– Vårt marine offshore-cluster er vårt Silicon Valley

Skal vi tro foredragsholderne under årets NHO konferanse, finnes det et hav av muligheter for norsk næringsliv- bokstavelig talt.

I dag var det igjen duket for årets NHO-konferanse. Dette året var temaet ”Made in Norway”, der politikere og næringslivstopper møttes for å diskutere veien videre for å skape et grønnere og mer konkurransedyktig Norge.

For det er ingen hemmelighet at klimapolitikken vil bli betydelig skjerpet i årene fremover hvis vi skal kunne nå klimamålene vi har satt oss. I følge president og administrerende direktør for World Resources Institute Andrew Steer, trenger vi en reformasjon på lik linje med den Martin Luther gjorde for over 500 år siden, da han innførte protestantismen i Europa.

Globalt må vi redusere utslippene våre med hele 85 % hvis vi skal klare å nå målet om en temperaturstigning på mindre enn 2 grader sammenliknet med 1850 (som er det klimaekspertene mener er grensen for hva naturen kan tåle) – og det på bare 35 år. Samtidig er det estimert at 40 % av jobbene vi har i dag ikke vil eksistere om 10 år.

For å få til en grønn og bærekraftig omstilling må derfor distruptive endringer til, noe Norge kan klare, skal vi tro ekspertene på scenen i dag.

Fordelen til Norge er blant annet at vi er et lite land, noe som gjør at at vi kan omstille oss raskere enn andre. Samfunnet vårt er også preget av høy tillit blant de viktige aktørene, noe som tilrettelegger for et godt samarbeid på tvers av sektorer.

Men som Tore Ullsten påpeker: – et godt utgangspunkt er ikke nok, det kreves også gjennomføring.

Ocean Valley

Statsminister Erna Solberg, som var første mann ute på talerstolen i dag, trakk frem tre begrep som skal prege norsk næringsliv fremover, nemlig at det skal være grønt, smart og nyskapende.

– Grønt fordi vi må ha konkurransekraft. Smart fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet er nødvendig hvis vi skal bære vårt velferdssamfunnet. Nyskapende fordi vi står overfor en omstilling.

– Da må vi heie frem de som skaper de nye jobbene – Dere fortjener honnør! Det skal være lov å både feile og lykkes, men det må allikevel være flere som lykkes enn mislykkes.

Så hvor kan vi bli best?

Et område vi er ledende på er havet. Gjennom vår kunnskap og kompetanse om å bygge ut og operere komplekse olje- og gassinstillasjoner til havs, høste energi og mat til havs og transportere varer og mennesker til havs.

– Jeg tør å påstå at vårt marine offshore-cluster er vårt Silicon Valley, eller kanskje bedre sagt, vårt ”Ocean Valley”. Dette fordi det er preget av høyt utdanningsnivå og teknologinnhold, med enkel tilgang til ledende instutisjoner og selskaper innefor ulike områder, sa Remi Eriksen, konsernsjef i DNV GL.

– Jeg har derfor til gode på mine reiser rundt om i verden å finne et cluster som kan måle seg med Norge når det kommer til nytenkning og omstilling.

En ubenyttet ressurs

Urbanisering er en sterk, global driver. Folk flest bor i byer og 75 % av alle byer ligger nær havet. I 2060 anslås det at over 80 % av verdens befolkning vil bo innen en 10 mils omkrets til havet. Det betyr at havet i enda større grad og på andre måter vil kunne bli benyttet til å skaffe mer ren energi, mer effektive og utslippsfrie transportsløsninger og mer sunn og næringsrik mat.

Per dags dato er havet nemlig en ekstremt ubenyttet ressurs. Kun 2 % av maten vår kommer fra havet.

Foto av Martin Slottmo Lyngstad for NHO

En av aktørene som derfor satser stort på nettopp havområdet ,er Aker BioMarine AS, et globalt integrert fiskeri- og bioteknologiselskap, med mål om å sette likhetstegn mellom havets og menneskers helse. De har blant annet utviklet en ny type biomasse kalt krill, som gjør at laksen vokser fortere og blir fastere.

– Vi må ha en større bredde i havbruk for å være bærekraftig. Vi må bli flinkere på mer enn laks. Vi må se utover den norske kystlinjen og tenke globalt. Dette for å ha flere bein å stå på, bli robuste og klare å skalere, sa bærekraftsdirektør Cilia Holmes Indahl.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »