Styret i Innovasjon Norge har tildelt Teco 2030 hele 50 millioner kroner i støtte til en ny satsing på produksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Tildelingen er Innovasjon Norges største enkelttideling i år.

Brenselcellene skal produseres ved TECO 2030s nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Det vil bli Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller spesielt utviklet for skip.

– TECO 2030 driver med pionerarbeid som har potensiale til å endre skipsfarten, kutte utslipp og skape arbeidsplasser lokalt. Dette er inspirerende arbeid, og jeg ønsker TECO 2030 lykke til med et spennende prosjekt, sier næringsminister Jan Christian Vestre. – Jeg er overbevist om at mange av de gode og grønne løsningene som bidrar til å endre verden vil komme fra norske arbeidsplasser. Derfor synes jeg også at utviklingsprosjektet til TECO 2030 er utrolig spennende, sier Vestre.

Største tildelingen hittil i 2021

Tildelingen til TECO 2030 er det høyeste støttebeløpet som Innovasjon Norge har gitt til ett enkelt prosjekt hittil i år.

– Vår støtte til TECO 2030 er et av flere bidrag til det grønne skiftet i Norge. Samtidig ser vi at det på sikt kan skape et betydelig antall arbeidsplasser i Narvik. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling over hele landet. Vi mener TECO 2030s løsninger har stort potensial, både i det norske markedet og internasjonalt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Spesialdesignet for skip

Støtten TECO 2030 går til utvikling og testing av hydrogenbaserte brenselceller som er spesialdesignet for bruk om bord på skip og på andre tunge applikasjoner. Planen er allerede i 2023 å teste pilotversjoner av brenselcellene på hydrogendrevne fartøy.

– Vi er fantastisk glade for at Innovasjon Norge har valgt å støtte vårt arbeid med å utvikle hydrogenbaserte brenselceller og for at norske myndigheter nå stiller seg bak det vi gjør. Vi tar dette som et tydelig tegn på at de tror på vår teknologi og våre planer, og det er vi veldig takknemlige for, sier Tore Enger, konsernleder i TECO 2030 ASA. – Brenselcellene vi skal produsere her vil bidra til å redusere miljø- og klimaavtrykkene til skip og andre tunge applikasjoner og vil gjøre at de vil kunne bli utslippsfrie, sier han.

En forutsetning for at TECO 2030 skal få utbetalt støtten fra Innovasjon Norge er at selskapet henter ytterligere 160 millioner kroner i egenkapital fra andre investorer innen utgangen av mars 2023.

Kan gi 500 nye arbeidsplasser i Narvik

Etter planen skal TECO 2030 investere nærmere én milliard kroner i det nye anlegget i Narvik. Det kan gi opp mot 500 nye arbeidsplasser knyttet til utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon. Går det som planlagt forventer TECO 2030 å ha rundt 40 ansatte ved fabrikken innen utgangen av 2023 og rundt hundre innen utgangen av 2025.

Utslippsfritt alternativ

Ifølge TECO 2030 er hydrogenbaserte brenselceller et godt og utslippsfritt alternativ til batterier, med lengre rekkevidde, mindre vekt og mindre krav til plass. Ved å installere brenselceller kan skip som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til hydrogen, med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Brenselcellene skal utvikles i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL. Etter planen skal fabrikken ha en årlig produksjonskapasitet på 60 MW med brenselceller innen utgangen av 2023, og produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene. Målet at fabrikken skal kunne produsere opptil 1.200 MW med brenselceller per år innen 2030.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet delvis er hentet fra en pressemelding fra Innovasjon Norge