I 375 år har Postens hovedoppgave vært å levere – til hjem og bedrifter. I dag, den 17. januar er det jubileum – og fødselsdag. Landets eldste bedrift med over 13.000 ansatte skal feire seg selv og det er en aktiv, innovativ og vital 375-års jubilant som skal feires. Ifjor leverte de utrolige 65 millioner pakker i Norge.

Det er en innovativ og fremtidsrettet organisasjon som kan se tilbake til 1647 da den danske stattholderen Hannibal Sehested etablerte postvirksomhet i Norge.I 2019 vant de prisen som Norges mest innovative virksomhet og i 2020 var de også på pallen med en sterk 2. plass.

Posten har gått fra å være en rendyrket norsk postvirksomhet til å bli et nordisk logistikk-konsern, hvor tre firedeler av omsetningen nå kommer fra konsernets e-handel og andre moderne logistikktjenester. Med egne organisasjoner og terminaler i Sverige og Danmark er den norske virksomheten utvidet med et nordisk distribusjonsnettverk og til sammen 7.000 utleveringssteder. I konkurransen om kundene vil Posten være i forkant både teknologisk, bærekraftig og menneskelig.

-Posten har en stolt historie med tradisjon for innovasjon. Vi er i endring for å være relevante og offensive gjennom blant annet å gripe de mulighetene ny teknologi gir oss for å gjøre hverdagen enklere for kundene våre. Leveranser blir aldri gammeldagse, det viser eksplosjonen i netthandel. Den store forskjellen fra 1647 til i dag er nye distribusjonsmåter og et stadig raskere tempo, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten.

Posten endrer seg i takt med samfunnet og har vært gjennom store endringer siden oppstarten for 375 år siden
(Foto: Posten Norge)

Viktig historie

– Vi må forstå historien for å bygge fremtiden. Posten har skyndet seg langsomt, samtidig har omstillingene gått svært raskt. Gjennom godt samarbeid med fagforeningene og felles virkelighetsforståelse er driften tilpasset nye rammevilkår og ny teknologi. Uten konflikt har antall ansatte i postvirksomheten gått fra 30.000 på 90-tallet til om lag 7.000 medarbeidere i dag. Det sier noe om vår omstillingsevne og –vilje, forteller Wille.

Tall og statistikk forteller mye om Postens utvikling. I 2021 leverte Posten nærmere 400 millioner adresserte brev. En reduksjon på 77 prosent fra toppåret 1999. I samme periode har veksten i pakkelevering vært eksplosiv til om lag 65 millioner pakker i Norge i fjor.

Teknologiske fremskritt

Den røde tråden gjennom Postens historie har vært raskest mulig levering med den til enhver tid gjeldende teknologi. I dag er teknologi og innovasjon blant Postens viktigste satsingsområder.

Postombæringen i Norge startet med hest og kjerre. Så kjøpte Posten landets to første dampskip i 1826. I 1853 var Posten med og etablerte Norges første jernbane mellom Christiania og Eidsvoll. De første postbilene kom i 1918, og Posten var med da den første kommersielle flyruten startet opp i 1920. I 2013 var postbudene med å utvikle den norskproduserte «Postmann Pat»-elbilen, Paxster, som i dag benyttes over hele Norge og eksporteres til flere land. I dag består over en tredel av Postens kjøretøypark av elektriske kjøretøy.

-Posten forvalter en samfunnsviktig infrastruktur som gir folk over hele landet tilgang til gode tjenester. Det siste året har Posten opprettet tusen nye utleveringssteder. Og vi har utviklet en rekke nye digitale tjenester, som Digipost, digitale frimerker, sending fra egen postkasse, sporing og selvbetjente pakkebokser som åpnes med egen smarttelefon. Vi er i konstant utvikling og alltid i startblokken, sier Wille.

Bærekraftig utvikling

Konsernets nye klima- og miljøstrategi har satt kvantitative mål for utslippskutt i tråd med Parisavtalen og for netto null utslipp fra hele virksomheten i 2050. Målet om å være bransjeledende på bærekraftig verdiskapning innebærer også å gjennomføre tiltak som ingen andre har gjort tidligere.

-Som første nordiske logistikkaktør utstedte Posten i 2021 grønne obligasjoner for 1 milliard kroner. Pengene skal brukes til å investere stort i grønne prosjekter og intensivere arbeidet med klimakutt. Vi tror konkrete og ambisiøse mål skaper både energi og tempo i klima- og miljøarbeidet, sier Wille.

Feirer de ansatte

Posten vil benytte 375 års jubileet til å feire sine medarbeidere og samarbeidspartnere som står på hver dag for å levere og utvikle virksomheten for fremtiden. På selve bursdagen 17. januar blir det heldigital feiring i lys av pandemi-restriksjoner, men den livskraftige 375-åringen lover  en verdig fysisk markering i løpet av sommeren.