Tilgangen på kapital og tidligfaseinvesteringer er en flaskehals for mange oppstartbedrifter. I det europeiske markedet står forretningsengler for mellom 60 og 70 prosent av denne kapitalen. I forbindelse med denne ukens lansering av Investorguide har vi sett nærmere på tallene som viser at Norge har en vei å gå når det kommer til engleinvesteringer.

Tall fra Ebans statistikkompendium for 2016 estimerer det totale markedet for tidligfaseinvesteringer i Europa til 9,9 milliarder euro. Brorparten av disse investeringene – rundt 6,7 milliarder euro – kommer fra business angels. I Norge, derimot, er bildet et annet.

– Det er på høy tid at det kommer et nettsted som veileder de mer enn hundre tusen nordmennene som har flere millioner tilgjengelig til å investere i spennende oppstartselskaper. Vi vet at interessen for denne typen investeringer er økende, og tror at timingen er riktig for et slikt initiativ, sa Truls Berg, styreleder i NorBAN og sjefsredaktør i InnoMag, i forbindelse med prelanseringen av Investorguide i forrige måned.

Vi har sett nærmere på tallene, som bekrefter at Norge henger etter når det kommer til investeringer fra forretningsengler – spesielt i forhold til våre nordiske naboer og andre land vi liker å sammenligne oss med.

Tredje dårligst i Europa

I Sverige og Danmark investerte forretningsengler over 22 millioner euro i 2016, mens de norske investeringene lå på rundt 4,7 millioner euro. Sammenlignet med Finland ser det enda verre ut – finske business angels bidro med hele 53 millioner euro, over ti ganger så mye som i Norge.

Justert etter bruttonasjonalprodukt ligger Norge faktisk tredje sist i Europa – bare Italia og Romania havner bak på statistikken. Estland og Finland er best i klassen BNP tatt i betraktning, mens også Danmark av våre naboer kan vise til relativt sterke tall.

Mens andre sammenlignbare land stort sett har sett en årlig økning i investeringer fra business angels fra 2013 og frem til i dag har det i Norge stått relativt stille. I 2013 ble det investert 4,2 millioner euro fra norske engler, en halv million mindre enn i 2016. I Estland var investeringene på linje med de norske i 2013 (4,7 millioner euro), mens det i 2016 ble investert nesten dobbelt så mye fra estiske engler.

Vil bidra til å skape englekultur i Norge

Tanken med Investorguide er å gjøre det lettere for nordmenn som ønsker å investere i landets entrepenører, ved å gjøre informasjon og ressurser lettere tilgjengelig – og slik forhåpentligvis bidra til å fremme en kultur for forretningsengler.

– Norske engler må tre fram i lyset! De er mange, og de kan bidra med både industriell kompetanse, forretningsnettverk og risikokapital. Her tapes store oppsider for dem selv, for gründere av vekstselskaper, og for konkurransekraften i vårt samla næringsliv, sier Gudbrand Teigen, ansvarlig for InnoBørs og med mangeårig erfaring fra innovasjon og gründerveiledning.

Investorguide lanseres offisielt under InnoMags femårsjubileum i dag – med blant andre Venstres Terje Breivik og Fremskrittspartiets Jørund Henning Rytman til stede.