Utreder: Difi bør bli faglig tenketank

Difi har mislykkes med å være spydspiss for offentlig fornying. Men bør få ny sjanse – med smalere portefølje, mener utreder.

Det er den krystallklare konklusjonen til utreder Agenda Kaupang. Detaljstyring fra departementet og for stort spenn i oppgavene er blant hovedårsakene.

Utreder Gitte Haugnæs er tydelig på at ansvaret ligger hos Kommunal- og regionaldepartementet.

– Difi har manglet de nødvendige rammebetingelsene for å lykkes, sier Haugnæs.

Men det fratar ikke også Difi et visst ansvar.

– Difi burde klarere ha etterspurt å få disse oppgavene, påpeker Haugnæs.

– Bør bli offentlig tenketank

Konstituert Difi-sjef Ingelin Killengren er utplassert fra departementet, og kjenner seg godt igjen i punktene som presenteres.

Hun mener det er ulik oppfatning i departement og i direktorat hvorvidt målet Difi ikke har oppnådd har vært mulig å oppnå. Etter at Difi har kommentert på funnene i rapporten, innen 15. februar, er det opp til departementet å avgjøre direktoratets videre skjebne.

Utreder Gitte Haugnæs anbefaler at Difi videreføres som en “grensesnittutvikler for en sømløs offentlig sektor”. Hun vektlegger at det er en rolle som er etterspurt.

– Difi kan være en kunnskapsbasert tenketank på falig grunnlag, sier Haugnæs.

Det krever at departementet rydder opp, og gir direktoratet tydeligere virkemidler.

Per i dag er det for eksempel slik at Difi ikke har deltatt i mange av de store offentlige omstillingsprosjektene, som for eksempel innen politiet og store IKT-prosjekter. Det skyldes blant annet at Difi ikke har hatt mandat til å kreve en plass ved bordet, selv om de skal være statens spydspiss på området.

– Men her har heller ikke Difi vært pågående nok for å komme med, mener Haugnæs.

Bør skille ut drift og utvikling

For at Difi skal lykkes denne gang – med det de så langt har mislykkes med, mener Haugnæs at den operative drifts- og utviklingsdelen av Difi må skilles ut.

Med det følger mange av de mer konkrete bestillingene som har tatt fokus vekk fra Difis overordnede oppgave.

(Hele rapporten kan du lese på Difis sider)

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »