Akuttmedisinens førstelinje mangler digitalisering av informasjonsflyten. Daværende kommuneoverlege i Trysil så dette behovet, og utviklet en app for skaderegistrering til bruk i Skipatruljen. Nå øynes muligheten for å ta løsningen videre til en global helseplattform. Med HealthB skal det bli mulig å ta sin egen helsejournals med ut i verden – for egen sikkerhets skyld.

(Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

InnoBørs-registrerte HealthB leveres av Zyberia AS som ble startet i 2013 og eies av Jonas Carsten Jeppesen og Klaus Karby Nielsen.

Både Jeppesen og Karby Nielsen har sitt opphav i Danmark, men med en lidenskap for ski og alpint benyttet Jeppesen anledningen og tok seg jobb i Trysil da anledningen bød seg. Han har 14 års erfaring som fastlege, 5 år som kommuneoverlege og 5 år som kognitivterapeut. Praksisen har gitt ham «orkesterplass» til å observere og analysere grunnleggende problemer ved levering av helsetjenester. Karby Nielsen har på sin side lang erfaring innen IT og applikasjoner.

Alpinanlegg som utviklingsarena

– Hendelser i alpinanlegg var basis for Zyberias første produkt, Ski Injury Registration System (S-IRS). I Trysil er Skipatruljen første instans ved hendelser, og de registrerer informasjon som er viktig for videre behandling av skadede. Ofte skal informasjon fortelles til 3-4 forskjellige parter i en slik prosess. Zyberia ville forenkle prosessen og piloterte en løsning med støtte fra Regional Forskningsfond Innlandet, forteller Jeppesen.

Jeppesens innsikt i helsesektoren har ledet til gründernes felles utvikling av ideene om digital overføring av informasjon i en større sammenheng. Zyberia har derfor, startet utviklingen av en global helseplattform; HealthB. Les gjerne Healthbee. “B” for book men også for bien der bestøver blomster, i dette tilfelle pasientens behandlere.

– Vi som jobber i helsesektoren kjenner den «evige dialog» som gjennom tiår har gått om hvordan man digitalt kan gjøre prosesser innen primærhelsesektoren bedre fra innsiden. Særlig samhandlingen mellom pasient og fastlege har vært diskutert. Vi ble enige om at i stedet for å snakke, så ville vi handle. Vårt første initiativ har vært å digitalisere informasjonsstrømmen fra en akutt hendelse, hvor en ikke-helsearbeider er «first responder» og har bruk for å sende/registrere informasjon som skal formidles videre til behandlende lege.

En app som vil sette mennesket først!

Zyberia vil skille seg ut fra etablerte aktører ved å sette mennesket først, siden det er det enkelte menneske som er hovedaktøren i sin egen helse. Og det er mennesket som pasient som skal hjelpes og integreres med helsevesenet.

– Vårt mål er å gi deg kontroll over din helse og informasjon om den. Dette mener vi er så unikt at vi har registrert HealthB som varemerke i Norge. Vi kommer også til å registrere vårt varemerke i EU. Det vil få TradeMark (TM) i USA inntil videre, sier Jeppesen.

Zyberias app HealtB. Foto @ Zyberia AS

HealthB er en Software as a Service (SaaS) med formål om å bli en global helseplattform. I starten markedsføres HealthB i en «B2B2C-modell» som innebærer et samarbeid med forsikringsselskaper og selskaper som selger reiseforsikring. Løsningen vil også bli tilgjengelig som en B2C-tjeneste med nedlasting i App-store og Google Play. Med HealthB skal man uavhengig av tid og sted i hele verden kunne presentere sin egen helsehistorie, strukturert og på under 2 minutter. Appen vil være et verktøy der man har sin egen helse i egne hender, og gjennom plattformen kan kommunisere med ulike helseleverandører.

Ulike brukere ser nytten

– Vi har dialog med forskjellige kundegrupper. Såvel forsikringsselskaper, bedriftskunder som kjøper helseforsikringer til ansatte og enkeltpersoner må “stå” i sin helsehverdag. Alle 3 kundesegmenter har gitt positive tilbakemeldinger. Når vi snakker med mennesker som kommer inn som pasienter hos fastlegen eller i legevakten, er det bare positive tilbakemeldinger. Og det herlige er at også mange eldre synes om ideen. Mange av dem har allerede forsøkt å løse sine problemer selv ved å bruke sin smartphone, sier Jeppesen.

Zyberia søker investorer som har et globalt perspektiv og nettverk som kan støtte en global satsning. Interesse for å være med i den videre forretningsutvikling rundt en SaaS-plattform er en forutsetning. Zyberias løsning adresserer store internasjonale markeder, dels innen reise- og helseforsikring. Den voksende «medisinske turisme» av pasienter som reiser til utlandet for behandling vil også være en svært aktuell markedsnisje. Zyberia ønsker seg sterkt å komme i dialog med investorer som vil være med på å skape og eie en global helseplatt form.

– Vi har en stor visjon og vet at partnerskap er viktig. Uten å gå ut og finne opp velfungerende hjul på nytt, vil vi legge til rette for samspill mellom vår plattform og andre velfungerende løsninger. Slik kan våre data blir tilgjengelig for dem og vice versa, altså dataflyt fra pasient til behandlere og mellom disse, betror Jeppesen oss.

Regionalt forskningsfond og Innovasjon Norge backer opp

Jonas i Lean utvikling. Foto @ Zyberia AS

– Vi har med støtte fra regionalt forskningsfond og Innovasjon Norge gjennomført avansert pilottesting av sitt skaderegistreringsverktøy, og utviklet videre til HealtB basert på piloten. Viktige partnerskap er etablert både nasjonalt og internasjonalt. Disse relasjonene har vi bygget ved å overbevise om trygg og kvalitetsmessig god utvikling som oppfyller kravene til GDPR, inkludert personvern og norske myndigheter. I 2018 deltok Zyberia i Executive Lean Launch levert av Norway Health Tech på vegne av Innovasjons Norge. Dette ga nyttig innsikt i utvikling med bruk av lean canvas, forsikrer Jeppesen.

Lean-programmet omfattet også en studietur til USA som avdekket at om man synes de nordiske land er fragmenterte, så er det for ingenting å regne, sammenlignet med det amerikanske helsemarkedet. Kultur og behov for promovering av helsetjenester i USA skiller seg langt fra Norden. Vi lærte mye om grunnleggende grep der må gjøres om man skal inn i det amerikanske marked. Zyberia har på dette grunnlaget startet utviklingen av sin egen “fragmenterings-index” skille mellom ulike lands behov for integrerende, digitale løsninger i helse sektoren.

– Nylig har vi fullført Growth Challenge, et program i regi av Angel Challenge. Vi var «runner up» i finalen på selve Angel Challenge. Vi lærte en masse her og føler oss nå enda bedre forberedt til å gå inn i dialoger med våre fremtidige investorer. Vi ser frem til å starte prosessen med sikte på vår første emisjon. Den skal sikre at vi blir operative i hele det skandinaviske markedet i løpet av de neste 12 måneder, avslutter Jeppesen.