Selv om koronaviruset har bragt med seg både økonomisk, politisk og følelsesmessig kaos, viser også Ford sin årlige trend-rapport hvor godt mange har tilpasset seg en helt ny situasjon.

I en undersøkelse Ford har foretatt i 14 land, oppgir 69 % av deltagerne at de er overveldet av alle endringene som har skjedd i verden det siste året. Mens drøyt halvparten (53 %) synes det har vært vanskeligere enn de i utgangspunktet så for seg å tilpasse seg de mange endringene, mener omtrent like mange (47 %) at det har vært enklere.

De yngre synes gjennomgående at det har vært vanskeligere å tilpasse seg enn de eldre generasjonene.

Gransker forbrukeratferd og holdninger i årlig trend-rapport

I Ford Trends Report 2021 undersøkes det hvordan forbrukeradferden og holdninger har endret seg i løpet av det siste året. Målet er å hjelpe beslutningstagere til å forstå hvordan dette kan endre verden neste år og i årene fremover. Dette er det niende året hvor rapporten blir utgitt.

I følge rapporten viser dataene følgende trender for året som snart er historie:

Bekymret for fremtiden

Frykten for å bli rammet av koronaviruset, men også effekten det kan få på lokalsamfunn, arbeidsplasser, egen utdanning og lignende er stor over hele verden. Hele 63 % av de spurte sier de føler seg mer stresset enn de gjorde for ett år siden. 4 av 5 sier også at de må ta bedre vare på sin egen mentale helse. Mange er klar over effekten pandemien har på deres mentale helse, og finner nye måter å takle det på.

Ensformig hverdag

“Hvilken dag er det i dag” har blitt et stadig vanligere spørsmål i året som har gått. Skillet mellom jobb og privatliv har for mange forsvunnet under pandemien. Mange forbrukere søker nye måter å flykte fra hjemmets monotone hverdag. Hele 1 av 4 som eier en bil, oppgir at de bruker bilen for å slappe av, mens 17 % bruker den til å jobbe i.

Behov for venner og familie

Pandemien har ført til at mange oppdager hvor viktig venner og familie er. Ensomhet er en utfordring i hele verden. Halvparten av de spurte sier at de ofte føler seg ensomme. Det er nesten dobbelt så mange unge som eldre som ofte føler seg ensomme (64 % vs. 34 %). Som et resultat av dette revurderer mange hvor de ønsker å bo, for eksempel ved å flytte nærmere egen familie. Mange søker også vennskap på nye måter – både på nett og i det virkelige liv.

Økende ulikhet

Globalt har pandemien rammet lavinntektssamfunn, etniske minoriteter og kvinner spesielt hardt. Flere og flere forbrukere har blitt oppmerksomme på dette skillet og mange selskaper tar mer samfunnsansvar. 3 av 4 spurte oppgir at de forventer at bedrifter tar et slikt ansvar. Like mange mener at bedrifter i dag forsøker å gjøre de riktige tingene.

Endret handlemønster

Pandemien har også forandret hvordan vi handler, og hva vi ønsker å handle. Hele 75 % av de spurte sier de setter pris på hvordan bedriftene har forbedret kjøpsopplevelsene siden pandemien startet, og 41 % rapporterer at de ikke ønsker å gå tilbake til handlemønsteret de hadde før pandemien.

Nye transportbehov

Selv om pandemien har ført til at mange muligens føler seg mer isolert i eget hjem, har forskjellige former for personlig transport vokst. Salg av sykler har økt. Mange byer har stengt av gater for å gi mer plass til syklistene. Bilsalget har også økt ettersom flere føler seg tryggere i et miljø de selv kan kontrollere.

Det har også skjedd mer planlegging av smarte byer og tilrettelegging for selvkjørende biler. Hele 67 % av de spurte globalt sier de er håpefulle for fremtiden til selvkjørende biler. Omtrent like mange foreldre oppgir at de heller vil at barna deres skal sitte på i en selvkjørende bil, enn med en fremmed.

Bærekraftbekymringer

Selv om pandemien tidlig ga bedre luftkvalitet mange steder, forsvant optimismen da verden igjen gikk tilbake til det enorme forbruket av plast og andre engangsartikler. Yngre generasjoner er spesielt bekymret, og mange mener at pandemien på lang sikt vil ha en negativ innvirkning på miljøet.

Further with Ford 2021. Les mer her.