Ukens lederkommentar: Om viktige valg, viktigper’er og fredagsvittigheter

Denne uka har politikere, næringstopper og en horde lobbyister satt hverandre i stevne i sørlandsidyllen Arendal, og i følge én av dem har «ALLE» de viktige vært samlet rundt Pollen, det putter vi i kategorien selvhøytidig vissvass fra overbetalte viktigper’er.

Å bruke en uke i Arendal er også et valg, og vi har stor respekt for både de som valgte å samle seg rundt Pollen og de som valgte andre arenaer. Etter vår oppfatning var en av ukas høydepunkt Torger Reves påminnelse om forskningsprosjektet som viser at oppstartbedrifter står for mesteparten av de nye arbeidsplassene i privat sektor. Det, kjære lesere, er et ganske viktig funn. Vi er midt i en valgkamp med sterkt fokus på jobbskaping. Da bør dette bety noe for innovasjonspolitikken vår. I dag rettes mange tiltak mot eksisterende arbeidsliv, sier Torgeir Reve, men selv i en tøff valgkamp, er det  ingen av våre politikere som stiller spørsmålstegn ved at regjeringen gir 1, 7 milliarder til Norsk Hydro for at de skal kunne bygge ut sin eksisterende fabrikk, og ingen politikere nevner det utrolige i at Stortinget snur deler av Oslo på hodet i 2 år, og bruker over 2 milliarder på å grave frem flere parkeringsplasser til seg selv.

Kan det være at mange av de som løp rundt i Arendal ikke hadde tid til annet enn å høre seg selv snakke?

Eller er problemet at innleide PR-eksperter og politiske rådgivere har skrevet pressemeldingene og pyntet ferdig powerpointene sine før de dro på ferie, og derfor kvier seg for å ta inn ny kunnskap?

Vi vet ikke svaret, men vi håper flere stiller seg spørsmålet om ikke altfor mange av lobbyistene og politikerne våre sloss for mye for det bestående, og bruker for lite energi på å berede grunnen for en ny tid.

Vi og våre mange lesere vet at innovasjon og digitalisering er krevende, ikke minst fordi det fordrer vilje til å investere mindre i status quo og mer i å skape morgendagen. Torger Reve får ukas innovasjonsblomst fordi han bringer inn det sentrale i valgkampen.

La oss minne om at Statistisk sentralbyrå mener at over 250 000 menn og kvinner i Norge i fjor var engasjert i «tidlig-fase entreprenøriell aktivitet». Bak dette tallet finnes entreprenører med både små og store ambisjoner. Noen bygger håndverksbedrifter, mens stadig flere bygger service, – og teknologibedrifter, og alle bygger de kunnskapsbedrifter som sloss på et stadig mer globalt marked. Til sammen sørger de for Norges innovasjonskraft og bidrar til særdeles viktig verdiskaping i samfunnet.

Visste du forresten at hver tiende nordmann går svanger med en ambisjon om å etablere egen bedrift i nær fremtid?

Denne entreprenørskapsånden representerer en større verdi enn all oljen i Nordsjøen, og er i sum svaret på hva vi skal leve av når oljen er borte. Vi håper derfor at de som var i Arendal, og alle oss andre, leser om nye innovasjoner som i realiteten river teppet bort rundt mange gamle tanker innen både helse, skole, media og de fleste øvrige sektorer. Vi anbefaler blant annet artikkelen om Google som nå satser på å gjøre smarttelefonen til et diagnostiseringsverktøy.

Det er nå tre uker igjen til Norge skal velge hvem som skal lede oss frem til 2022, og vi håper at de politikerne som tør å utfordre fortidens måte å tenke på vinner frem, tar vare på verdier og bygger videre på posisjonen som verdens beste land å bo i. Da trenger vi endringsagentene, entraprenørene og intraprenørene, – de som tør.

Det å skape noe nytt er å våge, risikere noe og tro på noe. Det handler om å sette seg ambisiøse mål, deretter bryte de ned i oppnåelige delmål og skride til verket med et pågangsmot som ikke lar seg kue av verken motvind eller motgang. Etter vår mening er det å starte egen virksomhet eller noe nytt i en eksisterende virksomhet den ultimate kreative personlige veksterfaring. En reise preget av både opp, – og nedturer. Oppturene er unektelig langt morsommere, nedturene er definitivt betydelig mer lærerike.

I Norge har vi helt siden vikingtiden fostret ledere med utferdstrang og anlegg for entreprenørskap. Dyktige entreprenører som Olav Thon, Lars Monrad Krohn, Rolf Skår, Petter Planke, Une Amundsen, Bjørn Kjos, Ståle Kyllingstad, Kjell Inge Røkke, Geir Førre, Arne Mjøs og Petter Stordalen har tråkket løype og vist at det å bygge verdier fra luftige ambisjoner er fullt mulig.

Skal Norge lykkes i årene fremover trenger vi uten tvil flere som skaper verdi, og vi trenger sårt de som tør å tenke globalt. Virksomheter som Aker Biomarine, Norwegian og DNV GL går foran som flotte eksempler, og viser oss alle hvorfor de er blant Norges mest innovative virksomheter, noe du kan lese mer om i årets utgave av innovasjonsmagasinet.

Det er på høy tid at dyktige norske entreprenører får litt hjelp. Dette er en av de mest lønnsomme investeringer et samfunn på vei mot innovasjonsalderen kan gjøre – 2020 kommer raskt, og det er ingen gitt å spå hvilket postnummer som fostrer den neste Google, Opera eller Apple. Når vittige sjeler påpeker at sannsynligheten for at et slikt selskap skal skapes i Norge er lavere enn å se Hareide veivende med en wiskeyflaske, er det muligens sant, men vi spanderer gjerne en drink på KRF-lederen hvis han og de andre politikerne nå gjør det lettere å skape reell innovasjon i Norge.

Til deg som allerede er i gang med nyskaping, enten som politiker, endringsagent eller som heiegjengleder, vil vi i InnoMag avslutte med et rungende LYKKE TIL, og minne om at energi simpelthen er definert som evnen til å gjøre arbeid, og nedstammer direkte fra det greske ordet Energeia som betyr aktivitet. Det hele koker altså ned til at energinivået sier noe om aktivitetsevnen vår, – jo mer aktivitet vi skaper, desto mer energi får vi!

Happy Friday!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!