Det siste året har ansatte ved Gjøvik sykehus fått viktig kompetansepåfyll ved hjelp av en innovativ VR-simuleringsløsning levert av Making View. Det er ikke tilfeldig at det er i Hamarregionen dette skjer.

Det kommunalt eide selskapet Hamarregionen utvikling drifter nemlig VRINN klyngen som består av ca 60 selskaper og organisasjoner som opererer i Norge innenfor områder VR/AR (XR) og gamification. Vi tok en prat med forretningsutvikler Berte Helgestad i Hamarregionen Utvikling og hun kunne opplyse om følgende;

-Hovedfokuset til VRINN-klyngen er omsluttende læring (immersive learning) og hvordan det kan brukes i læring, opplæring og kunnskapsoverføring. Siden oppstarten av klyngen har Hamarregionen blant annet vært arrangør av en årlig Nordic VR Forum konferanse.

Det er ingen liten satsning, Berte kan fortelle oss at på arrangementet i 2023 deltok 560 personer på konferansen fra over 20 land, og nylig ble Hamaregionen Utvikling valgt inn i Open Innovation Lab of Norway.

– VR gjør ansatte tryggere i prosedyrer og fremgangsmåter, forteller Anette Gjeilo, assisterende avdelingssykepleier og VR-kontakt. 

VR er et godt øvingsverktøy. Å trene på virtuelle pasienter er helt trygt, og simuleringen gjør oss enda bedre i jobbene våre. Dette er lærerikt, spennende og gøy, sier Anette Gjeilo, ass. avdelingssykepleier på medisinsk avdeling 2E.

Gir mengdetrening

Gjøvik sykehus kjøpte VR-briller og kurslisenser fra det norske VR-selskapet Making View for et år siden. Utover våren og sommeren vil enda flere få simulere i VR ved sykehuset.
– VR-læring blir brukt mye nå, så nyansatte, elever og studenter får effektiv mengdetrening, sier Gjeilo.

Null rot

Ved Gjøvik sykehus gjennomfører også sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter undersøkelser i VR. Sånn trener de ferdigheter under trygge og kontrollerte forhold.
– Å øve i VR er veldig fleksibelt. Dette lar seg gjøre i en hektisk arbeidsdag, selv i en avdeling med stort sett fullt belegg. Da er det fordel at det går raskt å komme i gang med VR, uten masse forberedelser -og at det ikke blir rot eller oppryddingsarbeid etterpå.

Egne pasienter

To av de virtuelle pasientene i simuleringen har Anette og kollegaer vært med å utvikle.
– Vi ønsket oss spesifikke utfordringer for å trene på hjerte- og lungesykdom, så i dialog med Making View laget de en mann og en kvinne slik vi trengte. Nå er “våre to”, Gudrun og Bjarne, de aller mest populære pasientene her i avdelingen!
Bjarne og Gudrun er også tilgjengelige for VR-brukere i hele landet, i kurs for klinisk observasjon.

Lett å kombinere

Ved medisinsk avdeling simulerer ansatte både i VR og med dokke/markør.
– Disse to simuleringsmetodene er godt egnet til kombinasjon. Med VR trener vi og blir trygge på prosedyrene ABCDE, NEWS og ISBAR. Så øver vi fysisk på dokke/markør etterpå, sier Anette Gjeilo.

VR for alle

I oppstarten var Lars Gunnar Pedersen, daglig leder i Making View, med på Gjøvik sykehus.
– Det var fascinerende å se hvor engasjerte ansatte ble, og flott at folk i alle aldre behersker teknologien.

Anette Gjeilo ser verktøyet i aktiv bruk.
– Både nyansatte og de med lang erfaring synes dette gir noe nytt. Vi har riktignok en ganske ung stab, men også vår kollega på 65 pluss syntes VR er kjempemoro og veldig lærerikt. Vår erfaring er at det ikke er noen aldersgrense for VR.

Mer VR

– I Making View har vi spesielt fokus på å utvikle relevante og brukervennlige applikasjoner. Det er avgjørende at de fungerer godt i praksis. Vi har gjort jobben vår når ansatte bekrefter at simuleringstrening i VR er motiverende og en effektiv måte å øke kompetansen på, sier Pedersen.
– Vi har mange gode erfaringer så langt, så vi gleder oss til fortsettelsen, sier Anette Gjeilo.

VR fra Making View brukes nå ved sykehus i alle landsdeler, samt i kommuner, høgskoler, videregående og bedrifter.

det blir spennende å følge med utviklingen på dette området som også globalt er i rask utvikling.