Dataforeningen arrangerte onsdag kveld sin 60 årsfest i Jacobskirken sentralt i Oslo og over 200 deltagere fikk feiende flotte innlegg om IT teknologiens betydelige rolle også i fremtiden fra blant annet Anne Kjersti Fahlvik i Norges Forskningsråd, Bjørn Haugland i DnV,  og Joseph Pine.  Årets toppleder ble høyst fortjent Grethe Viksaas som gejnnom en årrekke har bygget opp Basefarm til å bli et av Nordens tyngste fagmiljø på internettdrift. Som grunder av Basefarm var hun en av de første til å se utviklingen i retning skybaserte tjenester og sammen med resten av Basefarm teamet har hun skapt en norsk IT suksess som så langt har fått ufortjent lite oppmerksomhet.

Årets hederspris ble delt ut til Trondheimsvirksomheten Q-free som ble hyllet for sin innovative bompengehåndtering og sine intelligente transportsystemer. Selskapet har fra sin start med små isolerte prosjekter, etter hvert lykkes også i land som Sverige, Indonesia, Brasil, Malaysia, Australia, Portugal og USA. Rosingakademiets leder, Morten Thorkildsen, som også er styreleder i Dataforeningen sa i sin tale at få norske teknologiselskaper har lykkes like godt på en global skala, og påpekte at Q-free jobber med å løse ett av de store samfunnsproblemene, nemlig trafikkavvikling i store byer.

Selskapet hadde sitt utspring i gode ideer på NTNU, som har bidratt til mange grunderbedrifter. Spesielt gledelig syntes vi i 3in det var at Rosing akademiet spesielt hedret de 5 grunderne bak suksessen med et æresdiplom:  Svend Roger Skaland, Hans Rechsteiner, John Hagfors, Kai Bogen, og Steffen Kirknes.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here