Home Biz Statsbudsjettet 2018: Dette trenger du som gründer og bedriftseier å vite

Statsbudsjettet 2018: Dette trenger du som gründer og bedriftseier å vite

0
Foto @ John Erling Blad

Nye skatte- og avgiftslettelser og mer penger til klynger og testsentre, er bare noen av endringene i det foreslåtte statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2018 nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 3 milliarder kroner,

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer. Videre foreslår regjeringen å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten til 80 prosent.

– Det monner lite når vi vet at verdien av næringseiendom øker. Det betales reelt like mye i formuesskatt på bedriftenes verdier i 2017 som i 2013. Norske bedriftseiere og gründere må bruke mer av bedriftenes verdier til å skape jobber og mindre til å betale skatt. Denne utfordringen løses ikke uten at regjeringen fjerner all formuesskatt på arbeidende kapital, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen i en pressemelding.

– Virke er fornøyd med at selskapsskatten reduseres til 23 prosent i statsbudsjettet for 2018. Likevel henger formuesskatten over norske eiere og gründere, og hindrer jobbskaping. Det er fortsatt slik at norske eiere må betale formuesskatt på verdiene i bedriftene, mens utenlandske eiere gjennomgående ikke betaler slik skatt, sier Madsen.

Les også: KAPITALFUNN på plass – gir ny skattelette for å hjelpe gründere

Opsjonsbeskatningen endres

Å få til en endring i opsjonsbeskatningen, har vært et het tema for gründere, da opsjoner er flittig brukt av oppstartsbedrifter i kampen om å rekruttere og beholde de beste hodene på arbeidsmarkedet. Med dagens ordning er det blitt utløst beskatning idet opsjonen innløses, mens den nye opsjonsbeskatningen gjør det mulig å utsette beskatningen av opsjonene til tidspunktet opsjonene realiseres.

Ordningen kommer derimot med en rekke kriterier for hvem som faktisk kan benytte seg av utsatt beskatning:

  • Aksjeselskapet må være seks år eller yngre
  • Selskapet kan ikke har mer enn 10 ansatte (beregnet ut fra årsverk)
  • Selskapet kan ikke ha driftsinntekter og balansesum på mer enn 16 mill. kroner
  • Opsjonsfordelen den enkelte kan oppnå under ordningen, kan maksimalt være 30 000 kroner i løpet av ansettelsesforholdet.
  • Ordningen er begrenset til personer som er ansatt 1. januar 2018 eller senere.
  • Det foreslås videre en begrensning på offentlig eierskap i de omfattede selskapene på 24 pst., og en begrensning på den ansattes eierandel i selskapet på 5 pst.
  •  Den ansatte må sitte med opsjonen i minst tre år før innløsning
  • Opsjonen må videre innløses innen ti år fra tildelingstidspunktet.

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2018. Ordningen vil imidlertid innebære statsstøtte og må derfor notifiseres til og godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

Mer penger til klynger og testsentre

Ordningene for klynger og bedriftsnettverk øker med nye 27 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å etablere et Landsdekkende såkornfond for IKT.

Videre ønsker regjeringen å øke bevilgningene til Norsk katapult fra 50 til 100 millioner. Formålet med Sivas katapultsentre er at de skal gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk. At regjeringen foreslår å doble bevilgningene sender et viktig signal til næringslivet og vil føre til at flere lykkes sier Sivas Espen Susegg i en pressemelding.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst