Vi i InnoMag forsøker hver eneste uke å trekke frem ukjente norske vekstvirksomheter som på innovativt vis angriper dagens inngrodde måter å gjøre ting på.

Denne uken falt vi for Thomas Jebsen, en energisk danske som har startet ACT, en mobil markedsplass for bærekraftig innkjøp av dagligvarer som inkluderer et innovativt ratingssystem. Han lanserer nå løsningen i Norge…

– Målet er å gi alle muligheten til å påvirke klimaendringene – ikke bare med snakk, men med vekten av vår kombinerte kjøpekraft, forklarer Thomas Jebsen oss og fortsetter:

– Min største lidenskap er få til økt samarbeide mellem oss mennesker ved hjelp av teknologi – computer supported collaboration på godt dansk, smiler han ivrig.

– Jeg har nok alltid vært opptatt av forbedring av prosesser – helt fra innkjøpslisten som min mor hang på kjøleskapet da jeg var 15 år gammel for å  sikre at det alltid var sunn mat tilgjengelig.

Kan du fortelle oss mer om tanken bak ACT?

-ACT er en mobil markedsplass og et datainnsamlingsverktøy som hjelper oss alle til å samle data om hvert dagligvareprodukt så vi kan ta bedre og mer informerte beslutninger om å velge de mest bærekraftige alternativene i hver kategori.

-For eksempel å kjøpe tomat A over tomat B fordi den er produsert på en måte som reduserer CO2 utslippet.  Resultatet blir det vi kaller ”compound competition” over tid mellom produkt A og produsent B motivert av penger. En del av produktet er et ratingsystem som gør dette mulig. Målet er samle data innhentet av sluttbrukerne og bygge en global produktdatabase med 11 millioner barkoder på 5 år. Det er samme størrelse som for eksempel Myfitnesspal, men med flere datapunkter, forklarer han oss ivrig.

Hvor langt har dere kommet?

-Vi lanserer nå i månedskiftet november/desember løsningen på Android i Norge, og vi gjør det i 2 større piloter.

-Neste skritt er å innhente kapital for å bli ferdig med iOS versjonen og utvide teamet med et par dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss med interessante features, bla. in-store navigation og håndtering av en stor produktontologi.

-La meg avslutte med å påpeke at ACT skal være en demokratisk softwarebedrift, jeg kjenner forøvrig kun til en softwarebedrift i Norge som er demokratisk og den heter Kantega.

-Jeg synes jo det er et paradoks at vi bor i et av verdens mest demokratiske land og så går vi på jobb hver dag i et “ikke-demokrati” og så blir vi overrasket når mer enn 50% av verdens land betegnes som autoritære og at 2/3 av ansatte ikke er tilfredse med deres arbeidsplass. Jeg mener at formålet med en bedrift må være å engasjere kundene til å bli en del av bedriftens bevegelse, og hvordan skal du klare å holde engagementet oppe og si “we are walking the talk” hvis du ikke representerer fullt ut de menneskelige verdier for likeverd?

Betyr det at alle skal eie like mye?

-Ja, jeg mener at likeverd mellom alle som jobber i bedriften må være et minimum. Det er ikke det letteste å få til, men jeg mener det er det riktige. Vi benytter modellen til den spanske bedriften Mondragon Corporation, som er verdens største “workers cooperative”.

På vei ut forteller den ivrige gründeren at de nå er i gang med en investeringsrunde hvor de skal hente 10 millioner kroner og de satser også på å få til en finansiering fra Innovasjon Norge i tillegg til grant/investeringer fra Horizon Europe.

Vi i InnoMag ønsker lykke til!