I Trondheim fikk de kaffen i halsen i morges. I revidert nasjonalbudsjett som kom ut i dag kommer det nemlig frem at regjeringen utsetter det planlagte Ocean Space Centre i Trondheim.

Byggingen av nye havlaboratorier hos NTNU og SINTEF er allerede i gangsatt og utsettelsen vekker sterke reaksjoner hos en rekke bedrifter i havnæringer som nå står midt oppe i det digitale og grønne skiftet.

-Dette sender et merkelig signal, samtidig som regjeringen onsdag melder om en sterk satsning på havvind så slår de dagen etter beina bort under det senteret som skal bistå virksomhetene med å teste ut de innovative løsningene, sier Vincent Fleicher, SINTEF’s kommunikasjonsdirektør i en kommentar til InnoMag.

Hvor tok logikken veien?

Norske havnæringer står for mer enn 70% av vår eksport, og det skjer mye god innovasjon langs hele kysten på dette området. Disse virksomhetene etterspør kandidater,
forskningsresultater og produkttesting fra forskningsmiljøene hos NTNU og SINTEF, som på disse områdene regnes blant de aller beste i hele verden.

-Problemet er at vår evne til å levere forvitrer dag for dag, på grunn av utslitte fasiliteter, bygget på 1930- og 1980-tallet. Miljøer i Kina, Singapore og Canada og andre steder bygger seg kraftig opp med moderne fasiliteter, og styrker sin konkurransekraft betydelig, fortsetter han.

Prosjektet i Trondheim har allerede pågått i 17 år, og det nye senteret var forventet å stå ferdig i 2027. Regjeringens utsettelsesvedtak vil om det blir stående forsinke prosjektet slik at innflytting neppe skjer på denne siden av 2030.

Mange av nærningslivslederne på NHO konferansen som vi i InnoMag snakket med i dag påpekte at denne beslutningen, om den skulle bli stående, vil medføre at Norge faller betydelig tilbake på teknologisk konkurransekraft på dette området. I tillegg risikerer man at de beste hodene og oppdragene havner andre steder. Dette var kommentarer fra en rekke aktører, og spørmålet mange stilte seg var hvordan en slik utsettelse kan anses å være i regjeringens og nasjonens interesse…

Vil bli flere hundre millioner dyrere!

Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU sier til NRK at han er både skuffet og overrasket over nyheten om at Ocean Space Centre utsettes. Han tror personlig at en utsettelse betyr spikeren i kista for hele Ocean Space Centre. Regjeringen har varslet at prosjektet vil bli utsatt til senest 2025. Du kan lese mer om senteret her.

– Å ta opp dette om to år er en tung og omfattende jobb. Det vil ikke bli lett. Det er også avhengig av at det om 2-3 år er vilje til å finansiere denne utbyggingen, og det vet vi ingenting om i dag, sier Bolland til NRK. Han legger til at utsettelsen vil koste flere hundre millioner kroner. Det samme gjentar fylkesordføreren i Trøndelag, Tore O. Sandvik da vi får noen ord med ham. Han er tydelig på at Stortinget bør komme på banen for å omgjøre dette merkelige vedtaket. Det interessante her er jo at fylkesordfører Sandvik jo nettopp kommer fra Arbeiderpartiet.

Begrunnelsen regjeringen gir for utsettelsen virker merkelig og det fortoner seg spesielt at en regjering som setter handling høyt ønsker å utsette et prosjekt som det har vært arbeidet med i 17 år, helt siden 2005. Her sløses det med offentlige midler og utsettelsen ble av DNV’s toppsjef Remi Eriksen påtalt som et skritt i feil retning fra scenen på NHO’s konferanse i dag.

Slik vi oppfatter det har Statsbygg kommet så langt i anskaffelsesprosessen at de allerede har fått inn konkurransedyktige tilbud, og er klare til å sette ut kontrakter på nesten en milliard i løpet av de neste ukene. Samtidig har nesten 1000 personer allerede flyttet ut av Marinteknisk senter, i påvente av at det nye senteret skulle materialiseres. Med regjeringens siste grep risikerer de nesten 10 år i midlertidige lokaler.

Som InnoMag skrev i forrige uke donerte den Silicon Valley baserte Venture kapitalisten John Doerr nylig hele 10 milliarder kroner til Stanford universitetet nettopp for å bygge opp et ledende globalt senter innen bærekraft og innovasjon. Vi skal handle, ikke komme med tomme visjoner sa statsminister Jonas Gahr Støre fra scenen i dag, men da bør han ta en ekstra titt på denne beslutningen som på oss og mange andre virker som akkurat det motsatte.

Blir denne beslutningen stående, er dette som DNV-sjefen sa definitivt et grep i feil retning.