I løpet av de siste årene har Norge vokst seg frem til å bli en nasjon av innovasjoner, og flere tør nå å prøve seg som gründere. Men ifølge en undersøkelse gjort av konsulentselskapet Menon Business Economics, oppnår bare én av ti startups suksess ved at selskapet lever godt og fortsatt vokser ni år etter oppstart.

(Skrevet av Samlino.no)

Selv om det finnes mange ulike grunner til at startups mislykkes, er det allikevel noen som gjentar seg mer enn andre.

Her presenterer vi fire av dem:

  1. Problemer med markedet

Den vanligste årsaken til at bedrifter mislykkes er at det ikke finnes et behov i markedet. Er behovet allerede dekket, vil sjansen være stor for at det kan gå dårlig med din bedrift. Spesielt hvis det ikke finnes noe bemerkelsesverdig eller annerledes med det du selger. I tillegg er det uheldig hvis ditt produkt eller din tjeneste er noe det “kunne vært fint å ha”, men ikke noe en nødvendigvis MÅ ha.

Mangelen på potensielle kunder kan forklares ved at det er for få som både har behov for produktet og penger til å kjøpe det. Har markedet du utfordrer i tillegg tøff konkurranse, vil det være mange aktører som kjemper om oppmerksomhet fra disse kundene.

I visse tilfeller kan det hende at du er foran markedet og at ingen er klar for din idé enda. Markedstimingen kan rett og slett være helt feil.

Før produktet eller tjenesten lanseres må det derfor bli gjort en grundig research på det markedet du skal inn i. En forretningsplan må være godt utarbeidet, der du blant annet vurderer muligheter og problemer med markedet, samt hvilke styrker og svakheter ditt produkt har i det nevnte markedet.

  1. Urealistiske mål og dårlig forretningsplan

Alle startups har et samlet mål; å bli suksessfull. Men hvordan blir man det? Det mange startups gjør feil, er å ignorere viktigheten av en detaljert forretningsplan og spesifikke delmål. Suksessen kommer ikke over natten, og det vil ta tid før risikoen du som gründer tar minker.

En forretningsplan gir et mest mulig realistisk bilde av virksomheten, idéen og fremtidsmulighetene. Den inkluderer en oversikt over konkurrentene og markedet, beskrivelse av produktet eller tjenesten og en gjennomføringsplan. I tillegg inneholder planen en oversikt over økonomien og budsjettet, samt kapitalbehov og hvordan det skal bli finansiert. Til slutt er det en utarbeidelse av de viktigste risikofaktorene.

En startup bør sette klare mål for bedriften; Mål for fremtiden bør settes, som hvordan bedriften skal ligge an etter 2, 5 og 10 år. I tillegg trenger bedriften realistiske delmål for motivasjon og for å måle fremgang.

  1. Mangel på kapital

I Norge er vi heldige med at det finnes mange forskjellige støtteordninger for startups. Her er noen av dem;

Innovasjon Norge – tilbyr fire typer finansiering; lån, stipend, tilskudd og garantier.

Skattefunn – er en skattefradragsordning for skattepliktige foretak i Norge.

Forny-programmet – tilbyr stipender for idèer med stort forretningsmessig potensial

Forskningsrådet – prosjektetableringsstøtte til FoU-programmer

Ifølge Innovasjon Norge etableres det rundt 60.000 nye foretak i Norge hvert år. Kun knappe to prosent av disse får tilskudd fra Innovasjon Norge, noe som betyr at flesteparten av startups ikke får finansiering.

Mens investorer og konvensjonelle banklån er blant de utallige finansieringskildene som er tilgjengelig for startups, har ikke alle selskaper en inntektsstrøm eller potensiell vekst slik at de sikrer seg stor finansiering fra disse kildene. Dette ender med at flere startups mislykkes i en tidlig fase av etableringen.

Flere startups overser kostnadene ved å drive et selskap, i tillegg til at de setter prisene på produktet eller tjenesten for lavt. Startups mislykkes derfor etter en periode med lave inntekter og høye kostnader. Dette er et godt eksempel på hvor essensiell en godt utarbeidet forretningsplan er, hvor en blant annet undersøker hvilket prisnivå konkurrentene setter for egne produkter. På denne måten er du sikker på at du ikke taper penger på dette punktet. Utover dette er det også viktig å budsjettere for å få en realistisk oversikt og kontroll over inntekter og utgifter i den ustabile startup-fasen.

  1. Dårlig ledelse og interne krangler

En annen grunn til at startups mislykkes er mangel på forretningsforståelse i ledelsen. En eier kan ha ferdigheter som er nødvendige for å skape og selge et levedyktig produkt, men kan mangle egenskapene til en sterk leder.

Å være i en startup-fase, som gjerne er de to første årene, kan være stressende for alle involverte parter. Det er derfor viktig å ha en ledelse som klarer å motivere og lede teamet mot gode resultater. I tillegg må de ansette et mangfoldig team med ulike ferdighetssett, da dette er kritisk for suksessen til en startup.

Har du det som skal til for å lykkes?