Ukens gründer har utviklet en teknisk løsning for komprimering av biogass. Den mobile kompressoren kan drives av for eksempel en traktor, og fraktes rundt med en tilhenger. Slik kan både gassprodusent og eier av den mobile enheten skaffe seg en inntekt ved å videreforedle en fornybar energibærer.

Tanken er at lokale aktører skal kunne komprimere gass på stedet der det befinner seg biomasse som egner seg for biogassproduksjon. Biogass produseres ved nedbryting av organisk materiale som for eksempel gjødselhauger, og teknologien er derfor spesielt relevant i landbruket – der slikt materiale finnes i store mengder. Men i utgangspunktet var kompressoren tenkt for et helt annet formål.

Bølger ble biogass

– Idèen oppsto egentlig med tanke på utnyttelse av havbølger, med et enormt energipotensial. Hvordan høste denne på en alternativ måte? Må energibæreren være elektrisitet, som er dyrt og omstendelig å levere til landnettet – eller å lagre?, spør John Brungot, som er gründer og eneeier av Innobørs-registrerte WaveGas AS.

Å bruke bølgeenergi til å drive et maskineri – for eksempel en kompressor – var svaret hans på denne problemstillingen.   Senere ble det klart at kompressoren de utviklet til dette formålet også hadde andre potensielle bruksområder.

En fullskala pilot til havs ville kostet mellom femti og hundre millioner, og Brungot og Jenssen ble tidlig i prosessen klar over at det ville bli for krevende å finansiere noe slikt. Derfor vendte de oppmerksomheten sin mot et alternativ som ville være langt billigere å realisere – nemlig biogass. Kompressoren kan nemlig anvendes på alle typer gass.

Rimeligere løsning

– Potensialet er meget stort også for denne anvendelsen. Dessuten vil en pilot koste bare en liten brøkdel, anslagsvis bare en til to prosent av en havbølgepilot. Risikoen er også langt lavere enn for havbølger hva angår mulige havarier og kostnadene ved disse.

Brungot har ikke gitt opp satsingen på havbølger enda, men vil se an en pågående pilot som benytter seg av lignende teknologi før han eventuelt foretar seg noe mer på området.

Kompressoren ble utviklet sammen med Ronny Jenssen, men sistnevnte har siden blitt kjøpt ut av selskapet etter at flytting gjorde et videre samarbeid utfordrende. Brungot er dermed i dag alene om å drifte selskapet. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (nå NMBU), med tilleggsutdannelse i økonomi. Han har lang erfaring fra lederstillinger i næringslivet, med FoU som en gjennomgående rød tråd.

Trenger investeringer for å realisere pilot

Med flere patenter og innovasjoner bak seg fra tidligere er Brungot bevisst på viktigheten av å beskytte produktet sitt – men økonomien setter visse grenser.

– Selskapet har foreløpig på egenhånd søkt og blitt innvilget ett patent på selve kompressoren. Vi har foretatt patentsøk som viser mulighet for flere patenter, men økonomien har ikke tillatt flere søknader hittil. Foruten de to gründerne er også ingeniør Tom Ringstad ved NMBU oppført som oppfinner pga hans tekniske bidrag under laboratorietesten.

WaveGAS ønsker å komme i gang med et pilotprosjekt, men også her er økonomien en utfordring. Bedriften er avhengig av investeringer for å komme videre med planene.

– Selskapet er avhengig av å få tilført cirka en million for å kunne realisere en pilot. Vi er forespeilet rundt førtifem prosent støtte fra Innovasjon Norge, men det kreves at vi først kan vise til en akseptabel finansiering av de resterende midlene. Selskapet er ikke i stand til å egenfinansiere betaling for FoU og verkstedarbeider ved NMBU på Ås på annen måte.

Ønsker samarbeidspartnere

Hvis finansieringen kommer på plass og pilotprosjektet realisert så har bedriften allerede avtale med to kunder på Østlandet. Begge driver med biogassproduksjon med utgangspunkt i gårdsdrift.

– De vil bidra med råd og vink, samt utprøving. Om utprøvingen viser seg vellykket er de forespeilet en gunstig kjøpsavtale mot at de vil kunne stille som referansekunder.

Selskapet er også opptatt av å etablere allianser med industripartnere som kan bidra med kompetanse og erfaring innen utvalgte bransjer, for eksempel innen biogass-sektoren.

– Vi ønsker at alle som medvirker til å realisere en industrialisering av konseptet skal få godtgjort en rimelig andel av resultatene. Dette kan skje via styret, som foreløpig består av to personer, eventuelt via delaktighet i ledelse og drift, avslutter Brungot.