TOMRA avslørte torsdag denne uken på kapitalmarkedsdagen sine planer om å akselerere satsningen på en bærekraftig fremtid og doble inntektene på fem år på kapitalmarkedsdagen. 

Med en omsetning på over 10 milliarder NOK og med 4600 medarbeidere er TOMRA verdensledende innen returautomater og sensorbaserte sorteringsløsninger for mat- og gjenvinningsindustrien. Selskapet med hovedkontor i Asker, Norge, feirer som kjent sitt 50-årsjubileum i år.

Selskapet pekte på behovet for å utvikle attraktive nærliggende forretningsmuligheter, og de vil fokusere på muligheter som er modne for skalering, hvor TOMRA har et konkurransefortrinn for å lykkes, og hvor det ser et sterkt avkastningspotensial. De nevnte selv områder som tekstilgjenvinning, innsamlingssystemer for gjenbrukbar emballasje, digitale forretningsmodeller og å tette gapet innen plastresirkulering.

I en kommentar til bærekraftstrategien sa selskapets CEO, Tove Andersen som også er en av hovedtalerne på INNOVASJONSDAGEN 2022 den 1. september i Oslo dette;

-Transformasjon er kjernen i alt vi gjør, så vi har tatt det prinsippet og brukt det til å lage vår bærekraftsstrategi og fokusområder. Hvert fokusområde vil ha en transformasjonspåvirkning og skal levere betydelige, målbare fordeler for våre medarbeidere, kunder og miljøet. For å skape en mer bærekraftig fremtid føler vi i TOMRA at vi har en forpliktelse til å vokse. Vi har nå trappet opp ambisjonene våre og har som mål å doble virksomheten vår i løpet av de neste fem årene.

TOMRA er unikt Selskapets strategi er bygget på å akselerere veksten i de tre divisjonene, og bruke den nåværende forretningsplattformen til å utvikle tilstøtende forretningsmuligheter.posisjonert langs globale megatrender, med ledende markedsposisjoner, klassens beste teknologier og formålsdrevne ansatte.

Deete skal de gjøre gjennom å akselerere veksten i kjernevirksomheten og utvikle tilstøtende virksomheter.Strategien bygger på organisk vekst i kjernevirksomheten, med fokus på posisjonering for nye pantemarkeder, utnytte teknologi for å øke resirkuleringsgraden, utvide og optimalisere matsorteringsvirksomheten på tvers av kategorier og geografier. Derfor skal de fortsatt investere i innovasjon og sikring av en forsyningskjede som tåler disruptive hendelser.

I tillegg sa selskapet at de jobber med å bli en fullstendig sirkulær virksomhet som også oppfattes som trygg, rettferdig og inkluderende. Bærekraftsstrategien omfatter fem fokusområder; økt ressursproduktivitet, bærekraftig produktdesign, bærekraftig forsyningskjede, klimapåvirkning og TOMRAs verdiforslag for ansatte.

Få norske selskaper er bedre posisjonert for å lede an inn i en sirkulærøkonomisk virkelighet.