Joakim William Hauge, CEO og Torkel Ruud, COO

Ukens gründercase: Vil speede opp kjøp og salg av artikler!

Nedgangstider i forlagsbransjen har ledet til at mange skribenter må praktisere som frilansere uten fast arbeidsgiver. Fra andre bransjer er det kjent at effektive kjøpsprosesser betinges av opplyste kjøpere og selgere. Verktøyet UAQ – Upfeed Article Qualifier vil gi innsikt i kvaliteten på artikkelen og mottagelsen den får hos leserne.

(Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

InnoBørs-registrerte  Upfeed er en forsknings- og utviklingsbasert startup som ble stiftet sommeren 2015. I Upfeed-teamet finner vi gründeren selv, Joakim William Hauge i posisjonen som daglig leder. Han er finansmann og har datadrevet forretningsutvikling som spesialfelt.

På laget har Hauge fått med seg:

  • Håvard Holmedal – Editor-in-chief – redaktør og forretningsutvikler med internasjonalt nettverk.
  • Stein Magne Bjørklund – CTO – Full stack programmer og utvikler
  • Torkel Ruud – COO – Serieentreprenør med stort nettverk
  • Joachim Svenstad McLean – CGO – entreprenør og finansmann

– Vi har alle erfaring fra tidligere oppstartselskaper og kjenner hverandre fra før. Det med å løse dagens utfordringer for kjøpere og selgere i mediabransjen, startet med se på kapitalforvaltning i finansbransjen. Finansforskere som Harry Markowitz, Eugene Fama, Kenneth French, William Sharpe m.fl. hadde ulike meninger, og var uenig i det meste. Men noen få ting var de enige om, nemlig at et sunt marked er et “effektivt” marked. Altså en ide om at hvis alle har tilgang til full informasjon, slik at innsidehandel ikke er mulig, da blir all info priset riktig inn i produktene, sier Joakim William Hauge.

Joakim William Hauge og Torkel Ruud i Upfeeds ledergruppe
Joakim William Hauge og Torkel Ruud i Upfeeds ledergruppe. Foto @ Upfeed

Markedsliberal holdning i bunn

Gründer innser at dette er en ekstrem tolkning av markedet, og at det er fullt mulig å sitte på innside-informasjon. Poenget er at full og likeverdig informasjon til kjøper og selger er optimalt. Full informasjon er et mål å strekke seg etter i finansbransjen. Kanskje det også gjelder andre markeder, som mediebransjen.

– Vi innser at finans ennå ikke helt er bransjen der innside ikke er tema. Men mediebransjen helt i andre enden av skalaen. Jeg kan knapt tenke meg et mindre transparent marked. Markedet for artikler er ekstremt ineffektivt. Som i finansbransjen tror vi nøkkelen til et sunt marked i mediabransjen er transparens, slik at alle har tilgang til samme informasjon. Der alle har full informasjon kjøpes og selges alle produkter og tjenester til en “fair price”. Og skribentene vil ha bedre tilgang til leserdata uavhengig av kjøperne, supplerer Hauge.

Et økosystem med kommisjon og digitalisert artikkelkvalifisering

Erkjennelsene ledet til et tredelt økosystem. Vår plattform Upfeed Article Qualifier (UAQ) forsøker kontinuerlig å optimalisere sine funksjoner, basert på stadig ny informasjon. Output er rådgivning til alle parter i økosystemet:

  • Kjøpere – hva trenger du av artikler, er det helse, hva slags helse, er det velvære eller medisinsk forskning? Følelser, er man positiv eller negativ til tema man ønsker å kjøpe innhold om, eller er dette ikke relevant. Vi vil nyansere artiklene og temaene, slik at alle kan bli litt mer profesjonelle.
  • Skribenter/selgere – trenger informasjon om hvordan deres innhold blir mottatt av leserne, hvor godt innholdet er skrevet og resultatet sammenlignet med et konkurrerende innhold på markedet.
  • Upfeed / markedsplass – vår rolle i økosystemet er å lære slik at vi kan dele nyttig informasjon, men også å fungere som markedsplass. Dette kan være vår egen plattform, men artiklene kan også leveres via API til tredjeparts plattformer som Egmont eller Amedia sine løsninger.
Foto @ Upfeed

Upfeed vil tjene penger på kommisjon av de artikler som selges fra vår egen markedsplass og på bruk av programvaren UAQ.

UAQ tar i bruk data science og maskinlæring for å evaluere artikler, og data fra leserne brukes til å gruppere artikler i forhold til artiklenes “identitet”. Denne prosessen kan igjen deles i tre ledd som kontinuerlig forsterker hverandre i en evolusjonær prosess:

  1. Ubehandlede artikler kommer inn fra journalister, skribenter og frilansere og blir evaluert av UAQ.
  2. Artiklene blir solgt til ulike nyhetskanaler og medier, enten via Upfeeds egen markedsplass eller kundens redaksjonelle artikkelsystem
  3. Behandlede artikler vises for lesere, responsdata brukes til å forsterke beslutningsgrunnlaget og genererer veiledning tilbake til skribentene, slik at de kan tilpasse og justere sin tekstproduksjon

Bonniers død – Upfeeds brød

Etter to år med store kutt i antall fast ansatte journalister i de store forlagene og nedleggelse av Bonnier i Norge er det mange skribenter på markedet som ikke lengre har en fast arbeidsgiver. Derfor står stadig flere skribenter på egne ben og jobber frilans.

– I dette tøffe markedet ser vi et tydelig behov for et verktøy som gir alle skribenter upåvirket, relevant og uavhengig tilbakemelding direkte fra leserne. Vi har gjort noen estimater ved å se på potensialet som ligger i å effektivisere kjøpsprosessen, når det gjelder omsetning av artikler. Vi har sammenlignet med mer effektive markeder, som finansmarkedet, hvor kjøper og selger i langt større grad sitter på samme informasjon. Vår vurdering er at volumet for kjøp og salg av innhold vil øke med ti-gangeren over de neste 3 til 5 årene. Et mål Upfeed arbeider med å realisere, sier Hauge.

Upfeeds intensjon er å gjøre alle parter i økosystemet smartere, ikke bare Upfeed selv. Selskapet vil tjene penger ved å dele sin kompetanse. De vil skape ny verdi gjennom at volum av artikler som blir solgt øker, verdi og pris på artiklene øker og nye aktører som tidligere ikke deltok i dette markedet får tilgang.

– Vi har til nå lansert en betaversjon av tjenesten. Samtidig har vi et utvalg kunder som har tatt i bruk tjenesten, og om lag 40 frilansskribenter leverer innhold til plattformen. Det mest unike med det vi gjør, er at vi definerer et økosystem og forsøker å optimalisere det som en helhet. Mange lager smarte internettløsninger som forsøker å analysere nyheter, men de aller fleste gjør det med en intensjon om at vi/jeg skal bli smartere og ta bedre beslutninger, sier Hauge.

Beskyttelse gjennom forsprang

– Vi har noen proprietære modeller for hvordan vi tolker markedsdata som på sikt kan være grunnlag for en patentsøknad, men dette er foreløpig ikke fokus. På sikt kan et patent bidra til å bygge omdømme og sikre verdsetting av selskapet. Men mest sannsynlig vil vi nok være i markedet en stund før vi patenterer. Derved vil vi trolig til enhver tid benytte nyere programvareversjoner, enn de som måtte oppnå godkjenning av hensyn til merkevarebyggingen, meddeler Hauge.

I tidlig fase legger Upfeed terskelen for samarbeid så lavt som mulig. Upfeed er et datadrevet selskap og trenger data for å levere. Det er inngått pilotkunde samarbeid med en rekke aktører, både skribenter og artikkelkjøpere. På denne måten er Upfeed kommet fortere i gang. Selskapet er åpen om hvilken fase de er i, slik at kunde ikke får overdrevne forventninger. Ulempen er at man i pilotfasen må tåle lavere inntjening, enn om man hadde ordinære kunder, erkjenner gründerteamet.

– Vår dialog med investorer består i at vi er veldig åpne for deres innspill. Investorer ønskes velkommen som aktive eiere i form av styreplasser og som rådgivere. Business Angels som har strategiske nettverk de kan bistå oss med, verdsetter vi høyt. Vi har store ambisjoner om å få lansert en versjon i USA, så raskt det lar seg gjøre. Vi merker at det er en del investorer som synes dette er meget spennende, avslutter Hauge.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!