Kan staten lykkes med å fornye Norge? – Nei, mener Viktor Norman.  – Ja, statlig eierskap er vår største mulighet, mener Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth. 

Det siste året har diskusjonene rundt hva Norge skal leve av etter oljen virkelig feid over hele landet. Næringsminister Monica Mæland ville ikke være dårligere da hun tirsdag innledet til sin årlige eierskapskonferanse.

Bakteppet er at den norske staten i dag eier 1/3-del av verdien på Oslo børs. Samtidig la hun frem eierskapsmeldingen som viste at denne porteføljen ved utgangen av fjoråret var verdt 661 milliarder kroner.

Det gjør norsk økonomi annerledes enn de fleste land i verden. For eksempel utgjør den statlige eierandelen på den nasjonale børsen 10 prosent i Frankrike, 8 prosent i Sverige og 2 prosent i Tyskland, poengterte Mæland i sin tale.

Hun vektla også at eiere og investorer spiller en viktig rolle i den omstillingsprosessen vi nå står overfor, og at det er de som bidrar med risikokapital til nye prosjekter og påvirke utviklingen i sine selskaper.

Traaseth: – Staten den største muligheten

NHH-professor Viktor Norman var tydelig i sin konklusjon om at den norske staten neppe vil bygge de private miljøene som vi trenger etter oljen.

Men møtte motbør fra Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

– Vi kommer ikke unna staten. Med den eierposisjon som staten faktisk har, blir ikke staten den største trusselen, men der ligger i stedet den største muligheten, uttalte Traaseth fra salen.

Hun er opptatt av at debatten nå flyttes fra hva vi skal gjøre etter oljen, til hvem som skal gjøre det. Og gjerne også vekk fra rammebetingelser, og over på hvordan vi skal frigjøre kapital.

– Vi må frigjøre eksisterende kapital til nye ting i stedet for mer såkornfond. Vi kan ikke tro at alt gjøres med mer penger. Her spiller staten en viktig rolle som premissgiver, mener Krohn Traaseth.

Norman: – Statlig eierskap bremser vekst

Her møtte hun motbør fra Norman.

– Produktivitetskommisjonen sier at offentlig eierskap er et av de store problemene i Norge. Vi må snakke om eierskap hvis vi skal få opp produktiviteten i Norge, argumenterer Norman – og reiser et viktig spørsmål om stat og kommune kan lykkes med å omstille stat og kommune uten hjelp av private aktører.

Konklusjonen ga han selv:
– Det er ikke innovasjonskraft i etablerte statlig og kommunale enheter. Altså må noen vise dem hvordan de skal gjøre det, sier Norman.

Traaseth: – Opplagt at vi må endre staten

Traaseth repliserte med at det er opplagt at vi må endre staten, men at det mulighetsrommet er mye større enn vi tror.

– For å gå fra særstilling til omstilling må staten ta en aktiv rolle. Vi må snuse på disruptive forslag. Vi er ikke uenige, sier Traaseth.

Britiske Indy Johar i Young Foundation løftet frem noen slike forslag under Drømmeløftet – der han trekker fram at skille mellom offentlig og privat er i ferd med å bli kunstig.

– I våre øyne, er kursen Norge nå legger en innovasjonsstrategi for det 21. århundre. Den ser velferdstjenester som fundamentale investeringer for åpen innovasjon og vekst, ikke som kostnader, poengterte Johar.

I etterkant av konferansen legger Traaseth til:

Du kan se hele devbatten og de forutgående innleggene på konferansen her!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here