Ukens gründercase: Ønsker å stanse svindlerne

InnoBørs-registrerte IRMI Group AS har utviklet et system som har som mål om å stanse en økende eksponering for svindel i næringsliv og finans.

 (Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

Gründer og daglig leder er May Martinsen og med seg på laget har hun:

  • Andreas Bergskaug – Chief Digital Information Officer (CDIO)
  • Harleen Kaur – Head of client relations (HCL)
  • Lars Monrad Krohn – Advisor

 

Martinsen ble rekruttert inn i bransjen for over 10 år siden. Hun forteller at man allerede på den tiden så det økende problemet med at virksomheter, finans og investorer blir utsatt for svindel både direkte og indirekte, uten å vite det.

− Dette har ledet til nye krav og reguleringer som nå medfører at selskapet må gjennomføre faste kontroller og verifiseringer i forbindelse med for eksempel investeringer, oppkjøp, nye og eksisterende leverandører, agenter, samarbeidspartnere og ved ansettelser, sier gründer May Martinsen.

Slike krav er nå gjennomgående i alle EØS/EU land og omhandler blant annet samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility), anti-korrupsjon, hvitvasking, terrorfinansiering, arbeidslivsmarkedskriminalitet osv. IRMI Group tilbyr globale samsvars- og etterforskningsløsninger både på den preventive siden og på den reaktive siden.

– Først har vi satt sammen flere globale samsvars- og etterforskningsnettverk i ett system. Deretter tok vi global datainnhenting også inn i ett samlet system. Slik blir det enklere å få innhentet globale data i forbindelse med Compliance-rutiner som Kjenn-din-Kunde-prosesser, leverandørkontroller, Due Diligence, bakgrunnssjekker og ved investeringer, forteller Martinsen.

Kundene imponert

Gründeren forteller at kundene er overrasket over hvor mye viktig data som kan innhentes globalt.

– Vi lover kundene vår beste etterlevelse og å sikre deres verdier gjennom både preventive og reaktive tiltak globalt. Vi ønsker å være en alliansepartner i å forbedre samfunn og å gjøre verdiskapingen mer bærekraftig, sier gründeren.

Og gruppen er også godt i gang med å sikre systemet sitt på andre måter.

– Foreløpig har vi registrert varemerker og patenter kommer nå fortløpende i forbindelse med tech-utviklingen som pågår, sier Martinsen og forklarer at de utover registrering eksternt i Patentstyret, har ivarettat immaterielle rettigheter operasjonelt gjennom selskapets tilgangssystemer, systemverdier og rutiner.

IRMI Group søker nå partnere og investorer som deler målet: Å beskytte og hjelpe samfunnet, virksomhetene og enkeltindivider ved å skape en mer bærekraftig forretningskultur tilpasset omgivelser med ny teknologi.

Ved oppstart var IRMI-konseptet semi-automatisert. Deler av datainnhentingen ble gjennomført i en kombinasjon av registersøk og manuell innhenting. Tilsvarende ble kvalitetssikring og leveranser håndtert.

– Det kan høres tungvint ut. Men skal man først innhente og dele viktig data, er det viktig å få gjennomført en god kvalitetssikring, forsikrer gründeren.

Disrupsjon i en konservativ bransje

IRMI Group har siden oppstart økt årlig omsetning fra 2 millioner kr til 4 millioner kr samlet omsetning i 2017. I 2018 har IRMI Group foreløpig klart å vokse ytterligere til nesten 7 millioner kr på den «tradisjonelle» måten.

– I mange år nå har vi sett at både mennesker og data beveger seg raskere på kryss og tvers av landegrenser. Teknologiutvikling, vekst og økt digitalisering er moro, men samtidig viser statistikk at svindel og kriminalitet øker i like høy takt, Sier Martinsen.

Hun mener at compliance- og etterforskningsbransjen derfor trenger å henge med i utviklingen, for å kunne bidra og være en alliansepartner for bedriftseiere og deres virksomheter.

IRMI Group opplever å stå på terskelen til en vekst og skaleringsfase. Konseptet er under utvikling til sitt neste nivå gjennom digitalisering og automatisering. Tradisjonelle løsninger fra en konservativ industri konverteres.

– IRMI Group etablerer nå et fullverdig automatisert teknologikonsept ved bruk av kunstig intelligens og Blockchain-teknologi, sier Martinsen.

Hun forteller at IRMI Group er en av få aktører med et automatisert, globalt compliance- og etterforskningskonsept.  Denne endringen vil hjelpe virksomhetene ikke bare i å etterleve regelverk, men vil også spare både tid og kostnader.

−Kjenn-din-kunde-prosesser, anti-hvitvask og Due Diligence rutiner vil gå mye raskere for virksomheten og dens ledelse og aksjonærer, og vil fristille virksomhetens ressurser, fokus og verdier. Dette vil kunne gi virksomheter mer kostnadseffektive operasjoner og mer tid til å fokus på vekstmuligheter internasjonalt, avslutter gründeren.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!