Svensk hjertestarterdrone kan redde flere menneskeliv

Droner utstyrt med hjertestartere, som når frem til ofre for hjertestans raskere enn vanlige utrykningsmidler og dermed drastisk øker sjansen for overlevelse, kan bli en realitet innen kort tid.

Et forskningsteam fra Senter for Gjenopplivingsvitenskap ved Karolinska Institutt har gjennomført en undersøkelse som viser at bruk av droner potensielt kan kutte drastisk ned på både responstid og tid før nødvendig hjertestartbehandling utføres, melder The Guardian.

– Hjertestans er en av de store dødsårsakene her i den vestlige verden. Hvert minutt er livsviktig; jeg vil faktisk si at hvert sekund er livsviktig, sier Jakob Hollenberg, direktør ved Senter for Gjenopplivingsvitenskap.

Kan senke responstiden med 16 minutter

Resultatene av undersøkelsen viste at dronen utstyrt med hjertestarter kom frem til ulykkesstedet 16 minutter raskere enn konvensjonelle utrykningsmidler. Tiden fra meldingen om hjertestans ble mottatt til utrykning var på tre minutter for andre former for nødutrykning, mot tre sekunder for dronen.

– For hvert minutt som går fra kollaps til hjertestarter tas i bruk, synker sjansen for å overleve med ti prosent. På grunn av dette er det så godt som ingen sjanse for å overleve etter at det har gått ti-tolv minutter, utdyper Holleberg, og fortsetter:

– Det har enorm betydning om man kan ta i bruk hjertestarter i løpet av de første få minuttene. Selv om man klarer å bedre timingen til ambulansene i denne typen situasjoner er det oftest for sent – bare ett av ti ofre overlever.

Håper å være i gang innen to år

Hollenberg håper at de hjertestanserfraktende dronene kan tas i bruk for reelle formål i løpet av ett til to år. Det gjenstår riktignok en del arbeid før dette kan bli en realitet – det skal gjennomføres et større testprosjekt med dronene, og man er nødt til å komme til enighet med svenske luftfartsmyndigheter. I utgangspunktet sier svensk lov at man er nødt til å kunne se dronen med det blotte øyet for å ha lov til å operere den.

Dronen har foreløpig bare blitt testet over relativt korte distanser, og i godt vær. Hvis videre testing og implementering blir vellykket kan oddsene for å overleve hjertestans i fremtiden forbedres kraftig.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »