Finansieringen ble hentet fra Almi Invest, Chalmers Ventures og flere engleinvestorer som gikk sammen for å støtte lanseringen av Amferias første produkt.

Og produktet?

En sårpleiebandasje med en patentert hydrogel som aktivt bekjemper infeksjoner og dreper antibiotikaresistente bakterier. 

Amferias innovative og antimikrobielle løsning kan brukes på en rekke ulike sår fra enkle hudskader, postoperative sår, til kroniske sår og traumer/forbrenningssår. WHO spår at antibiotikaresistente infeksjoner, inkludert infeksjoner som oppstår fra sår, kan bli en av de viktigste årsakene til sykdom og død i løpet av de neste ti årene.

En game-changer

– Jeg er takknemlig for alle våre engasjerte investorer. Hvert år dør nesten 1 million mennesker globalt på grunn av infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier, og minst en fjerdedel av disse infeksjonene begynner med et enkelt sår på huden. Amferias sårbehandlingsløsning er en game-changer og vil redde liv. Resistensproblemet er enda mer utfordrende innenfor dyrehelsesektoren, sier Agneta Edberg, styreleder i Amferia.

Amferias patenterte materiale, en antimikrobiell amfifil hydrogel, er utviklet gjennom flere års samarbeid med Chalmers Techonolgy. Den inneholder molekyler inspirert av kroppens eget immunsystem, og materialet dreper alle bakterier (også de antibiotikaresistente) øyeblikkelig ved å binde seg til, og forstyrre, cellemembranen til bakteriene. Dette foregår uten at kroppens egne celler tar skade av det eller at det kommer inn i blodbanen.

Sårpleiebandasje med hydrogel

Det første produktet fra denne teknologien er en sårpleiebandasje med hydrogel for tørt til lavt væskende sår, og materialet undersøkes for videreutvikling på en rekke andre områder slik som spray for dype sår og belegg for implantater og katetre. I september 2022 lanserte Amferia sine første sårbandasjer for dyrehelse i Sverige og planlegger å ekspandere over hele Europa i løpet av 2023. Parallelt forbereder selskapet en søknad om regulatorisk godkjenning i USA for menneskers helse.

Sårpleiemarkedet generer for tiden salg for over 2 milliarder USD globalt, med en anslått CAGR på 5%. Imidlertid inneholder eksisterende alternativer på markedet ofte antibiotika som medfører risiko for å forårsake antibiotikaresistens eller antiseptika som kan skade kroppens celler og ha en negativ miljøpåvirkning.

– Investeringen gjør oss i stand til å utføre tre nøkkeloppgaver: oppskalere og lansere produktene våre for dyrehelse i Europa, sende inn søknad om FDA-godkjenning av søknaden for menneskers helse, og for det tredje sette i gang flere kliniske studier i begge markedssegmentene. Denne ambisjonen støttes av det faktum at vi allerede har vårt første produkt på markedet for dyresårpleie i Sverige, sier Anand Kumar Rajasekharan, administerende direktør i Amferia.

Det innovative miljøet i Chalmers Venture er et av selskapene som satser på denne!