Statsbudsjettet 2018: Satsingen på digitalisering er bekymringverdig, mener Abelia-sjefen

– Vi trenger et kraftig digitalt taktskifte. Digitalisering kan spare det offentlige for 65 milliarder kroner, men det er for mange unnasluntrere i regjeringen, mener administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Han frykter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 vil bli mer av det samme vi har sett de siste årene – små skritt ut på perrongen hvor det digitale toget har gått for lenge siden.

Beregninger fra Accenture og World Economic Forum viser at økt digitaliseringstakt i offentlig sektor fram mot 2025 kan bidra til å redde tusenvis av liv, redusere antall sykehusdøgn med flere hundre tusen og bidra til innsparinger på 65 milliarder kroner på tvers av offentlig sektor i Norge.

– Offentlig sektor utgjør mer enn halvparten av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP), og det er ikke bærekraftig. Regjeringen har fått mange rapporter som forteller hvor den digitale innsatsen kan settes inn, og noen har de til og med bestilt selv. Da må vi kunne forvente langt mer av en regjering som har sagt at alt som kan digitaliseres skal digitaliseres, sier han i en pressemelding.

Må skape mer enn vi bruker

Ifølge Abelias omstillingsbarometer, som InnoMag har skrevet om tidligere, er hemskoen i den norske digitale omstillingen offentlig sektor.

– Regjeringen bør ha som ambisjon at offentlig sektor ikke skal utgjøre mer enn 40 prosent av BNP på lengre sikt. Vi må skape mer enn vi bruker. Det vil kreve tiltak både på inntekts- og utgiftssiden i statsbudsjettet. Bedre tilrettelegging for nytt eksportrettet næringsliv kan bidra med inntekter, mens en kraftig opptrapping av digitalisering vil redusere kostnadene. Vi trenger også en gjennomgang av hvilke oppgaver staten påtar seg i konkurranse med private markeder. Mange slike oppgaver bidrar til unødvendig vekst i offentlig sektor og slår beina under nytt næringsliv i Norge.

– Det er for mange av departementene som er digitale unnasluntrere. Spesielt innen helse er det et enormt potensial, men utrullingen av velferdsteknologi er fortsatt svært beskjeden. Koding og tidlig teknologiforståelse bør inn allerede fra skolestart, men i dag starter man ikke før i åttende klasse. I tillegg er det bekymringsverdig at en stor del av den digitale debatten i offentlig sektor handler om hvilke funksjoner som skal ligge i digitale postkasser, mens digitalisering egentlig gjør dem overflødige, sier Haugli.

Savner tydligere krav til gevinstrealisering

Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro reagerer også på det foreslåtte statsbudsjettet i forlengelse av den offentlige satsingen på digitalisering, melder NTB.

– Gjennom flere år har regjeringen vist sterk vilje til å modernisere og digitalisere offentlig sektor. Vi er tilfreds med regjeringens innsats på dette området, men skuffet over at man ikke stiller tydeligere krav til gevinstrealisering i forlengelsen av at nye ikt-løsninger innfases i stat og kommunesektoren, sier Munro.

– Manglende gevinstuttak i form av reduserte overføringer til etatene som moderniserer seg medfører i verste fall at produktiviteten synker ytterligere i forlengelsen av at nye verktøy stilles til rådighet. Målet med moderniseringsarbeidet er det motsatte, og her har regjeringen fortsatt til gode å synliggjøre konkrete resultater.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!