Home Investors Tall fra eban: Norge blant de dårligste i Europa på business angel-investeringer

Tall fra eban: Norge blant de dårligste i Europa på business angel-investeringer

0

Tilgangen på kapital og tidligfaseinvesteringer er en flaskehals for mange oppstartbedrifter. I det europeiske markedet står forretningsengler for mellom 60 og 70 prosent av denne kapitalen. I forbindelse med denne ukens lansering av Investorguide har vi sett nærmere på tallene som viser at Norge har en vei å gå når det kommer til engleinvesteringer.

Tall fra Ebans statistikkompendium for 2016 estimerer det totale markedet for tidligfaseinvesteringer i Europa til 9,9 milliarder euro. Brorparten av disse investeringene – rundt 6,7 milliarder euro – kommer fra business angels. I Norge, derimot, er bildet et annet.

– Det er på høy tid at det kommer et nettsted som veileder de mer enn hundre tusen nordmennene som har flere millioner tilgjengelig til å investere i spennende oppstartselskaper. Vi vet at interessen for denne typen investeringer er økende, og tror at timingen er riktig for et slikt initiativ, sa Truls Berg, styreleder i NorBAN og sjefsredaktør i InnoMag, i forbindelse med prelanseringen av Investorguide i forrige måned.

Vi har sett nærmere på tallene, som bekrefter at Norge henger etter når det kommer til investeringer fra forretningsengler – spesielt i forhold til våre nordiske naboer og andre land vi liker å sammenligne oss med.

Tredje dårligst i Europa

I Sverige og Danmark investerte forretningsengler over 22 millioner euro i 2016, mens de norske investeringene lå på rundt 4,7 millioner euro. Sammenlignet med Finland ser det enda verre ut – finske business angels bidro med hele 53 millioner euro, over ti ganger så mye som i Norge.

Justert etter bruttonasjonalprodukt ligger Norge faktisk tredje sist i Europa – bare Italia og Romania havner bak på statistikken. Estland og Finland er best i klassen BNP tatt i betraktning, mens også Danmark av våre naboer kan vise til relativt sterke tall.

Mens andre sammenlignbare land stort sett har sett en årlig økning i investeringer fra business angels fra 2013 og frem til i dag har det i Norge stått relativt stille. I 2013 ble det investert 4,2 millioner euro fra norske engler, en halv million mindre enn i 2016. I Estland var investeringene på linje med de norske i 2013 (4,7 millioner euro), mens det i 2016 ble investert nesten dobbelt så mye fra estiske engler.

Vil bidra til å skape englekultur i Norge

Tanken med Investorguide er å gjøre det lettere for nordmenn som ønsker å investere i landets entrepenører, ved å gjøre informasjon og ressurser lettere tilgjengelig – og slik forhåpentligvis bidra til å fremme en kultur for forretningsengler.

– Norske engler må tre fram i lyset! De er mange, og de kan bidra med både industriell kompetanse, forretningsnettverk og risikokapital. Her tapes store oppsider for dem selv, for gründere av vekstselskaper, og for konkurransekraften i vårt samla næringsliv, sier Gudbrand Teigen, ansvarlig for InnoBørs og med mangeårig erfaring fra innovasjon og gründerveiledning.

Investorguide lanseres offisielt under InnoMags femårsjubileum i dag – med blant andre Venstres Terje Breivik og Fremskrittspartiets Jørund Henning Rytman til stede.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst