Kenny Stephen Adesoduns drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Det ble med drømmen, men i dag tar han i bruk kunnskapen om sporten på nye, innovative måter. 

Sammen med medgründer Victor Vasquez ønsker han gjennom Nepilim Capital Management å bruke sports trading-markedene til å gi investorer høyere avkastning. Opprinnelig var drømmen derimot å utøve idrett på en mer direkte måte.

– Min første erindring er av å spille fotball, og av å ønske at jeg en dag ville spille profesjonelt, forteller han til InnoMag.

Han flyttet fra hjemlandet Nigeria til Australia som tenåring, fortsatt med håpet om å bli fotballproff i Europa intakt. Men da han ble myndig begynte han også å spille fotball på en alternativ måte.

– Når jeg fylte atten var det første jeg gjorde å registrere en konto på bet365, forteller han. bet365 er en online bookmaker som tilbyr spill på blant annet fotball.

Etterhvert som han skjønte at drømmen om å bli profesjonell fotballspiller ikke kom til å gå i oppfyllelse, gikk han over til å fokusere på utdanningen sin. I 2012 begynte han å sette seg inn i finansmarkedenes verden, og fikk akkreditering som aksjemegler – det nye målet var å opprette sitt eget hedgefond. Etterhvert som han ble kjent med mekanismene i finansmarkedet oppdaget han tydelige paralleller mellom sin gamle hobby og nye yrkesretning.

– Jeg begynte å handle i opsjoner og differansekontrakter, og så raskt store likheter mellom sports trading-markedet og de tradisjonelle finansmarkedene.

Kenny Stephen Adesodun og Victor Vasquez.

Hypotesen om effisiente markeder

– Jeg har alltid ment at tradisjonelle kapitalmarkeder er svært kompetitive og nesten fullstendig effisiente. Dette gjør det veldig utfordrende å finne attraktive investeringsmuligheter og generere avkastning over gjennomsnittet, forteller gründeren.

Han refererer til hypotesen om effisiente markeder – en berømt hypotese som sier at det ikke er mulig å oppnå “suveren” avkastning over tid i tradisjonelle finansmarkeder, da all relevant informasjon blir tatt hensyn til og umiddelbart reflektert i de tilgjengelige prisene.

På grunn av at den tradisjonelle finansverdenen er så presis som den er har det oppstått et voksende marked for alternative investeringsmuligheter. Det er dette markedet Adesodun ønsker å gjøre seg gjeldende i.

– Jeg lanserte Nephilim Capital Management for å tilby en løsning til investorer som søker større avkastning gjennom alternative klasser; en innovativ løsning på et allerede eksisterende investorkrav, forteller han.

Ideen til Innobørs-registrerte Nephilim går ut på å utvikle og tilby alternative investeringsløsninger som kan hjelpe investorer å forbedre avkastningen sin, samtidig som de tilbyr tilstrekkelig diversifisering og ikke-korrelasjon til den generelle økonomien.

Følelser gir gunstige priser

Mens de tradisjonelle markedene i liten grad er utnyttbare er situasjonen dermed en helt annen i idrettsverdenen, mener han. Her flyter det over med ineffektive priser.

– Fordelen med idrettsmarkedene ligger i at de ikke er effisiente – som en følge av de atferds- og følelsesmessige predisposisjonene hos markedsdeltakerne. Dermed tilbyr de attraktive investeringsmuligheter i den alternative investeringsindustrien.

Sports trading har i dag utviklet seg til et finansmarked i sin egen rett. Det operer som en hvilken om helst annen regulert børs, og består av prissettere og priskjøpere.

– Bruk av avansert data- og statistisk analyse kan identifisere prisavvik i det svært ineffektive sports trading-markedet, forteller han, og fortsetter:

– Størstedelen av deltakerne i dette markedet er med for underholdningens skyld, uten å vurdere sannsynlighet og de statistiske implikasjonene ved prisene som er tilknyttet handlene de gjør.

– Hellig gral for investorer

Adesodun er ikke alene om å se potensialet, og siterer flere eksperter som har tatt for seg mulighetene som ligger i sports trading. Nephilim Capital Management håper å være tidlig ute med å ta i bruk datadrevne avgjørelser i disse markedene.

– I det sports trading-markedet begynner å bli mer likt allerede anerkjente finansmarkeder antyder enkelte eksperter at sports trading kanskje kan tilby den “hellige gral”, så og si, innenfor investering: En ukorrelert, alternativ ressursklasse som tillater diversifisering og beskyttelse mot enhver sektor-spesifikk nedadgående trend i en godt balansert investeringsportefølje.

For øyeblikket kjører Nephilim et pilotfond der de benytter proprietære kvantitative strategier i det engelske Premier League-markedet. På litt lenger sikt ser de for seg flere ulike kommersielle bruksområder for løsningen.

– Vi har valgt en fleksibel, skalerbar forretningsmodell som gjør det mulig for oss å være innovative gjennom to ulike inntektsmodeller  og -strategier: Struktureringen og lanseringen av en abonnementsbasert portefølje og risk management service, og utviklingen av abonnementsbaserte fintech-produkter.