Home Inspire partner program Innovasjonsekspert om omstilling: Savner fortsatt en konkret visjon på hvor Norge er...

Innovasjonsekspert om omstilling: Savner fortsatt en konkret visjon på hvor Norge er på vei

1

– Omstilling skjer sjeldent «by chance», men krever en klar visjon og dedikert arbeid, sier Anne Cathrin Haueng, Director i Deloitte og forfatter av boken «Omstilling – den uforutsigbare gjennomføringsfasen». 

(InnoMag opplyser om at Inspirator, eier av InnoMag, er samarbeidspartner av Deloitte)

Navn og alder: Anne Cathrin Haueng (51 år)
Stilling: Director i Deloitte
Favorittduppeditt (annet enn mobilen): Har nettopp kjøpt meg iPad og forstår ikke hvordan jeg har klart meg uten
Dine tre favorittapper: DN, Ruter, Spotify
Beskriv deg selv med tre ord: Engasjert, dedikert, team-orientert
Nevn én «funfact” få vet om deg: Skrevet bok på «fritiden» – «Omstilling – den uforutsigbare gjennomføringsfasen» – sammen med Inger Stensaker, som er professor på NHH
Hvordan kobler du av om høsten? Lange turer i fjellet hvor jeg følger etter min mann som jakter med våre to engelsksettere – veldig spennende og avslappende på samme tid.

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i jobben du gjør?

Jeg har de siste 20 årene forsket på og jobbet med organisasjoner i endring, og jeg er brennende opptatt av hvordan vi evner å omsette strategier og innovative tiltak til resultater. I min jobb får jeg muligheten til å møte mange virksomheter, både innen privat og offentlig sektor, og bruke min kunnskap og erfaring til å bistå og omsette strategi til handling. Det som er spennende er at oppgaven og utfordringene alltid har forskjellig karakter, noe som gjør at jeg også blir utfordret faglig og gjør at jeg må evne å tilpasse meg ulike kontekster. Man blir aldri utlært innen dette fagfeltet og det å møte mennesker og organisasjoner som er ulike og har forskjellige historier, er utrolig spennende. 

Hva/hvem er din fremste inspirasjon for å håndtere endringene som kommer?

John Hagels artikler og forskning som kommer fra Center for the Edge kan jeg anbefale andre som ønsker å forstå mer om hvordan endringer vil påvirke organisasjoner og ikke minst oss som mennesker.

I tillegg så må jeg nevne miljøet på Norges Handelshøyskole og spesielt Inger Stensaker som er en god samtalepartner når jeg spesielt står overfor komplekse endringsprosesser og hvordan man best kan bistå med å knekke noen nøtter.

Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?

Jeg har nylig vært på en to dagers workshop med Exponential Organisations av Salim Ismail. Her kan jeg anbefale hans bok med samme navn. Utrolig innsiktsfull og inspirerende foredragsholder som skaper en «OhMyGod» opplevelse. Det er i slike situasjoner at man forstår at endringene faktisk har kommet og ikke lenger er et tenkt fremtidssenario eller en science-fiction film. I Deloitte har vi tilgang til ekstremt mye (til tider overveldende) tenkning, forskning og innsikt på fremtidige trender. Dette er innsikt som vi deler med våre kunder og som vi drar nytte av i de oppdragene vi er satt til å løse.

Hvordan ser Deloitte ut i 2020?

Deloitte er et svært inspirerende firma å jobbe for og som er i kontinuerlig endring, både nasjonalt og globalt. Deloitte er i en endringsprosess hvor innovasjon på eksisterende og nye tjenester står sentralt. Det er en uttalt visjon at en stor andel av vår inntekt skal om noen få år komme fra tjenester som vi i dag ikke driver med. Spesielt kommer digitalisering til å være en sentral driver for disse endringen. I 2020 er vi et av de fremste konsulentselskapene som bistår organisasjoner i å tenke radikalt nytt på hvordan digitalisering skaper nye forretningsmuligheter.

Hvilke bransjer/aktører ser du som de største utfordrerne?

Det er naivt å tro at vi selv ikke kommer til å oppleve og bli utfordret av aktører som i dag er helt ukjente, og som tar i bruk helt ny teknologi og nye forretningsmodeller. Vi må derfor «disrupte» oss selv ved å benytte oss av ny teknologi, og mennesker som vi kommer til å ha en helt annen tilknytning til i fremtiden(freelancer samfunnet/ the gig economy). 

På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i Deloitte? 

Her må jeg si 10

I disse tider er det mye spennende som skjer på innovasjonsfronten, hvilke tre trender/game-changere tror du vil ha størst påvirkning på oss/verden i årene fremover?

Digitalisering, globalisering og delingsøkonomien

Hvor optimistisk er du når det kommer til Norge og omstillingen vi befinner oss i? Hva konkret må til for at Norge skal lykkes?

Jeg var så heldig å få jobbe med Torger Reve i 1992 på studien «Et konkurransedyktig Norge». Dette har formet mye av min tenkning på omstilling og innovasjon på et nasjonalt nivå. Min visjon for Norge er at vi har flere norske bedrifter som lykkes internasjonalt og at vi blir globalt ledende innen flere sektorer. MEN vi må tørre å ta noen valg – vi kan ikke være best på alt! Vi må evne å bygge på de plattformene vi har og de industriene vi har lykkes med, men i stedet for å tenke hvordan de kan utvikles videre må vi tenke mer utenfra-og-inn – hvilke behov ser vi i et globalt perspektiv og hvilken rolle ønsker vi som nasjon å ta? Da kan myndighetene og andre aktører begynne å jobbe mot en felles retning. Omstilling skjer sjeldent «by chance», men krever en klar visjon og dedikert arbeid.

1 COMMENT

  1. Jeg er ikke så sikker på om visjoner hjelper, avhengig av hva man mener med en visjon og hvem som skal ha den. De fleste nye produkter kommer fra etablerte bedrifter og svært mange innovasjoner er av en slik art at vi aldri hører om dem, særlig innenfor B2B sektoren, da de ofte er svært tekniske kompliserte. Derved kan man forledes til å tro at lite hender.
    Nye produkter kommer fra personer med ideer og som er omgitt av finansinsitutsjoner som er villige til å risiko og av offentlige organisasjoner som ikke lager for mye byråkrati.
    Jeg tror ikke Innovasjon Norge har noe å bidra med utover litt seed-money. Det hjelper lite om mydighetene forsøker å trekke opp noe retningslinjer om hva vi skal drive med. Det forutsetter en innsikt som jeg ikke tror de har. Og kan Deloite peke på prosjekter der de har bidratt til noe nytt og nyttig?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here