at Zooca™ Oil har gunstige egenskaper langt utover de som finnes i tradisjonelle marine oljer når det kommer til å motvirke helseutfordringer, sier Rørstad.

– For Sortland kommune er det en anerkjennelse at Zooca har valgt å legge sin nye fabrikk hit. Bedriftens kompetanse, og vektlegging av utviklingsarbeid, er positivt for regionen og vil kunne gi mulighet for økt aktivitet basert på råstoff fra havet. I kombinasjon med ny teknologi ser vi at det gir grunnlag for nye sjørelaterte produkter av høy kvalitet i et globalt marked, sier ordfører Karl-Erling Nordlund.

Innomag gratulerer med et nytt innovativt tilskudd til et kyst-Norge som vet å se fremover.