Regjeringen vil skjemaveldet til livs. Nå har “The Solbergs” gjennomført 12 forenklingstiltak. “Så har vi 17 tiltak vi er godt i gang med – også har vi identifisert 100 punkter til…” 

Eirik Lae Solberg, statssekretær i Næringsdepartementet

 

Av Anita Fleime-Dahl

Skjemaveldet til besvær! Regjeringen er nå i full gang med å harve over skjemaveldet som næringslivet bruker unødvendig mye tid på.

– Vi ønsker at næringslivet skal bruke mer tid på å produsere, få ting ut i markedet og tjene penger. Det skal brukes mindre tid på innrapporteringer, lover og regler, sier Eirik Lae Solberg, statssekretær i Næringsdepartementet til 3in.no.

Han forteller at “The Solbergs” allerede har gjennomført 12 forenklingstiltak. – Så har vi 17 tiltak vi er godt i gang med – også har vi identifisert 100 punkter til…

– Vi har tenkt til å opprette et regelråd, for å hindre at det kommer nye regler. I den offentlige administrasjonen kommer det stadig forslag til nye lover og regler. Noen må vi selvfølgelig ha – men vi må gjøre det enklest mulig for næringslivet. Vi må fjerne de vanskeligste vi har – og hindre at det kommer nye regler som belaster næringslivet på nytt, sier Lae Solberg.

Kan du si noe om hvilke regler dere nå har kvittet dere med?

– Jeg skal ikke gå inn på alle punktene nå, men et av de viktigste som kommer – er forenklede regler for offentlige anskaffelser:

Lettere å levere til det offentlige

Veldig mange bedrifter som leverer noe til det offentlige i dag, må levere massevis av dokumentasjon. Et av de grepene vi tar om ikke så alt for lenge, er at det bare er de som vinner anskaffelsene som må levere full dokumentasjon – mens de andre kan klare seg med mye mindre. Dette vil redusere skjemaveldet og byrdene for næringslivet. Det blir lettere å levere til det offentlige, sier Lae Solberg.

Et bedre og mer slagkraftig virkemiddelapparat

Hvilke tiltak er på gang i virkemiddelapparatet?

– Nå har vi akkurat satt i gang et arbeid med Innovasjon Norge, SIVA og de andre delene av virkemiddelapparatet i Norge, for å se på hvordan vi kan bruke pengene bedre – så vi bidrar til mer verdiskaping, flere nye bedrifter og flere arbeidsplasser. Det er litt for tidlig å si noe om akkurat hva grepene vil være, men arbeidet er i full gang, for å få et bedre og mer slagkraftig virkemiddelapparat, sier Eirik Lae Solberg.

Når det gjelder såkornfondet er det flere som mener man har grodd seg fast i litt feil spor, ved ikke å gå inn i tidligfaseselskaper, men bare konsentrere seg om dem som allerede er i produksjon. Er det noen endringer på gang her?

– Dette er også noe vi vil se på, slik at pengene kommer der de trengs mest, nettopp i den tidligste fasen, hvor det er vanskelig å få andre investeringer. Men jeg tror faktisk såkornfondet har potensiale til å komme inn tidligst. Jeg har tro på at såkornfondet kan være et bra virkemiddel framover, sier statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet til 3in.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here