Torghatten Nord har valgt norske Myklebust Verft for bygging av to hydrogenferjer, som skal frakte inntil 120 biler på Norges lengste ferjestrekning mellom Bodø og Lofoten. Ferjene blir verdens største hydrogenskip, og skal bunkres med hydrogen produsert i Bodø.

– Hos Myklebust fant vi et miljø med høy kompetanse til en bærekraftig pris. Jeg er stolt av at vi får det til i Norge, fordi dette er et stort løft for det norske teknologi- og verftsmiljøet. Sammen med myndighetene er vi i ferd med å sette standarden for en helt ny klasse med skip, med et innovasjons- og klimaprosjekt i verdensklasse, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord.

Myklebust Verft holder til i Gursken sør for Ålesund. Kontrakten for bygging av de 117 meter lange ferjene betyr oppbemanning og høy aktivitet ved verftet i overskuelig framtid.

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget. Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

Samferdselsministeren er fornøyd med at oppdraget med å bygge hydrogenferjene går til et norsk verft.

Innovativt nybrottsarbeid

– Jeg vil gratulere Torghatten Nord og Myklebust Verft med en viktig avtale for norsk maritim næring. Regjeringen er opptatt av bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger i våre kontrakter. Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippsløsninger, sier samferdselsminister John-Ivar Nygård.

Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden. Designet og de tekniske løsningene skal ivareta alle sikkerhetsaspektene for ferjer som går langt i værutsatt farvann.

– Det er ingen andre maritime hydrogenprosjekter internasjonalt som er i nærheten av skalaen og ambisjonene i dette prosjektet. Vi har derfor prioritert å bruke noe tid på å bygge et lag av norske leverandører med mål om å frakte lokalbefolkning, næringsliv og turister på en trygg, effektiv og komfortabel måte. Det går på design, sikkerhetssystemer, hydrogenproduksjon, og nå bygging av fartøyene. Det har vært spesielt krevende å få dette på plass i et marked preget av krig og usikkerhet i Europa, sier Hansen i Torghatten Nord.

Ferjene vil bli levert fra Myklebust Verft i løpet av 2026. Leverandørene av design, teknologi, utrustning og hydrogen i prosjektet er norske, og prosjektet har også tett samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og klasseselskapet Lloyd’s Register for å utvikle prosedyrer og sikkerhetsstandarder for en helt ny type ferjer.

– Når vi bygger to store skip fullspekket med ny teknologi, er det ønskelig at prosjektet er grundig gjennomarbeidet før kontrakten med verftet signeres. Nå har vi lagt et godt fundament for å lykkes med ambisjonene i prosjektet, sier Hansen.

Hydrogenproduksjon i Bodø

Hydrogen regnes som en viktig energibærer for å lykkes med klimamålene, men det finnes ingen storskala produsenter av hydrogen i Norge i dag. Torghatten Nord blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge, og bidrar slik med utbygging av infrastruktur og industri for hydrogen. Det er GreenH som skal bygge et av Europas største grønne hydrogenanlegg i Bodø, og det er de som skal forsyne Lofotferjene med drivstoff.

KPB har i følge Torghatten gjennomført en ringvirkningsanalyse av hydrogenfabrikken i Bodø, som viser at anlegget kan bety opp mot 400 årsverk i Bodø-regionen i driftsperioden, så det er både størrelse og innovative vyer over prosjektet.

Også Statens Vegvesen fortjener skryt her, det er nemlig kontrakten som er inngått mellom Statens Vegvesen og Torghatten Nord er på hele fem milliarder kroner over 15 år som har gjort prosjektet mulig.

Statens Vegvesen har beregnet at de to hydrogenferjene til sammen vil bidra til å kutte 26 500 tonn CO2 hvert år, eller utslippet fra cirka 13 000 dieselbiler!

I kontrakten med Statens Vegvesen er det krav om at minimum 85% av energien til framdrift kommer fra grønt hydrogen. Fartøyene er designet for 100 % nullutslippsdrift. Vi får opplyst at det som avgjør hybridgraden er først og fremst tilgjengelig bunkringstid på sommeren. Foreløpig beregninger indikerer at de to skipene vil ligge på rundt 90% hydrogendrift.

 Fakta om prosjektet:

  • Blir verdens største hydrogenskip med den største hydrogeninstallasjon om bord i fartøy. Det skal installeres 6400 kW brenselceller per fartøy med tilhørende systemer. Hydrogen lagres i komprimert form.
  • Fartøyet er multihybrid, hvor hydrogen-elektrisk er primærmode, og diesel-elektrisk er sekundærmode. I tillegg kan fartøyet opereres rent elektrisk og på kun diesel. Det vil også være mulig å kombinere driftsmodus, hvor en kan operere hydrogen-diesel-elektrisk.
  • Det er i samarbeid med Hyex gjennomført omfattende sikkerhetsanalyser for hydrogensystemet ombord, for å sørge for at ferjene blir like sikre som moderne dieselferjer.
  • Ferjene er designet i Norge, av The Norwegian Ship Design Company, og det meste av teknologien utvikles i Norge. Installasjon, kommisjonering og ferdigstilling utføres i Norge ved Myklebust Verft.
  • SEAM er systemintegrator og ansvarlig for leveranse av brenselceller, batterier, kraftelektronikk, power- og automasjonssystem og sikkerhetssystem for hydrogen (ESD-system)

Vi i InnoMag gratulerer med et innovativt og spennende prosjekt, og lover å følge opp saken fremover.