Intoto ble startet av tre gründere som alle gjennom ulike selskap satt i arbeidsfellesskapet Coverks i Kvinesdal, ei tidvis flomramma bygd mellom Kristiansand og Stavanger. I åpne arbeidsfellesskap diskuteres nesten daglig alt fra idéer og politikk til prosjekter. Gründerne hadde tidligere jobbet sammen i andre selskaper og kjente hverandres ferdigheter. Lunsjprat ble til kveldsprat. Kveldsprat ble til prototyping, markedsundersøkelser og eksperimentering.

(Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

– Med bakgrunn i at Kvinesdal ble rammet av flommen Synne i 2015, formet det seg en idé om at vi er i stand til å være med å løse virkelige verdensproblemer, som flom. Vår idé baserer seg på en kombinasjon av vår egen kompetanse innen web og bigdata, sier medgründer og styreleder i InnoBørs-registrerte Intoto AS, Frode Aagedal.

Gründerne ser et reelt og udekket behov for innovasjon innen datafangst, som vil være blant nøkkelfaktorene for framtidas løsninger. Parallelt skjer et globalt teknologiskifte innen big data, kunstig intelligens, Internet of Things, droneteknologi, sensorteknologi. Ved å koble disse innovasjonene og sette dem i system, vil Intoto levere tjenester samfunnet ikke har sett før.

– Etterhvert ble vi enige om å stifte selskapet Intoto – et latinsk ord for totalinnsikt. Vel, initialt skulle selskapet egentlig hete Eardrum – som nå er blitt navnet internt på skyplattformen. Når jeg i etterpåklokskap tenker tilbake på selskapsetableringen, tenker jeg av og til at vi kunne selvfølgelig jobbet litt mer med teknologi og løsninger internt før selskapsetablering. Samtidig tror jeg det går an å planlegge seg ihjel. Der og da føltes det riktig – og det gjør det fortsatt, meddeler Aagedal.

Intoto ble trigget av teknologiskiftene. Gründerne følte på en trang til å gjøre noe virkelig meningsfullt, noe å være stolt av. De hadde erfart at tradisjonelle web- og mekatronikkoppdrag, gjerne for respekterte kunder, er gøy og avansert nok, inntil det blir “plankekjøring”.

Sira-Kvina Kraftselskap som pilotkunde

– Da vi alle har startup-erfaring fra før i ulike virksomheter, visste vi at det hjelper lite med bare prat. Så vi etablerte raskt dialog med Sira-Kvina Kraftselskap som driver Norges største kraftverk Tonstad lokalisert i Sirdal med 4357 GWh pr år. De ble interessert i å gjøre et Minimum Viable Product-prosjekt for å bedre innsikt i et vassdrag. Vi videreutviklet en del av vår plattform og sensor-installasjoner, og fullførte til stor begeistring. Slik fikk vi bekreftet at det vi gjorde var fagmessig og teknologisk bra – vi løste en verdifull oppgave, til avtalt tid og budsjett, forteller Intoto-gründerne.

Startupen har brukt mye tid på markedsutredning, da forretningsmodellen er ny; DaaS – Data as a Service. Intoto samler data (f.eks vannstand som er relevant for et kraftverk) og presenterer dette via egen plattform, servert slik kunden trenger det. Selskapet utfører mekatronikk-prosjektering, sensorinstallasjonen, mekaniske tilpasninger (CAD) for installasjon, nettverksløsning og big data-plattform. Kunden sier hvilke data de trenger, så tar Intoto på seg å ordne resten.

– Nå vet vi snart såpass mye at vi kan gjøre installasjoner før kunder skjønner at dette vil være verdifullt for dem, og slik tilby bedre tjenester fra første dag. Samtidig selger vi informasjonen om igjen, i den forstand at data presenteres for flere på de respektive kunders premisser. Vi trengte å verifisere om en slik modell var akseptabel, samt knytte relevant nettverk for veien videre. Intoto er nå klar for kommersialisering, og har godt med forespørsler, prosjekter og en rekke spin-off-muligheter. Hele teamet er engasjert i å realisere idéene i form av et attraktivt og kommersielt selskap, betror Aagedal Innomag.

Ser hele bildet – og samarbeider gjerne

Mange aktører gjør deler av eller stykkevis det Intoto gjør – men ingen som gjør totalen slik Intoto gjør, mener startupteamet. Ofte gjør proprietære løsninger at få ser ting i et større perspektiv. Intoto svarer ved ikke å avgrense én snever funksjon – men se totalen fra visjon via teknologi, forretningsmodell og metodikk til krysskompetanse og samarbeidsmåter.

Morten Hauan fra Intoto monterer sensor på bro for å måte vannstander under. Foto @ Intoto AS

– Vi har en bevisst strategi på å skille oss ut. Har man startet et selskap, bør det bli etter egen visjon – ikke som alle andre gjør det. Det må være givende – for alle. Man må ha troen på det man gjør. Noen år med erfaring i forretningslivet hjelper på selvtillit og tiltro til egen vurderingsevne. Ja, kall det magefølelse som oppleves å oppsummere av alt man har erfart og lært gjennom årene. Den kan være “der og da” eller over tid. Man må tørre å stole på seg selv, uansett hva andre sier. Samtidig må man ikke være naiv – men lytte til tanker fra dyktige mennesker som ikke nødvendigvis er enige, erkjenner Aagedal.

Intoto mener å ha en gigantisk visjon – samtidig som teamet egentlig jobber med relativt enkle og mer lokale løsninger. Gründerteamet har en sjelden mix av ulik kompetanse innen ett selskap, og de er agnostikere (ikke forutinntatt) i alt som gjøres. Å løse en utfordring er målet, ikke nødvendigvis å ha den beste løsningen selv. Intoto jobber på kryss og tvers med aktører om et større mål.

Tror på åpen innovasjon – deler gjerne

– Selskapet er relativt ferskt, men søker en generell varemerkeregistrering. Vi vil nok vurdere patentbeskyttelse på noen av teknologiene vi utvikler, hvis vi ser det hensiktsmessig. Samtidig har vi stor tro på en «open source»-tilnærming i mye av det vi tilbyr. Vi ser at i et langsiktig perspektiv er det ofte en vinnende oppskrift hvis man deler klokt. Oppgaven med å løse verdensproblemer gjennom meningsfull datafangst er altfor stor for dagens Intoto alene. Så jeg tror de fleste som kjenner oss litt, opplever oss som unormalt delingsvillige, sier Aagedal.

Styrelederen tror ikke det lønner seg å holde sine «oppfinnelser» hemmelig, men frykter mye innovasjon “drukner” slik. Å dele er for Intoto en måte å knytte til nye mennesker med genuin faglig tyngde og interesse til selskapet. Åpenhet virker til at mange flotte isolerte ideer realiseres – understøttet av Intotos økosystem, mener gründerne.

– Vi lover kundene at vi skal bli best på innsikt i vann og vassdrag gjennom meningsfulle data. Vi skal tilby løsninger som overgår det man tenker er mulig i dag, og jobbe sammen med de dyktigste innenfor ulike felt, gjennom «disrupting» på mer enn ett område – i fellesskap mot et større mål. Vi har vist at vi kan tilby bedre, billigere, mer universelle og mer tidsriktige løsninger, enn det som nå finnes i markedet. Samtidig trenger vi litt mer finansiering i bunn i forløsningen, og vi har måttet holde en rekke prosjekter litt, inntil det løser seg. Akkurat dette føler vi vondt om, og skulle så gjerne forløst alle henvendelser vi får omgående, betror Aagedal Innomags lesere.

Få kunder forstår helheten i hva Intoto kan levere, men de fleste blir imponert av brikker i universet som de klarer å relatere seg til. Ikke minst det at Intoto klarer å samle vannstandsdata med millimeterpresisjon, sendt over eget nettverk, håndtert via egen skyløsning – vist grafisk på mobilen i sanntid på millisekund. – For oss føles dette litt som å spørre et bilverksted om de kan vaske en bil, og bli imponert av det. Men det er samtidig viktig dialog. Vi kan ha så avanserte løsninger vi vil, men det hjelper lite hvis ikke de som faktisk bruker dem ikke ser verdien eller kan bruke dem. Vi ser kunder som mer enn kunder i tradisjonell forstand. Ja, som viktige relasjoner og samarbeidspartnere, sier Aagedal.

– Som konsept- og forretningsutvikler synes jeg det litt uklare og udefinerte gjør Intoto ekstra interessant. Man har noe å bygge på, i mange retninger. Mye er ukjent for oss, men løsningene finnes eller kan lages, og vi har kompetanse og plattform til å gjøre det. Vi innoverer på flere fronter samtidig – slik skaper vi framtidas marked. Mulighetsområdet er så stort at hovedutfordringen blir å kunne fokusere på det som er verdifullt – for kundene og for oss. Intoto har definert data fra vann som hovedfokus. Bare i et eneste vassdrag har vi identifisert et enormt behov og skrik etter mer data. Det er her en tankevekker at bilen man bruker for å komme seg til en elv for å ta vannprøver inneholder 100-200 sensorer. Men vassdraget som er kilde til dyreliv, energiproduksjon, miljøaspekt (f.eks kalking), flom, fiskeoppdrett, laksevandring, forsikringstematikk, drikking, bading etc. har kanskje bare én sensor – om noen. Med ny tilgjengelig teknologi trenger ikke innsamling av data være så krevende som det er i dag, forteller Aagedal.

Engasjerte gründere og investorer som selskapets fremste ressurs

– Som et relativt ferskt selskap, er Intoto egentlig oss tre gründere. Verdien ligger i oss som mennesker, og verdien ovenfor relasjoner på hvordan de kjenner oss. Vår utfordring er da å finne de partnere og investorer som kjenner seg trygge nok på at det er verdt å investere tid og penger i oss og dette konseptet. Det er en nesten umulig oppgave «over natta». Samtidig er vi relativt bevisste på hvem vi ønsker å leke med, det må ikke være tilfeldig. Men vi vet at også at skal vi klarer å få til rask vekst, trenger vi mer av både kapital og andre relasjoner, sier Aagedal.

Gründerteamet. F.v.: Scott Basgaard (CTO), Frode Aagedal (CEO), Morten Hauan (COO). Foto @ Intoto AS

Intoto-gründerne tror ikke investorer vil basere en kapitalplassering bare på en idé og at bare de grunnleggende faktorene er på plass. Peter Thiel som første investor i Facebook, skjønte hva konseptet kunne bli tidligere enn noen andre, og gav utviklerne frie tøyler med litt rettehjelp til å gjøre det de var best på. En slik frihet en investor litt på vei kan gi til å kunne fokusere på å innovere og forløse teknologi til brukere er det man ønsker. Intuitivt vet man at det vil få verdi. Det er også denne drivkraften som er det helt grunnleggende i en gründer – man har troen på at man kan gjøre noe som er verdifullt for andre, noe som ingen andre tenker på samme måte om.

– Investorer skal vite at vi eier våre data, ja. Forenklet sagt gir Intoto aktører bruksrett. Data skal også bli tilgjengelig offentlig og gratis, men da med begrensninger som frekvens, nøyaktighet, bruksmønster etc. Inntjeningen vil ligge i utvikling, digitalisering og modernisering av installasjoner basert på vår kunnskap og våre data, utdyper gründeren om forretningsmodellen.

Intoto mener å ha interessant og relevant investordialog, og kjenner på ydmykhet over at noen som ikke kjenner dem veldig godt har lyst å gi dem både penger og relasjoner – da de tror på det samme som Intoto. Det må virkelig føles riktig for begge hvis det skal bli suksess. Både økonomisk, sosialt/personlig, og hva et slikt «ekteskap» kan skape av merverdier på kort og lang sikt, hvis man går sammen.

– På eventer har jeg opplevd pitcher så bra og forretningslogiske at man lurer på hvorfor de trenger investor, for de trenger en bank. Selvfølgelig får de investor. Det virker å være et gap mellom de potensielt virkelig gode idéene, og investorer som er villige til å gå tidlig inn. Hvor er entreprenørene og investorene som på eget initiativ finner interessante ideer og selskap, og handler ut fra det? Reiser rundt til ulike hub’er, og selv kan vurdere verdifulle koblinger. Jeg tror det er noe uforløst her. I samme gate tror jeg at store selskap har et uutnyttet mulighetsbilde i å åpne opp for tidligere og tettere samarbeid med startups. Hva har de å tape, spør Aagedal.

Å være gründer er ikke en jobb, men en livsstil. Beundrere sier Intoto har hatt en eventyrlig reise så langt. Internt føler gründerne likevel på “tykk sirup”. Det er frustrerende å tenke på alt man kunne forløst, hvis man slapp å tenke økonomi. Samtidig har selskaper innenfor tech-verdenen vekstkurver som kan være ubegripelige. Intoto ser seg selv litt i begge disse verdenene.

– Så lenge man konstant har et ganske stramt økonomisk arbeidsrom, må man hele tiden tenke utenfor boksen, jobbe mye dugnad og innovere gjennom de mulighetene man har. Slik er startup-tilværelsen. Omsetninger og tall er foreløpig ganske irrelevante. Ja, vi er snart en liten gjeng mennesker som jobber i selskapet, men vi føler vel alle at vi må omsette for en del millioner før vi egentlig omtaler oss som et operativt selskap i det hele tatt. Akkurat nå føles det litt som om babyen holder på å bli født, sier Aagedal.

Time to market

– I forhold til teknologier, marked og trender føler vi oss så «spot on» som det nesten er teoretisk mulig å komme – i noen settinger nesten på grensen til flaut. Har vært i større åpne møter hvor vi kunne startet innoverende prosjekter med samtlige aktører i rommet, og Intoto står frem som løsningen på alle verdens problemer. Men hvert prosjekt ville kreve en hel del utvikling, som vil koste en del, som igjen gjør at man må være ganske strategisk og nesten litt kynisk på hvilke teknologiske løsninger som kan være attraktive for en større brukerbase, og et spørsmål om hvor god ROI (return of invest) de har. Samtidig skal prosjektene finansieres og vi er foreløpig bare 3 personer, som setter sine begrensninger. Vi har ikke finansielle muskler til å bare faktisk gjøre disse tingene – som vi egentlig vil. Det kan fra andre gründere som kanskje strever med å overbevise et marked om sitt produkt høres ut som et luksusproblem, men i realiteten føles det som en slags tvangstrøye, forteller Aagedal.

Enhver som har jobbet med utvikling av IT-løsninger, vet hvor omfattende det kan være å lage alt selv. I dag finnes mange gjenbrukbare løsninger som overflødiggjør å utvikle sine egne. APIer har åpnet opp slik at ulike programmer kan snakke sammen. På den måten blir det mulig å utnytte et hvert lille program som er god på én ting, mens et annet program er bedre på noe annet. Maskinkraften som finnes i skyløsninger, gjør det nå aktuelt for en startup å realisere digitale plattformer som kan bli minst like bra som uoppnåelig kostbar skreddersøm fra store programvarehus.

Som webutvikler for rundt 20 år siden husker styrelederen at CSS/stylesheet-teknologien ble introdusert for Internett av Opera, et norsk selskap. Internett var “ungt”, og Opera delte åpent en teknologi som vesentlig forbedret måten man kunne lage websider på. Intoto kjenner nå igjen en tilsvarende utvikling i sin egen bransje. Det er uendelig med muligheter, og kun de som ser de virkelig store linjene, har de gode strategiene og de attraktive løsningene vil komme seirende ut til slutt.

– Blir vi mot alle odds bare et lite selskap på tuppen av Norge, er det ingen andre enn vår feil. Slikt får man pågangsmot av. Det å være gründer kan egentlig sammenlignes litt med toppidrett. Man må være dyktig i «faget» sitt, helst ha trent i mange år, ha talent, ha pågangsmot og ha hårete mål – i en totalpakke som overgår gjennomsnittet. Så hjelper det med litt sponsorer, litt drahjelp og litt tips mennesker fra som har gjort tilsvarende reiser. Etter hvert når man et punkt hvor det kun er et smalt utvalg som får sjansen å konkurrere på en global arena. Der ligger målet vårt. Vi begynte med lokalidrett, er nå på kretsnivå og så vil de neste månedene og årene vise hvordan industrihistorien om Intoto kan skrives, avslutter Aagedal.