Det er ingen hemmelighet at gründere vil spille en viktig rolle når det kommer til å skape endring, innovasjon og omstilling i økonomien. Vi har tatt et dypdykk i startuplandskapet og presenterer her et utvalg av spennende norske oppstartsselskaper.

(Denne artikkelen ble først publisert i årets utgave av Innovasjonsmagasinet, august 2016)

Edtech

Hold:

Hold er en applikasjon som belønner studenter for å fokusere på skolen. Dette gjøres gjennom å gi studentene insentiver til å redusere mobilbruken i skolesammenheng, ettersom forskning viser at studenter oppnår bedre akademiske resultater ved å legge fra seg telefonen. Tiden brukerne er inaktive på mobilen konverteres til poeng som kan brukes hos samarbeidspartnere i markedsplassen.

Partnerne stiller med et varierende utvalg av insentiver som for eksempel gratis kaffe, bedre rente eller veldedighet som belønning for å fokusere. Med dette er annonsørene med på gjøre skolehverdagen bedre for studenten.

Appen har i dag over 40.000 brukere i Norge og vil bli lansert i Danmark og resten av Norden i løpet av 2016.

differ

Differ:

Differ er en kommunikasjonsapp som samler all skolerelaterte samtaler på en plass.

– Enkelt sagt så ønsker vi at Differ skal være en erstatter for dagens bruk av læringssystemer, sosiale medier, e-post og SMS, for både forelesere og studenter.

Sånn som situasjonen er I dag, er dagens studenter mer passive mottagere av informasjon isteden for å være aktive skapere av ny kunnskap, noe vi ønsker å gjøre noe med. Planen er derfor a lansere en chat med studentsamarbeid som hovedmål, der selve tjenesten vil være gratis. Deretter ønsker vi å introdusere pedagogiske chatbots for å personalisere undervisning og kompensere alle tilbydere for å dele informasjon, sier daglig leder Maths Mathisen.

Med tech

MagiCapp:

MAGIC er en non-profit organisasjon og et globalt rettet forsknings- og innovasjonsprogram drevet frem av ildsjeler som alle er praktiserende leger med interesse for forskning, kunnskapshåndering og digitalisering. MAGIC arbeider for å bedre formidling og dynamisk oppdatering av troverdige kliniske retningslinjer, kunnskapsoppsummeringer og beslutningsstøtte. Som resultat har MAGIC laget MagiCapp, en forfatter og publiseringsplatform som kombinerer det siste innen internasjonal metodeutvikling og moderne web-teknologi. Gjennom platformen promoterer MAGIC deling av global kunnskap ved bruk av internasjonale standarder og digitalt strukturert data.

Publiseringsplattformen har i dag over 3000 brukere som kan lage personlige retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer, for opplæring og metodetrening. Plattformen er oversatt til 9 språk, men planlegges og utvides til å inkludere flere, deriblant kinesisk.

jodacare-screens

Jodacare:

Historien bak JodaCare startet da moren til Kristil fikk Alzheimers, og behøvde hjelp av hjemmetjenesten. Kristil ønsket mer informasjon om hva som skjedde i livet hennes, da hun på grunn av sykdommen kunne ha problemer med å formidle dette selv.

Mange pårørende ønsker å bidra og fremdeles være en aktiv del av deres kjæres liv, også når de mottar helsetjenester. JodaCare er en digital kommunikasjonsløsning for helsepersonell og pårørende som er tilknyttet samme tjenestemottaker i for eksempel hjemmetjeneste, sykehjem eller bolig.

– Teamet vårt består av mennesker med erfaring som både pårørende og helsepersonell. Dette gir oss unik innsikt i de ulike brukergruppenes behov. Vi ønsker å skape en løsning som vil styrke menneskeverdet til en sårbar gruppe mennesker, og sikre at alle får best mulig omsorg. Nå testes løsningen vår i Asker, Songdalen og Østre Toten kommune, og vil bli testet i Bærum, Trondheim og Oslo fra høsten av, sier daglig leder Kristil Erla Håland,

Someday:

Someday er en livstilsapp som fokuserer på balansen mellom alle livets faktorer.

– Man blir ikke alltid lykkelig av å bare konsentrere seg om trening og kosthold. Someday legger til rette for en effektiv loggføring som viser hvordan de ulike områdene påvirker brukeren mot deres ønskede mål. Someday sine programmer og råd kommer fra anerkjent forskning, samt basert på brukerens egne handlinger. Rådene vi gir er derfor skreddersydd for den enkelte bruker. Somedays business versjon er nå under utvikling, og vi har allerede gjort en avtale med en stor aktør som pilotkunde, sier salgssjef Morten Molin Wang.

Listen:

Listen utvikler med SINTEF en mobilbasert hørselsløsning for Iphone.

ListenUP inkluderer hørselstest som på 3 minutter bestemmer brukerens hørselsprofil. Resultatet tilpasser automatisk lydgjengivelsen til brukerens personlige hørsel. Siden alt er tilgjengelig på smarttelefonen kan brukeren også gjøre egne innstillinger som taleforbedring og støyreduksjon.

–Ved å ta bruk prosessorkapasiteten, nettilknytning og infrastruktur tilgjengelig i smarttelefonen, utvikler vi en «on-demand» løsning for personer som trenger hørselshjelp. Øreproppene kan altså brukes til å høre bedre, i tillegg til å lytte til musikk og ta telefonsamtaler. På samme måte som alle har forskjellig øyne og bruker forskjellig briller for å lese, og kjøre, har vi tilsvarende individuelle tilpasningsbehov for lyd. Vi har derfor utviklet algoritmer som prosesserer lyden slik at den er tilpasset brukernes preferanser og oppleves som behagelig., forklarer gründer av selskapet Snorre Vevstad, som startet selskapet etter at hans svigergar fikk behov for høreapparat.

Picterus:

Hvert år dør over 100.000 barn av gulsott, hovedsakelig på grunn av mangel på tilgang til diagnostiske apparater i de fattigste delene av verden. Å kunne utvikle et relativt billig verktøy som avgjør hvem som skal testes og behandles, kan derfor være alfa og omega.

Lise Lyngsnes Randeberg, professor i fotonikk og biometrisk optikk, barnelege Anders Aune og sivilingeniør Gunnar Vartdal har derfor utviklet appen Picterus, for nettopp diagnostisering av gulsott.

– Appen fungerer ved at man legger et fargekalibreringskort på brystet til barnet. Deretter tar appen automatisk bilde av barnet før fargedataene i bildet analyseres, og resultatet presenteres for brukeren av appen, forklarer Vartdal.

– Vi har utført en første pilotstudie med lovende resultater, og vi ferdigstiller nå teknologien før vi skal begynne neste pilotstudie. Målet med dette er å få appen medisinsk sertifisert.

Tjenesteshop:

Larvik kommune har utviklet et teknologisk verktøy som gjør det mulig for mottakere av tjenestene deres å selv bestemme tidspunktet for når tjenesten skal finne sted, ved å bestille, endre og avbestille tjenester kommunen yter for dem.

– På denne måten imøtekommer vi ønske om økt fleksibilitet og økt brukerstyring, samtidig som vi skal bruke mindre tid på å administrere og organisere tjenester. Arbeidslister blir automatisk generert, noe som fører til at vi får mer tid til direkte tjenesteyting, sier Anne Kathrine Kvelle, avdelingsleder i Virksomhet Funksjonshemmede.

Glucoset:

Forskere i Trondheim har utviklet et helt nytt prinsipp for direkte blodsukkermåling. Et sted langt der fremme kan en kunstig bukspyttkjertel ligge.

– Metoden vi har utviklet tilbyr en ny måte å måle blodsukkeret kontinuerlig på, og dermed blir det lettere å stabilisere det på ein trygg måte. Vi tror at GlucoSet kan redde mange liv, spare sykehusene for kostnadar og gi færre komplikasjoner. Det kan også gi pasienter og helsepersonell en trygghet som tidligere ikke har vært mulig å tilby, forteller daglig leder Nicolas Elvemo i bedriften GlucoSet.

Patentet på den nye sensorteknologien er for lengst sikret, og et eget selskap knyttet til den er etablert. Glucoset eies 45 % av NTNU, i tillegg til en gruppe forskere, og utviklingen av teknologien skjer i et tett samspill mellom NTNU, Glucoset og St. Olavs Hospital.

Fintech/Biz

prosessor

Prosessor

Butikkkjeder og kjøpesentere har i dag kundeklubber de betjener med masseutsendelser av SMS eller e-post. Prosessor lar kjeder og kjøpesenter integrere klubben i den eksisterende betalingsterminalen de har stående på disken eller ute ved parkeringen.

– Når betalingsterminalen kan spørre om du vil bli medlem og la kunden taste inn eget mobilnummer, oppnår man vesentlig bedre rekruttering til klubbene, samt mindre tidsbruk i kassen. Det virkelig unike er at man ved en slik registrering også registrerer betalingskortet sitt på medlemsskapet. Dermed kan kunden kjennes igjen hver gang de er innom og butikken kan kjenne hele din kjøpshistorikk, noe som medfører vesentlig bedre personalisering av tilbud, sier Anders Fjærli, CEO i Prosessor AS.

– Med disse løsningene vil man også kunne kommunisere med den enkelte kunde (med SMS eller i app) i nye, relevante situasjoner. Et kjøpesenter kan for eksempel sende sine kunder personlig tilpassede meldinger idet de ankommer parkeringen istedenfor å sende ut masseutsendelser.

 

Konsus:

Konsus tilbyr spesialiststøtte som er tilgjengelig 24/7 via e-post, chat eller Slack. Selskaper sender kontoroppgaver som web design, powerpoint, skriving eller datainnsamling, og så tildeles oppgaven automatisk til kvalifiserte frilansere over hele verden basert på ferdigheter og tilgjengelighet.

Konsus ble grunnlagt av gründerduoen Fredrik Thomassen og Sondre Rasch og lansert i august 2015. Siden da har selskapet vokst 10 % i uken, og har i dag over 1100 bedriftskunder, kan gutta fortelle. Selskapet var også det første norske som fikk delta i det prestisjefylte Y Combinator-programmet i Silicon Valley.

The Innovation Effect:

Startupen The Innovation Effect (TIE) kobler studenter og selskaper med innovative prosjekter hvor målet er å skape innovasjonseffekt.

Våren 2015 lanserte TIE det skreddersydde lærings- og innovasjonsprogrammet Skills2Grow. De har siden gjennomført over 50 unike prosjekter i samarbeid med 30 selskaper, og over 150 bachelor- og masterstudenter.

– Selskap får nyskapende løsninger på sine utfordringer av talentfulle studenter som gjør en fantastisk innsats. Studenter får relevant yrkeserfaring og nettverk med næringslivet. Dette er vinn vinn for alle parter!, sier gründer og daglig leder i selskapet, Annette Fosaas.

Allerede første året har TIE doblet omsetningen og ligger nå an til å bli Gaselle bedrift. I 2017 står skalering av konseptet til Norden for tur der første stopp er storebror Sverige.

peersway

Peersway:

Peersway er en prisvinnende startup, som har utviklet en ny metode for sosial markedsføring. Selskapet driver ‘word of mouth’ markedsføring for reklamebyråer og merker, ved å bringe dem sammen med vanlige folk som er aktive i sosiale medier.

– Nåværende markedsføring på sosiale medier fokuserer på hvor mange lesere eller seere en populær person når ut til med sine poster. Hva som gjør oss unike er at vi fokuserer på hvor mye engasjement våre ‘peer influensere’ skaper på sine profiler. Dette skaper en høyere ‘return-on-investment’ for markedsførere, samtidig som det gir vanlige folk en mulighet til å tjene penger på å gjøre noe de liker – nemlig å poste fine bilder på profilen sin. Vi planlegger å jobbe tett med ulike byråer og store merker i Norge. Innen kort tid vil vi ekspandere til Canada og Europa, hvor vi får tilgang til et mye større marked, sier Co-Founder Erlend Miller.

Graphiq Design Collective:

Graphiq Design Collective er en online plattform som kobler bedrifter med grafiske designere on-demand. Bedrifter kan sende inn skisser og notater i en privat designkanal. Innen kort tid kobler Graphiq Design Collective en designer på oppdraget og bedriften kan kommunisere direkte med designeren. De tilbyr også grafisk forbedring av rapporter og nettsider eller ny logo, grafisk profil, animasjon og trykksaker.

– Kundene vi jobber opp mot er små og mellomstore konsulenthus som har behov for ekstra designkapasitet og som tør å ta i bruke nye innovative måter, sier Erik Sandsmark, Co-Founder i selskapet.

heyly-beacon-action

Heyly:

Heyly er et trådløst informasjonsnettverk der små, trådløse sensorer – bedre kjent som “beacons”- gir deg skreddersydd informasjon og tilbud knyttet til det området du befinner deg i. Som kunde får du informasjon ut fra selvvalgte kriterier. For butikkeiere vil appen gi muligheter til å fange folks spontane oppmerksomhet når de er i kjøpemodus og i nærheten av butikken.

Heyly er derimot noe mer enn bare en “tilbudsapp” da den dekker flere områder enn kjøp og salg, forklarer Michael Tonheim, administrerende direktør i Heyly.

–Er man førstegangsbesøkende i en by, kan man motta relevant informasjon i det man går av toget, som for eksempel hvor man finner taxi, kollektivtilbud eller hotell, mens man inne i byen vil kunne få trafikkinformasjon, informasjon om relevante steder og butikker. Har man et arrangement, kan man også bruke appen til å informere besøkende under selve arrangementet.

Green tech

 Desert Control:

 – Vår patenterte teknologi åpner opp for nye jordbruksmuligheter for alle tørre sandholdige jordsmonn, slik som Saheel og Midtøsten.Teknologien vår går ut på å mekanisk splitte leire i enkelte lag som kan benyttes i alle sammenhenger hvor en trenger et tynt leir belegg. Den ekspanderende leiren absorberer fuktighet og unngår at det fordamper, noe som reduserer bruken av vann drastisk og bidra til å holde på næringen. Sand blir med andre ord forvandlet til meget god jordsmonn for all typer planter og trær.

– Besparelse av vanning har vist seg å være på minimum 50% og for hvete fikk vi 4 ganger mer avling i ekte ørken. Disse ørkenområder er de som vil gi størst nytteverdi med henhold til å redusere den globale temperaturstigning, da grønne områder holder 15 grader lavere overflatetemperatur enn ubehandlede områder, forteller Kristian P. Olesen, som har utviklet teknologien sammen med sin sønn Ole Morten.

Ducky:

Ducky er et personlig digitalt verktøy som lar brukerne registrere enkle klimatiltak fra hverdagen, lære litt om dem og se den umiddelbare besparelsen de har på klimaet. De kan samtidig se hva andre brukere gjør, gi dem anerkjennelse og gjennomføre utfordringer sammen med andre.

– Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet ved at brukerne samlet kan påvirke politikere, organisasjoner og næringsliv til å omstille seg til sosial, økologisk og økonomisk bærekraft, sier Mads Simonsen, eier i Ducky.

Ducky har nå blitt tatt opp til accelerator-programmet Climate Kic Accelerator og vil fremover fokusere på å ekspandere seg internasjonalt.

salscape

Salcape- Carbon Capture:

Med økende krav til CO2-utslipp, må all industri installere CO2-rensing i nærmeste fremtid og Salcape Carbon Capture har utviklet en ny teknologi for fjerning av CO2, basert på en kjent kjemisk prosess (calcium looping), men med smeltet salt som medium.

– Salcape skal kunne tilby en komplett løsning for industriell CO2-fangst med teknologi som er anerkjent som den mest effektive og beste. Neste skritt er å bygge et pilotanlegg som kan verifisere teknologien for industriell applikasjon, og vi søker nå etter industripartnere for å kunne få til nettopp dette, forteller Henrik Lid Scharff, daglig leder i selskapet.

Underholdning

KITE:

Kite er verdens første mobile nettleser som er spesialdesignet for lesing av medier. Ved å bruke Kite kan du slette alle individuelle apps for diverse medier du allerede leser og isteden samle dem som bokmerker i Kite.

– I tillegg til selve nettleserappen, så består Kite av en tjeneste hvor medier selv kan velge å integrere tettere med Kite for å bedre brukeropplevelsen ytterligere. Etter en lengre beta periode for selve appen, starter vi nå i august en pilot for denne medietjenesten, sier gründer av appen, Trond Werner Hansen.

VIO:

VIO er en digital plattform for magasiner og aviser, hvor brukere får presentert en personlig feed med artikler fra et bredt utvalg av publikasjoner som er basert på deres interesser. Her kan man utforske nytt innhold, samt dele saker med vennene sine.

–Vårt mål er å formidle de beste artiklene til lesere som ønsker tilgang til alt på ett sted, og kunne gi dem ytterligere innsikt i hvorfor, og ikke bare hva som skjer i verden, forteller Agnes Dyvik, CEO og Co-Founder i VIO.

– 
Vi er nå en nordisk plattform, og vi er allerede i kontakt med flere store internasjonale merkevarer som ønsker å publisere sitt innhold på VIO. Våre planer fremover er å skalere plattformen internasjonalt, samt å skape en innholdsplattform som strekker seg lengre enn tekst.

agaila

Aglaia:

Aglaia lager verdens første modulbaserte øreproppteknologi, slik at man som bruker kan bygge et sett spesielt tilpasset seg selv og sin musikk smak.

–Ouverture er på mange måter Lego for lyd, ettersom du kan velge fritt mellom forskjellige typer høytalere, ledninger, passformer og prisklasser. Statistikk viser at personer i den vestlige verden, i gjennomsnitt har tre til fire sett øretelefoner, men med Ouverture trenger man kun å eie ett. Slik spares både miljøet og lommeboken, sier daglig leder Dennis Lien.

Sosialt:

Hypeit:

Hypeit er en sosial app som legger til rette for å bringe folk sammen, uavhengig av bakgrunn og kulturer. Den forteller deg hva som skjer, hvor ting skjer, og hvem som er der.

– Vår visjon er at Hypeit skal være et verktøy som kan føre til økt glede og lykke. Videre er vi opptatt av samfunnet rundt, og ser at Hypeit også vil kunne brukes til å gratis promotere arrangement eller hjelpe mennesker som har spesielle utfordringer, sier Co-Founder Petter Vig.

wonderloop

Wonderloop:

Wonderloop ønsker å endre måten vi søker, surfer og treffer nye mennesker på, ved å gå fra bildeprofiler på nett til rene videoprofiler. Gjennom videoprofiler har Wonderloop bygge opp en tjeneste (iphone app) der bruker tar opp en inntil 20 sekunders video av seg selv.

– Enkelt sagt så er Wonderloop litt som ”LinkedIn med video”. Konseptet ”videoprofil” eksisterte ikke før Wonderloop lanserte det. Målet er å skape en global søkemotor ut av mennesker på video samtidig som den også fungerer som en sosial app for forbrukeren, sier Hanna Aase, CEO i Wonderloop .

SaidHere:

SaidHere er en mobilapplikasjon viet til offentlig og privat kommunikasjon mellom brukere og omverden, med et overordnet fokus på geografisk posisjonering av brukerinnhold. SaidHere gjør det mulig å fortelle dine omgivelser hva som skjer akkurat der du befinner deg. Man laster opp medieinnhold offentlig og lar verden se det i sanntid og i ettertid med filter for distanse og tidsrom. Appen tilrettelegger også for privat kommunikasjon hvor man kan sender meldinger til venner.

– Vi søker nå etter investorer og planlegger lansering av en Androin versjon, et nytt grensesnitt, samt andre funksjoner der AI vil være et intuitivt virkemiddel når det kommer til å gjøre appen mer brukervennlighet, sier Ciprian Pater, daglig leder I SaidHere.

Gobi:

Gobi er en Snapchat-lignende app oppfunnet av fem studenter ved NTNU. Det spesielle ved appen er at du deler bilder i ulike grupper, heller enn å sende bilder kun til enkeltpersoner. Alle som er med i en gruppe, en såkalt «story», kan se bildene som blir lagt ut der – på Snapchat-vis, der de kun kan sees i få sekunder før de forsvinner.

En kjekk mulighet når man oppretter en story i Gobi-appen er også at man kan velge hvorvidt den skal være offentlig tilgjengelig eller privat, der et passord kreves for å kunne delta. Dermed kan man for eksempel opprette en story for kompisgjengen, en for jobbkolleger og en for fotballaget. Alle stories er søkbare, og man står fritt til å bli med i alle offentlige stories.

Uninite:

Uninite er en digital tjeneste som kobler mennesker som ønsker å bo sammen, basert på deres personlighet og felles interesser. Tjenesten kombinerer prinsipper fra AirBnB, Match.com og Facebook sammen med Artificial Intelligence. På lang sikt ønsker de å bruke denne teknologien til å skape interaksjon i den virkelige verden ved å forene mennesker på alle områder av livet, og øke stabiliteten i leieforholdet for utleier.

– Vi ser en samfunnsmessig nytteverdi på flere områder. Tjenesten kan føre til at flere personer velger utdanning og bosted ut ifra ambisjonsnivå istedenfor trygghet og eksisterende relasjoner. Med god atmosfære i hjemmet, vil arbeidsmoralen stige, noe som fører til bedre læring og mer sosialt samvær. Tjenesten redusrer usikkerhetsmomentet ved leie og utleie for alle parter, sier medgründer Hasund Dahl.

Sosialt entreprenørskap

medarbeiderne

Medarbeiderne

Medarbeiderne tilbyr abonnement på månedlig henting av småelektronikk, glass- og metallemballasje på trappa. Dette gjør de for å skape arbeidsplasser for mennesker med rusbakgrunn som har lagt ruslivet bak seg. Medarbeiderne rekrutteres rett ut fra rusbehandling, via NAV, gatefotballag eller lignende og tilbyr ordinært arbeid med vanlig kontrakt.

Selskapet har i dag 15 medarbeidere som betjener over 500 husstander i Oslo og omegn. De henter også pant fast hos en rekke bedrifter og leier ut rusfri arbeidskraft til flytting, kjøring og resepsjonstjenester.

– Ambisjonen er å klare å gå i overskudd for å investere i fortsatt vekst og enda flere rusfrie arbeidsplasser, sier gründer av selskapet, Chris Klemmetvold.

Superplus

Superplus ønsker å bedre livene til barn med spesielle behov gjennom alternative og supplerende kommunikasjonsverktøy. Appen SuperSpeak muliggjør kommunikasjon mellom barn med spesielle behov og deres foreldre, pedagoger og andre omsorgspersoner. I SuperSpeaks Play-del kan barna spille visuelle spill som utvikler barnas vokabular og språklige ferdigheter.

– Vi i Superplus bruker spillstrategier, klinisk forskning og pedagogiske metoder for å utvikle nye verktøy for barn med spesielle behov. Vårt mål er at disse barna skal utvikle mestringsfølelse og selvstendighet i hverdagens mange utfordringer, sier daglig leder, Katrine Gulstad Pedersen.

– I de kommende månedene vil vi skalere opp salget til skoledistriktene i USA, samtidig som vi skal jobbe mot det norske skolesystemet. Gjennom tett samarbeid og dialog med våre brukere fortsetter vi å forbedre og videreutvikle vårt produkt, slik at barn med spesielle behov har tilgang til det aller beste – det mener vi de fortjener!.

Fuuzo

Fuuzo ble startet i Stavanger i 2014 av den danske seriegründer Teit W. Knudsen. Startupen har utviklet en plattform for levering av pakker basert på crowdsourcing, og er rettet mot utviklings- og vekstmarkeder.

– Plattformen er åpen for alle og kobler, gjennom en mobilapp, de som ønsker en pakke levert med en sjåfør som kan levere pakken på den tryggeste, mest tids- og pengebesparende måten. Fuuzo er samtidig med på å stimulere økonomisk vekst i utviklingsland gjennom Fuuzo Empowerment, et sosialt program som gir arbeid til lokale som ønsker å jobbe som sykkel- eller mopedbud, forteller Knudsen.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger og operasjonelt hovedkvarter for Øst-Afrika i Nairobi, Kenya. Fuuzo jobber nå med å ekspandere videre til resten av Afrika, og er i gang med kartlegging for etablering i Asia og Latin-Amerika som del av en global ekspansjonsstrategi.

Retail

villoid

Velloid :

Villoid er en shoppingtjeneste for den neste generasjonen. I Villoid kan brukerne sette sammen styleboards og kjøpe klær fra over 650 merkevarer.

Apple kåret nylig VILLOID til beste nye app i 100 land og den har også høstet god kritikk i moteblader som Vogue og Elle. Selskapet er backet av Silicon Valley investeringselskapet 500 Startups og deltar i disse dager i deres akselerator program i Mountain View i California.

– Vi har hatt noen travle måneder siden vi lanserte i New York I fjor høst. Vi har reist kapital i England og USA og flyttet selskapet til Silicon Valley, hvor vi har lært av suksesser som Pinterest. Nå gleder vi oss til å ta fatt på det neste året, sier Jeanette Dyhre Kvisvik, daglig leder og medgrunder av Villoid.

heroz-shoez

Heroz shoes:

 – Longboardere verden over sliter med at sko ikke tåler bremsing og går i stykker veldig raskt. Dette er et problem vi har ønsket å gjøre noe med. Hemmeligheten bak skoene våre ligger i å bruke resirkulerte bildekk som såle. Vi har håndverkere fra Kenya som kutter ut sålene fra gamle bildekk og sender det til Europa for å produsere resten av skoen, forteller Fredric Lundgaard, gründer og daglig leder i selskapet.

– Skoene er under produksjon og vi lanserer først i Norge i august, før vi skal bruke høsten på å gjøre oss klare for å lansere internasjonalt i land som allerede har vist stor interesse for konseptet, som for eksempel USA, Canada og Tyskland.

Zoopit:

Netthandelen er forventes å øke med mangfoldige prosent i fremtiden, men det oppsikksvekkende at nesten 70% dropper ut av checkouten. Opp mot 50% av forbrukerne hevder dårlige leveringsalternativer er grunnen. Med dette som bakgrunn ble sotware selskapet Zoopit etablert i 2014. Selskapet muliggjør levering innen 2 timer eller på et ønsket 2-timers intervall i løpet av samme dag, eller neste dag.

– Ved å benytte ny teknologi klarer vi dette til en pris som er sammenlignbar med tradisjonell 2-5 dager levering. I dag leverer vi fremtidsrettede logistikkløsninger til store aktører som bl.a. Norgesgruppen, Expert og Elektroimportøren. Dette har vært mulig gjennom en sterk eier som Schibsted, og nå også Norgesgruppen. Trustpiloten vår viser en score på 9,2 av 10, og dette er noe vi vil fortsette å etterstrebe i fremtiden, forteller medeier og daglig leder, Arne Kvale.

Delingstjenester

Grabster:

Man skal ikke behøve en anledning for å spise det man vil. Grabster er appen hvor du enkelt kan kjøpe hjemmelaget mat fra hobbykokker i nærområdet ditt. Mens de som ikke kan lage mat selv får tilgang på autentiske matopplevelser daglig, får hobbykokker muligheten til å lage det de vil uten å måtte bry seg om kostnader.

– Mange sier det gjerne ikke tar mer tid å lage litt ekstra når man først er i gang, og ser potensiale til å tjene penger med Grabster. Gjennom appens ratingsystem vil man også kunne utvikle seg som kokk, samt vise frem kokkekunstene til et større publikum, sier Magnus Tovsen Solheim, Co-Founder av appen.

Det har vært en fartsfylt vår for gründerne, som både har blitt hedret som vinnere av “Årets app” i den NTNU-baserte app-akseleratoren Applab, og “Årets Studentprosjekt” i Universum Awards. Grabster ble lansert i Trondheim i august, men vil snart være tilgjengelig i andre byer i Norge og også utenlands.

LOTEL:

Når du ønsker å leie ut din egen bolig, men ikke har mulighet til å håndtere utleien selv, gjør LOTEL det mulig å utnytte den tomme boligen, uten at huseier må løfte en finger. Huseier leverer kun nøkkelen og kommer så hjem til nyvasket leilighet og penger på konto.

– Vi har i gjennomsnitt over 150 oppdrag i uken og nesten 400 kunder spredt over Oslo, Bergen, Trondheim, København og Amsterdam. Månedlig leier vi ut for et millionbeløp, sier Co-Founder og daglig leder Oscar Hellenes.

LOTEL har støtte fra et McKinsey-team og har reist 1,1 MNOK fra to tidligere ledende McKinsey-partnere i Norden. Selskapet har vokst med rundt 100% de siste 3 mnd og fokuserer nå hovedsaklig på kvalitet i tjenestene og på å hjelpe flest mulig huseiere i eksisterende og nye markeder, kan Hellenes fortelle.

Skytjenester

Sharemy3d:

– Vi løser problemet med at 3D-modeller er vanskelig å dele fordi de er store, krever egne programvarer og kan ofte kun vises på bestemte maskiner. Dette er et problem for bedrifter som ønsker en enkel, trygg og billig løsning for å dele sine 3D-modeller med omverden, sier daglig leder Fredrik Anfinsen.

– Vi tilbyr derfor en skytjeneste hvor man enkelt kan laste opp, vise og dele 3D-modeller via mail, på sin egen nettside og på sosiale medier, hvor alle med en nettleser kan se og utforske 3D. Mulighetene er mange, spesielt nå som de første mobiltelefonene med innebygd 3D-kamera kommer, og teknologier som Virtual Reality og Augmented Reality blir mer og mer dagligdags.

restdb.io – “The plug and play database for the web”:

– Vi lanserte i desember 2015 en innovativ skytjeneste for å gjøre det enkelt å lagre, fremhente og jobbe med digitalt innhold. Verktøyet skal gjøre utvikling av databaser alle bedrifter trenger, tilgjengelig for de fleste, uten at man trenger å hyre inn kompetanse, forteller Knut Martin Tornes, medgründer og CTO I selskapet.

– Målgruppen er digitalbyråer og utviklere, og vi jobber tett med kunder i mer enn 90 land for å skape et best mulig produkt. Siden lanseringen har vi fått hele 1400 brukere, og vi hentet også nylig inn 3,6 MNOK i pre-seed kapital.

Industri

otechos-1

Otechos:

Otechos ble startet av Tvedestrand-duoen Hilberg Karoliussen og Tor Arne Hauge, og er et selskap som utvikler en rekke forskjellige teknologier. Otechos har blant annet utviklet CRC – Centric Reciprocating Compressor, som er en helt ny oljefri og miljøvennlig kompresso. Kompressoren ble i januar 2016 valgt ut til EUs prestisjefylte program for forskning og innovasjon – Horizon 2020.

– I tillegg har Otechos utviklet en pakningsteknologi som i dag markedsføres på verdensmarkedet av datterselskapet vårt PIPEOTECH AS. Pakningene er unike og kan stoppe utslipp til miljø av kjemikaler, olje, gass mm. og derved avverge potensielt store katastrofer, forteller Hauge.

Fieldap:

Olje og gassindustrien står ovenfor store effektiviseringsutfordringer og må se etter helt nye måter å jobbe på. Utvikling av oljefelt involverer svært mange aktører, og mengden med data og informasjon som de alle må forholde seg til, er omfattende. Dette inkludererer bl.a. e-post vedlegg, planer, regneark og tunge tekniske tegninger som er uoversiktlig, komplisert og tidkrevende å håndtere.

– Xvision Software har derfor utviklet en helt ny skybasert nettløsning slik at en på en lettfattelig måte kan planlegge ulike oljefelt og diskutere løsninger raskt og visuelt i sanntid. Uavhengig av geografisk lokasjon kan du med Field Activity Planner kalkulere kostalternativer, planlegge aktiviteter og involvere alle nødvendige aktører med samme oppdaterte beslutningsunderlag til enhver tid. Ved hjelp av HTML5/WebGL kan man jobbe rett i moderne nettlesere med 2D/3D visualisering. Det gir oljeselskapene muligheten til å spare tid og ressurser med inntil 70%, forteller CTO i selskapet, Olav Sylthe.

MyBox:

– Norge har et skrikende behov for flere studentboliger. Løsningen er å utvikle smartere byggemetoder som gjør det mulig å bygge billigere og bedre. Vi ønsker derfor å bidra til utvikling av teknologi som effektiviserer produksjon av studentboliger og leilighetshotell, samt være et salgsledd for slike løsninger mot universiteter og oljebransjen i Norge. Det har vi gjort, og fremtidens boform heter MyBox, sier daglig leder, Magnus Øgård Meisal.

– Vi beviser at det er mulig å bo på 15 kvm og håper med det å få folk over på tanken om at eneboliger på 250 kvm ikke er veien å gå for et lykkeligere liv, samt at det ikke er særlig bærekraftig Vi jobber nå med å få hele konstruksjonen i massivtre som binder opp CO2 og gjør bolig enda mer bærekraftig.

MOcean:

Havområdene dekker mer enn 70% av jordens overflate, men bare fem prosent er kartlagt i detalj. Dette er en stor utfordring for dagens og fremtidige beslutningstakere innen det vi kaller “ocean space”.

– Ettersom ingen har gitt andre enn oljebransjen sikker og rimelig tilgang til data og analyse av hav- og havbunn, er vår løsning en markedsplatform som betjener to distinkte kundesegment: “Ocean Data Suppliers”: Organisasjoner som samler inn, har samlet inn eller besitter hav- og havbunnsdata. og 2.“Ocean Data Users”: Beslutningstakere som benytter havdata som beslutningsgrunnlag for undervannsoperasjoner innen for eksempel fornybar energi, matproduksjon og naturvern, forklarer Carsten Torbergsen, Co-founder og MD i Mocean One AS.

Transport

spaceapp-pr

SpaceApp AS 

I følge Sigurd William Rachlew Høystad, daglig leder I SpaceApp AS, består 30 % av trafikken i byer verden over av biler som sirkler gatene og leter etter parkeringsplass. Per år betyr det 150 millioner timer kastet bort på leting bak rattet, og 600 millioner tonn med unødvendig Co2-utslipp. SpaceApp gjør derimot parkering mer effektivt ved å gi brukerne sanntidsinformasjon om hvor det finnes ledige plasser – akkurat nå.

– Vi trenger transparent og dynamisk prising, så du som bilist kan informerte valg.

Mest av alt trenge vi flere plasser, og dette gjør vi ved å gjøre plassene hjemme hos deg og meg, og hos bedrifter der ansatte bare parkerer om dagen – tilgjengelige når de ikke er i bruk. Eierene av parkering tjener penger på noe de ikke bruker, bilistene får billigere og mer effektiv (miljøvennlig) parkering – og vi kan finne noe annet å bruke de 150 millioner timene på!, sier han.

podpike

Podbike:

Podbike er en el-sykkel med fire hjul og værbeskyttelse, med plass til en voksen og ett barn i en kupé med luftfilter. Med vekt under 50 kg og med svært lav luftmotstand vil den bruke kun 1-2% av energien sammenlignet med en bil per kjørt kilometer.

Podbike vil bygges av lett resirkulerbart materiale som sammen med høy energieffektivitet vil gi persontransport med minimal miljøpåvirkning. Den kan også parkeres på høykant slik at én bilparkeringsplass vil kunne ha plass til åtte Podbikes.

For tiden bygges det to prototyper som ferdigstilles desember 2016. Lansering

av Podbike er planlagt til 3.kvartal 2017.

Nabobil: 

Nabobil er en markedsplass som kobler privatpersoner som trenger en bil med personer som eier en bil. Hvis du trenger en bil, kan du altså bruke Nabobil til å finne den bilen i nærheten av deg som passer dine behov, enten det er en kjapp tur til handlesenteret eller en helgetur.

– Det som gjør Nabobil unikt er den lokale tilknytningen og brukeropplevelsen – der Anders leier av Solveig på Torshov. Nå er planen å videreutvikle markedsplassen slik at den også kan hevde seg internasjonalt. En ekspansjon i Norden er derfor vårt neste naturlige steg, sier Chris Moen, markedssjef og medgründer i Nabobil.

Hidepark UB:

I løpet av de siste fem årene har antall syklister i Trondheim økt med over 50 prosent. Med videre satsing på sykkel som fremkomstmiddel i årene fremover, er det et økende behov for sykkelparkering. Ungdomsbedriften Hidepark, har derfor designet et nedleggetbart sykkelstativ som gjør det mulig å kombinere bil og sykkelparkering i parkeringshus. Her har man mulighet til å plassere hele 7 sykkelstativ på en parkeringsplass.

– Ved å plassere vårt sykkelstativ på 80 parkeringsplasser får man 560 nye plasser til sykkelparkering. Dette bidrar til å redusere C02-utslippet med 170 tonn per år, sier daglig leder, Leonora Skorpen.

Hidepark UB stakk av med prisen “Årets Ungdomsbedrift” under årets NM i Ungdomsbedrift og har siden sikret seg samarbeidesavtaler med både Trondheim Parkering og SpareBank1.

Sikkerhet/Dokumentasjon

CLTRe:

CLTRe hjelper bedrifter med å måle effekten av sine sikkerhetskulturtiltak.

– Med vår abonnementsbaserte løsning kan foretak over hele verden måle de ansattes bevissthet og adferd rundt sikkerhet, og dermed bedre tilpasse opplæring og tiltak for å bedre sin sikkerhet, sier daglig leder, Kai Roer.

Blant CLTRe sine kunder finnes Storebrand, Swift og Sparebank1-gruppen, som har tilgang til ulike produkter og tjenester som for eksempel måling av sikkerhetskultur, endring av sikkerhetskultur, og opplæring i bruk av den globale de-facto standarden Rammeverk for Sikkerhetskultur, utviklet av en av CLTRes gründere.

CLTRe har kontorer i flere land, hovedkontor i Oslo, og partnere i USA i tillegg til i store deler av EU. CLTRe er støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og samarbeider med ulike forskningsmiljøer og universiteter.

Crypho:

Crypho er en norsk web og mobilapplikasjon som lar bedrifter og organisasjoner enkelt kommunisere trygt og dele konfidensielle filer gjennom en vanlig nettleser eller en mobilapp. Alt innholdet er beskyttet med ende-til-ende kryptering og en helhetlig sikkerhetstenking.

Brukerne kan enkelt dele filer og dokumenter, og sende meldinger og chat, både internt og mot andre bedrifter, uten at det er behov for forhåndsinstallert programvare eller utveksling av sikkerhetsnøkler. Alt de trenger er en e-postadresse og en nettleser. Siden ingen andre har tilgang til krypteringsnøklene, kan heller ingen andre få tilgang til informasjonen — ikke engang Cryphos egne ansatte.

– Crypho er i dag i bruk av tusenvis av brukere over hele verden. Det brukes av internasjonale politistyrker, finansinstitursjoner offentlige etater og mediebedrifter. Crypho beskytter også kommunikasjonen til menneskerettighetsforkjempere i Midtøsten, Nord-Afrika og Mellom-Amerika, forteller grunnlegger Geir Bækholt.

Ardoq:

– Etter å ha jobbet I en rekke store og små selskaper, merket vi oss at vi alltid

hadde problemer med å inne historiske dokumenter. Det tok dager å navigere den

lokale systemarkitekturen. Og selv når vi fant dokumentene, gjorde mangelen på standardisering ting enda vanskeligere, forteller Erik Bakstad, Co-Founder og CTO i Ardoq.

– Vi bestemte oss for å slutte å rive oss i håret, og skapte et lett, enkelt-i-bruk alternativ til programvare for virksomhetsarkitektur. Vi ønsket å forsikre at Ardoq var robust nok til å takle behovene til multinasjonale selskaper, men smidig og enkelt nok til å passe startups med høy omsetning, og dermed hjelpe dem i å møte utfordringene rundt rask skalering.

Annet

Flowmotion:

FlowMotion ønsker å utvikle verdens mest robuste GoPro stabilisator, FlowMotion ONE, som skal eliminerer risting og vibrasjoner et hundre prosent. Den er liten, robust og vannavstøtende, noe som skal muliggjøre profesjonell filming på steder hvor det tidligere ikke har vært mulig.

Stabilisatoren er utviklet i samarbeid med en rekke ambassadører, blant annet det norske Freeski landslaget, for å sørge for at produktet er tilpasset ulike bruksområder. Den består av elektriske motorer, sensorer og en egenutviklet reguleringsteknologi som skal sørge for at kamera er helt stabilt, uansett hvordan fotografen beveger seg.

Iris AI:

Tech-gründeren Anita Schjøll Brede har utviklet “Iris AI”, en kunstig intelligens for forskningsmateriale, da det publiserers mer enn 3000 artikler daglig innen vitenskap, teknologi og medisin, Iris AL starter som en vitenskapelig assistent for alle som trenger å navigere forskningsverdenen – alt fra R&D-avdelinger i store bedrifter via techgründere og patentadvokater til mastergradstudenter – og i løpet av de neste 10 årene vil hun gradvis selv bli en forsker.

– Vi tror at hvis et menneske kunne lest og forstått all forskning som finnes, ville vi umiddelbart løst mange problemer, alt fra klimaendringer til kreft. Dessverre finnes det ingen menneskelig hjerne som kan gjøre dette, så vi er nødt til å bygge en kunstig en, sier Brede.

2.0 versjonen av Iris AL – der man kan bruke en abstract fra en hvilken som helst forskningsartikkel til å umiddelbart kartlegge annen relevant litteratur, på tvers av fagfelt – lanseres i September 2016.

fra-venstre-petter-overland-oyvind-knutsen-steffen-sulesund-per-egil-ekroll-erik-haugen-640x427

Indago SB:

Den prisvinnende studentbedriften Indago består av 5 elektrikere Med utgangspunkt i egne erfaringer har studentgründerne utviklet et måleinstrument som skal gjøre det enklere og sikrere å finne umerkede elektriske sikringer.

– Det var ingen løsninger på dette som vi synes var gode nok og dette dannet grunnlaget for Indago, et lokaliseringinstrument for elektrikere. Tilbakemeldingene fra markedet og våre samarbeidspartnere har vært med på å forme og utvikle produktet. Etter endt studie valgte vi å etablere eget aksjeselskaper og er nå i prosessen med å innhente kapital til å godkjenne og få produktet satt i produksjon. Målet er at du skal kunne se en Indago i din lokale elektrogrossist første kvartal 2017, forteller daglig leder, Per Egil Ekroll.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here