Venstres Terje Breivik har god grunn til å koste på seg et smil i dag, i revidert nasjonalbudsjett kommer endelig Kapitalfunn-ordningen på plass.

(Av: Truls Berg og Julie Vissgren)

Dette er noe som han og Venstre har sloss for siden forrige valg. Tidligere i år, i et intervju med nestlederen, spådde Breivik at den nye ordningen ville være oppe å gå ila. andre halvdel av 2017. Nå er spådommen oppfylt.

Konsekvensen for tidligfase investorer og gründere er i følge DN blant annet at personlige skattytere gis fradrag for investeringer på opptil 500.000 kroner årlig i kvalifiserte aksjeselskap, og at minimumsbeløpet per investering er på 30.000 kroner. Videre settes det et tak på 1,5 millioner kroner per selskap per år.

Den nye ordningen er noe Abelia, IKT Norge, NorBAN, Venturekapitalforeningen og andre har ønsket lenge, og håpet er at den vil styrke tilførselen av privat kapital i private selskaper og lette skattebelastningene for gründere.

Terje Breivik er svært glad for at dette endelig har kommet på plass:

– Kapitalfunn vil forhåpentligvis tas i mot som en hjelpende hånd til de som tør å satse, og raskt vil finne sin plass som en populær ordning på lik linje med skattefunn.

Les også: Nye skatteincentiver for tidligfaseinvesteringer skal være “oppe å gå” i løpet av 2017

40 % vil falle under ny ordning

Den nye ordningen vil bli avgrenset av en del kriterier, men regjeringen mener likevel at ca. 40 % av norske selskaper vil kunne falle inn under den nye ordningen. Selskapet må blant annet være yngre enn seks år, ha færre enn 25 årsverk og ikke mer enn 40 millioner kroner i omsetning. Investeringene kan heller ikke komme fra eksisterende aksjonærer eller ansatte i selskapet, og investorene kan ikke bli ansatt i løpet av eiertidsperioden.

– Dette er veldig bra for gründere. Nå har vi fått en verdikjede på etablerertilskudd, presåkornfond, såkornfond, en rekke ordninger gjennom Innovasjon Norge og så får du nå i en vekstfase denne ordningen, sier næringsminister Monica Mæland til DN.

Regjeringen varsler også om en ny opsjonsbeskatningen som de vil komme tilbake til i statsbudsjettet 2018. Den nye oposisjonsbeskatningen vil i realiteten utsette beskatningen av opsjonene til tidspunktet opsjonene realiseres, ikke på tidspunktet de tildeles, slik det er i dag.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here