Regjeringen har gjennom Forskningsrådet styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon, også gjennom flere av tiltakspakkene i 2020. I løpet av september investerte Forskningsrådet 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet, dette i tillegg til 610 millioner til samme formål i juni.

– Forskning og innovasjon i næringslivet bidrar til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Biologisk nedbrytbare plastpartikler, nanoteknologi og strukturell integritet

Blant prosjektene som nå settes i gang, finnes spennende bedrifter som ønsker å bidra til å løse store samfunnsutfordringer. En slik utfordring er mikroplast fra dagligdagse produkter som havner i havet. Selskapet Microbeads på Skedsmokorset lager små plastkuler til mange anvendelser bl.a. annet som tilsetning i maling og kosmetikk. Selskapet får nå støtte til å utvikle biologisk nedbrytbare kuler (microbeads) som kan erstatte dagens plastkuler til bruk i kosmetikk.

Et annet selskap som får støtte er bedriften Ocean Tunicell AS som skal høste nanocellulose fra sjødyret tunikater. Nanocellulosen har svært høy renhet og kan brukes til medisinske formål. I prosjektet skal produktet videreutvikles til å tas i bruk innen regenerativ medisin til å reparere og fremstille hud og organer. Prosjektet bidrar både til medisinsk teknologi og bioøkonomien gjennom utnyttelse av biobaserte norske råvarer og muliggjøres gjennom bruk av nanoteknologi.

Ved Enodo skal de utvikle en metodikk som gjør det mulig å evaluere den strukturelle integriteten til PVDF-trykkforinger i fleksible stigerør. Kunnskapen fra prosjektet kan få innvirkning på mange faktorer, som materialbesparelser, høyere sikkerhet på norsk sokkel og reduserte kostnader for energiselskaper. Kompetansen fra prosjektet kan overføres til andre næringssektorer, som havvind og transport av CO2 knyttet til CCS.

Høy kvalitet på søknadene

Søknadene holder gjennomgående meget høy kvalitet.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Vi har i hele 2020 opplevd stor tilsøking fra næringslivet og mange bedrifter ser at forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av krisen. Vi håper på påfyll av midler nå utover for å fortsette å kunne støtte de beste prosjektene. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Forskningsrådet innførte våren 2020 løpende mottak og flere årlige behandlinger av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan starte raskt. Her kan du se hvilke bedrifter som nå har fått tildeling av støtte.

De 480 millionene som ble investert i løpet av september fordeler seg slik:

  • 73 millioner kroner er til 8 prosjekter i energisektoren
  • 126 millioner til 12 prosjekter i marine og maritime havnæringene
  • 27 millioner til 3 prosjekter i mat- og landbruksindustrien
  • 30 millioner til 4 prosjekter i petroleumsnæringen
  • 28 millioner til 3 prosjekter som handler om nanoteknologi
  • 202 millioner til 16 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer

NB! Materialet er delvis hentet fra en pressemelding utgitt av Forskningsrådet