Regjeringen blar opp 100 friske millioner til å støtte gründere og innovative samarbeid. 

Nylig ble det kjent at Innovasjon Norge struper etablererstøtten til gründerne, og at pengesekken for innovative samarbeid var brukt opp.

Nå varsler regjeringen at de fyller på med 100 millioner kroner.

• 60 millioner ekstra til etablererstøtte, slik at denne potten ikke går tom i inneværende år.
• 40 millioner kroner ekstra til innovative samarbeid mellom gründere og etablerte bedrifter (IFU/OFU).

Regjeringen begrunner ekstrabevilgningen med at Sørlandet og Vestlandet har et stort omstillingsbehov. Innovasjon Norge rapporterer om en dobling i etterspørselen sammenlignet med i fjor.

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth er naturlig nok godt fornøyd.  Hun setter nå sin lit til at forslaget vil bli tverrpolitisk godt mottatt i Stortinget.

Finansminister Siv Jensen er i hvert fall positiv:

– Norsk økonomi er allerede i omstilling. Regjeringen har økt bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon med 1,5 milliarder kroner siden vi tiltrådte. Men når vi nå ser at det er behov for mer nyskaping og omstilling, må vi fylle på mer, sier finansminister Siv Jensen.

Vil støttebeløpet økes?

Ekstrabevilgningen til etablerertilskudd vil bety støtte til 400 nye etablerere. Per 20. august er det gitt 1024 tilsagn om etablerertilskudd for i alt 204 millioner kroner.

Den store etterspørselen bidro til at maksgrensen for etablerertilskudd i fase 1 ble nedjustert med 50.000 kroner, mens grensen for støtte i fase 2 ble nedjustert med 300.000 kroner.

Hvorvidt de økte bevilgningene betyr at støttebeløpet heves på nytt, er for tidlig å si:

 

Støtten til de innovative samarbeidene betyr økt risikoavlastning til vekstselskaper og gründere som samarbeider med etablerte bedrifter.

– Tilfanget av gode prosjekter har vært så stort at hele den opprinnelige rammen for 2015 i praksis var fordelt allerede ved utgangen av juli. Ekstrabevilgningen betyr at vi nå kan møte etterspørselen etter denne formen for bistand med forsterket innsats, sier Traaseth.

– En viktig seier

IKT-Norges Roger Schjerva og Fredrik Syversen rettet sterk kritikk mot kuttene i grunderstøtten. Nå er foreningen langt mer fornøyd.

– Dette er en seier for oss som hver dag sloss for at våre techgrundere skal ha mulighetene til å få den første dytten på vei til til å realisere nye vekstselskaper i Norge. Gode prosjekter står i kø, og en slik ordning vil være en glimrende katalysator for å skape nye gründersuksesser med internasjonalt potensiale som blant annet Fast, Opera, Cxense, Nordic Semiconductor, sier IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff.

Han er fornøyd med at næringsministeren nå har tatt signalene om hvor alvorlig det ville vært, dersom det ikke ble fylt på med mer midler til å skape ny vekst.

– IKT-Norge har brukt store ressurser for å få en løsning som gir like muligheter også for de gründerne som starter ny virksomhet også i andre halvår 2015. Vi må nå sammen sørge for at alle de selskapene som nå kommer ut også har gode muligheter til å vokse utover selve oppstartsfasen, avslutter generalsekretær Per Morten Hoff.

Foto: Innovasjon Norge

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here